Korta jobb är tillväxthämmande

För i tiden var det enkelt. Då var man antingen anställd eller företagare. Det fanns en svart eller vit arbetsmarknad. I takt med att företagen effektiviserar sina organisationer har kraven på flexibilitet ökat. Det har resulterat i att fler människor blivit arbetsmarknadens stötdämpare. Krav ställs inte bara på löneflexibilitet utan också på flexibla anställningar. Det är kanske bra för arbetstagaren men det är inte bra för samhället. Otryggheten hämnar, menar jag, vår tillväxt. Det jag undrar över är varför har det blivit så?

Regler och förordningar i alla ära men de säger knappast allt om hur verkligheten är eller ser ut. Dagens arbetsmarknad är en arena där företagen i allt högre grad lägger över risken på samhället och medborgaren. Korta jobb har alltid funnits och det som är nytt just nu är att allt fler omfattas. Särskilt kvinnor, ungdomar och nya tidens pensionärer. De har projektanställningar, inhopp, vikariat, frilansjobb med F-skatt, anställda av bemanningsbolag och egenanställningar. Det kommer ständigt nya sätt att flytta kostnaden från arbetsgivaren till arbetstagare. Det görs genom  att öka antalet ”osäkert anställda”, dvs de som gör jobbet utan att få tryggheten.

Den svenska modellen som länge skapade stolthet hemma och väckte beundran utomlands handlade till stor del om arbetsmarknaden. Det fanns en solidaritet mellan företagaren och den anställde. Tillväxt skapades, det rådde arbetsfred och lagstiftningen skapade en växande medelklass. Grunden var den fasta anställningen och avtalen mellan fack och arbetsgivare stärktes med lagar som LAS och MBL.

På 1990-talet bröts den fasta anställningens dominans. Antalet arbetslösa ökade och kom att hamna på extremt höga nivåer. Allt fler kvinnor fick inte tillbaka sina fasta jobb utan hamnade i projekt och timanställningar. En ökning som sedan dess har bestått genom skiftande konjunkturer. Irene Wennemo som är huvudsekreterare i socialförsäkringsutredningen har beskrivit det som att under lågkonjunktur ökar antalet osäkra anställda varje gång och när det är högkonjunktur minskar antalet. Men det sker aldrig en återgång till den nivån som det har varit tidigare.

I Dagens Nyheter söndagen den 16 april 1995 beskrevs detta fenomen för första gången. Den handlade om Erica. Hon berättade hur det var att arbeta som timanställd vikarie på ett grupphem i Uppsala. Erica visste inte hur mycket hon skulle jobba iente heller när arbetsgivaren skulle ringa. Det var då och frågan är vad förändringen är.

Idag handlar det om Soile som inte vågar gå utan sin mobiltelefon. Eller om Peter som nyligen skaffat sig en F-skattsedel för att kunna få jobba som konsult till ett bemanningsföretag. Båda har de förlorat arbetsinkomst och vinnaren är företaget som inte har en enda krona i kostnad. Värst är det troligtvis för Peter som genom att han blivit företagare inte kommer att omfattas av välfärden. Akassa, sjukförsäkring och ja…

Varför har det blivit på det här sättet? Kanske ett exempel hämtat från 1990 kan vara till hjälp?

Vi kan tänka oss Erica som arbetade kommunalt. Den kommunala förvaltningen har ont om pengar och politiker vill strama åt budgeten. Kommunens verksamhet består huvudsakligen av service och därför är löner en stor post. Beräkningar visar därför att ett sätt är att minska antalet anställda med 100 personer. Dessa sägs upp på grund av arbetsbrist. Efter ett år har de flesta försvunnit men under tiden har kostnaderna varit stora båda räknat i pengar och i form av mänskligt lidande. Nu blir det svårt att klara verksamheten och det behövs ny personal. För att inte behöva gå igenom den obehagliga processen att säga upp personal väljer förvaltningen att anställa vikarier med speciell kompetens under viss begränsad period. Eller gör ett projekt som är utformat för en viss tid. Många av de som blivit uppsagda har kanske återställningsrätt, men har inte rätt kompetens. Dessutom kanske de inte heller är intresserade av en timanställning.

Nu har den kommunala förvaltningen nästan lika många anställda som i början av den förra krisen. Men, fler med flexibla anställningar. Ingen uppsägningslön behövs, inga fackliga förhandlingar och inte minst ingen som klagar. Korta jobb är alltid korta jobb.

Media: SR, LO,Exp1, Exp2,DN, LO-tidningen, (tack Kent) ab , SvD SvD 2 , dn , dn , dn , dn , dn , exp , exp , SvD , SvD SvD

Bloggat: Röda berget om borgerligas syn på begreppet full sysselsättning, Peter Andersson om jobbmatchen, Kent om att M visst värnar tryggheten…

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen

Läs om anställningsformer


Ekonomisk demokrati är viktigare än någonsin

Den som är satt i skuld är inte fri. Dessa ord formulerades av Ernst Wigforss. Han som var en hantverkarson kom att bli Tage Erlandes främsta idéspruta. Ord som frihet, jämlikhet och solidaritet myntades av denna man. Arbetslinjen och socialpolitiken var medlen.

Ernst Wigforss funderade över problem kring ekonomisk demokrati. Det vi idag kallar för omfördelning. Om jag fick tag i dessa böcker skulle jag gärna läsa ”Materialistisk historieuppfattning och klasskamp” (1908), ”Industriell demokrati” (1923), ”Socialism i vår tid” (1952), ”Efter välfärdstaten”(1956) och inte minst ”Provisoriska utopier” (1958).

Eller tänk om jag hade fått vara med och lyssnat på Ernst Wigforss seminarium som han höll i Norge i slutet av 40-talet. Ekonomisk demokrati var för honom ett sätt att faktiskt skilja mellan mål och medel. Insiktsfullt beskriver han att vad som är medel för en person kan vara ett mål för någon annan. Företagande och äganderätten är ett sådant exempel. För om företaget inte kan skydda sina investeringar, varför ska man då satsa pengar på ett projekt?

Finns det en risk för att vi helt har glömt bort varför den offentliga sektorn finns? Varför den offentliga sektorn behöver en försvarare? Inte bara folket? Bakom den offentliga sektorns uppbyggnad ligger grundläggande värden som är förknippade med – just det ekonomisk demokrati. Vi inser att det finns en nytta med ett gemensamt ägande och inte minst ett gemensamt arbete. Det är helt enkelt förnuftigare och mer effektivt. Genom det gemensamma offentliga skapas förutsättningar för drömmar.

Den socialdemokratiska modellen ger oss helt enkelt en möjlighet att leva ett värdefullare liv. Drömmen om det goda samhället är i allra högsta grad förknippat med alla människors rätt att växa. För vi har ett behov. Det är ett behov av frihet, obundenhet, att få synas och vara självständig. Egot är centralt i varje människa. Lika stort är behovet av att samarbeta. Ett samarbete där ett mål nås.

 Demokrati betraktas ofta som något bra. Demokrati är inte något som är lätt. Det krävs en kunskap om hur kompromisser uppnås och inte minst kräver det parter som är bereda att kompromissa.

Ekonomisk demokrati innebär att vi använder våra skatter för att omfördela. Det innebär att vi har ett välfärdssystem där medborgare ges utrymme att tycka och diskutera. Ökad inkomstklyftor leder till att diskussion inte längre kan föras. För om vi inte förstår varandra hur ska vi då kunna hitta lösningar på gemensamma problem?

Ja, jag önskar att jag hade läst dessa böcker och att jag hade varit närvarande när Wigforss höll sin föreläsning i Norge. Det sista går inte. Däremot är det kanske inte helt omöjligt att på vägen hitta böckerna. Om inte annat kanske jag har möjlighet att få lyssna på Ingvar Carlsson och Jan Eliasson när de den 30 januari kommer att diskutera Olof Palmes gärning. Om inte annat så kanske man får se vem som blir årets Wigforss-stipendiat.

Bloggat: Martin Moberg – om vikten att ta det långsamt,  Staffan Lindström om en undran om framtiden i medierna,Roger Jönsson om är socialdemokraterna ett relevant parti för väljarna?, Ulf Bjereld snabbt eller långsamt

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen

Media: (Tack Martin:-) Media: SocialdemokraternaArbetarbladet 12Värmlands folkblad 12,Dagens ArenaÖstran 123LänstidningenDala-demokraten 123,Sydöstran 12Piteå-tidningenFolkbladet 12Norrländska socialdemokratenSR 123456Ab 1234567SvD 123456,AllehandaExpr 12345678KvP 12DN 123456GP 123,SVT 1234567Nyhetskanalen 1234

John Wigforss
Ernst bror Johan som var en fantastisk skribent

Jobbskatteavdraget är uppätet sedan länge

Tänk dig att du bor i en lägenhet i Stockholm, inte är med i kyrkan men betalar A-kassa och tjänar 23.000 kronor i månaden. Hur mycket mer har då du fått i lönekuväret sedan regeringen införde jobbskatteavdraget? Enligt källor som tex jobbskatteavdraget.se och ekonomifakta.se har du fått drygt 1300 kronor mer i månaden sedan 2006. Det här är en farlig retorik. Vad som har hänt är att du har fått en framtida sänkt pension och ökade fasta kostnader. Hur kommer det sig?

Jobbskatteavdraget består av huvudsakligen av två olika delar. Den första är att arbetsgivaravgiften förändrats. Den andra delen handlar om att staten minskar offentliga utgifter.

Vad betyder det att arbetsgivaravgiften minskar? Helt enkelt att du får pengarna nu istället för pension sedan. Istället för att betala in arbetsgivaravgift på din lön (som förhoppningsvis ökar) kommer du för varje år att räkna med en lägre pension.

Resten då? Ja, vi glömmer bort att elen, hyrorna och maten har blivit dyrare. Sedan 2006 har priserna ökat. Nils Holgerssons underbara resa jämför vad kostnaden är för en fastighet. Där har nätpriset sedan 2006 ökat dramatiskt och det gäller även elpriset. På samma sätt har hyrorna ökat. Den konsumtion som du därför hade förväntat dig – har därför ätits upp. Det är kostnader som du egentligen inte kan påverka i någon större utsträckning. Totalt har två av dessa tre poster mer än väl ätit upp jobbskatteavdraget (SCB:s årsbok). Den disponibla inkomsten har minskat.

Då har jag inte ens berört effekterna av att staten lagt uppgifter på kommunerna. Idag har drygt 60 kommuner valt att höja skatten under 2010 och att många fler planerar att göra det. Skälen är detsamma. Staten lägger ut uppgifter men ger inga pengar.

Så min uppmaning till dig är – ta fram hyran från 2006, elräkningen, lånekostnaden i deklarationen och konstatera att den sänkning som du har fått i skatt redan är uppäten sedan länge av fasta kostnader. Sådana poster som du egentligen inte kan påverka. För äta måste du. Värme i lägenheten kan du inte välja bort.

Inte konstigt att så många ungdomar idag är hemlösa. Inte så konstigt att fler barn lever i fattigdom.

Tack Martin Moberg

Swedish krona

Vad går våra pengar till?

för länkarna och media:

Bloggat: Alliansfritt Sverige 1 om Reinfeldts osanningar i partiledardebatten, 2 om att FP gör vansinniga försvarsutspel men ingen bryr sig, Peter Johansson om att Juholt med flera i partiledningen måste ha högre ambitioner än så här, Mario Matteoni om den fula ankungen som inte blir någon svan, Ola Möller om en möjlig nyhet?, Heléne Björklund om vem talar om utanförskapet idag?, Erik Laakso om projekt Rädda socialdemokratin, Tokmoderaten om den oroliga partiordföranden, Mary X Jensen om dagens funderingar i (S)-toppen, Mikael Andersson om sista dagarna för Juholt?, Johan Westerholm om ska det bli en analys eller grillrecept idag?, Kent Persson om Juholts sista partiledardebatt?, Staffan Lindström om bra riktning men fel kaliber på Stora Kanonen, Annarkia om en ohelig allians, Maria Hagbom om att S vill helt enkelt inte vara med, fler blogginlägg på NetrootsPolitometernBloggar.se

Media: FolkbladetAb 12345Expr 12SvDDN 1234567Expr 123SvD 12345

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Passivitet, rökridåer och myspys

Varannan som arbetar, gör det gratis vid övertid. Samtidigt sänks reallönerna. Skatterna slår på ett sätt som gör att man kan fundera över vilken politik som alliansen egentligen för. Man säger en sak och gör en annan. Förutom i en sak. Det handlar om SAAB. När det gäller SAAB, finns det en massa rykten. Det jag vet är att Centerns Maud Olofsson, fd näringsminster, klart och tydligt markerat att marknaden ska lösa problemen.  Gjorde marknaden det?

De politiska beslut som regeringen fattat  har det visat sig att det finns stora obalanser och problem. Sverige har aldrig någonsin haft så många som nu riskerar att bli av med sina jobb. Det handlar inte bara om jobben på SAAB eller deras underleverantörer. Det handlar om lokala företagare på orten, banker och ränteeffekter som en följd av att villavärden kommer att påverkas. Det handlar om offentliga jobb och inte minst om framtida skatteunderlag.

Samtidigt som detta inträffar finns en uppenbar risk för att inflationen kan komma att nå nivåer som vi inte har sett sedan 90-talet. SAAB-konkursen är en del av detta och inte minst Euron. Regeringens passivitet är oroväckande.

Därför är det bra att Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt markerar att det finns en sådan vilja.

”- Regeringen har ett ansvar för att ge det svenska näringslivet goda förutsättningar att hantera den allt hårdare globala konkurrensen. Många andra länders regeringar har varit betydligt mer intresserade av att söka konstruktiva lösningar i samverkan med fordonsindustrin, konstaterar Håkan Juholt.”

Det är helt enkelt dags att nu göra något. Det räcker inte med att moderaterna önskar förnya i bruksorterna eller deltar i mysprogram. Det finns en risk för att med den förda politiken. En risk för att Moderaterna tappar sin trovärdighet – därför att man inte agerar utan snarare tycks reagera.  Det behövs inte en kris för att se att det alliansfria alternativet utgör en brokad av tomma löften och rökridåer. 

Håkan Juholt

Foto taget av Anders Lowdin föreställande Håkan Juholt.

Bloggat: Marin Moberg om att polariseringen i Sverige ökar som tipsat om följande bloggar, Mediebruset om Expressens anka om Reinfeldts ”dubbelspel”, Kristian Krassman om att klyftorna kommer inte med storken, Alliansfritt Sverige om att en gång i tiden betalade vi skatt, HBT-sossen om alive and kicking
Media (tack martin) Media: Ab 12345SvD 123DN 12DI
Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen

Andra artiklar,


SAAB i konkurs – en effekt av passiv politik?

Idag har det skett. SAAB är begärt i konkurs. Jag undrar om statsministern kommer att ta upp det i sitt jultal idag. För många är det som nu undrar över den nya moderata passiva politiken. Så här skriver moderaternas partisekreterare tillsammans med riksdagslemodeten från Flen idagens Eskilstuna kuriren;

”För att bli vår tids folkrörelse måste vi vara närvarande i människors vardag.”

Visst det kan man nu lugnt konstatera. En SAAB-anställd säger så här:

”Det blir inte riktigt den jul som Fredrik Almqvist, 36, hoppats på. I 16 år har Saab Automobile varit hans arbetsgivare. Nu begärs företaget i konkurs.
– Ursäkta uttrycket men det var en jävla julklapp det här. Det var inte den presenten man hoppats på, säger han till GT.se. ”

Om och om igen påminns hundratusentals människor om den förda politikens konsekvenser. Unionen skriver så här:

”- Regeringen måste säkerställa att det finns resurser till det utvecklingsarbete som nu behövs i Trollhättan. Med gemensamma krafter kan vi arbeta för ett konkurrenskraftigt näringsliv och nya jobb i regionen, säger Cecilia Fahlberg.”

Det ska bli spännande att få lyssna på statsministerns jultal. Har han några tröstens ord till de som nu står utan försörjningsmöjligheter? Kommer det ett räddningspaket till Trollhättan – eller är det marknaden som själv ska klara detta?

Strukturkriser är svåra att hantera och den stora frågan idag – handlar om människor. Morgondagens frågan om det finns några delar av SAAB som nu får en ny framtid och det historiska perspektivet – hur vi hanterade strukturomvandlingen. Det är inte en ny textilkris, det kan lika mycket vara effekten av en global världs finansiella spel.

English: Victor Muller, Founder and CEO of Spy...

Jag förstår att Muller är förbannad men - hur är det för alla SAAB-anställda?

Saabs galna år:

Mars: Saabs vd Jan Åke Jonsson meddelar att han avgår. Han lämnar sin post den 19 maj och efterträds då av Victor Muller, som går in som tillförordnad vd.

April: Fortsatta ekonomiska problem. Underleverantörer har inte fått betalt och till slut stannas tillverkningen.

Juni: All produktion stannar på grund av materialbrist och obetalda fakturor till underleverantörerna.

Juli: Facket hotar begära Saab i konkurs.

Augusti: Personalen får ingen lön och halvårsrapporten vittnar om en ekonomisk katastrof. Förlusten för årets första sex månader blev hisnande 1,8 miljarder kronor.

September: Bolagets rekonstruktionsansökan avslås av tingsrätten men beviljas senare av hovrätten. Facken begär Saab i konkurs.

Oktober: Rekonstruktören Guy Lofalk begär att rekonstruktionen ska avbrytas. Två dagar senare meddelas att bolaget träffat ett nytt avtal med de kinesiska köparna.

November: GM säger nej till avtalet.

December: Saab begärs i konkurs.

Media: (tack peter) Media: AbAb2Ab3ExpExp2Exp3SvDSvD2DNDN2SVTSVT2SVT3SRGPGP2,

Bloggat: Peter Högberg, tänkvärt om de satsningar (som uteblev) från regeringen. Martin Moberg, om att det är upp till den moderatledda regeringen att agera, Jinge om att M inte kommer att ta sitt ansvar utan skylla på allt och alla

Mer hittar du på Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Följetongen tio bästa – när ekonomi tvärbromsar

Igår slutade jag med den femte punkten. Häng med – det är inte femtiotal längre. Idag börjar jag med en historia som ska anknyta till den sjätte punkten. Nämligen konsten att att som regeringsföreträdare vara:

6. Samhällsintresserad

I det ingår att till exempelvis beskriva verkligheten utifrån hur vi lever våra liv. Inte har det blivit bättre. Snarare är vi med alla valen (usch för avregleringar) omgärdade av juridik, ekonomi, jobb, klimat, internationella konflikter och inte minst frågor som ligger oss nära – den kommunala servicen.

Men låt mig bara illustrera hur svårt det är att välja och hur lätt det är att tänka fel när den mentala kartan är präglad i femtiotalet.

En man och hans son var ute och åkte bil. Det var mörk en mörk kväll, och de var på väg hem från pojkens ishockyträning. Så kom de till en oövervakad järnvägsövergång. Där hände det som inte får hända. Tåget körde på bilen och pappan dog. Pojken klarade sig och när han slog upp ögonen satt en läkare vid sjukhussängen och sa: ”Min pojke, vad skönt att du lever.”  

Frågan är nu hur det här hänger ihop. Vad tror du? Om vi hade varit på femtiotalet – och levt i det samhället hade du sannolikt kommit fram till ett svar. Men idag kan det finnas lika många svar som det finns könsidentiteter.

Vårt samhälle har blivit mångkulturellt. Därför är det viktigt att vi förstår att tillväxt inte skapas av den som sitter högst upp. Därför är det viktigt att se till att alltfler får ett intresse för politik och samhällsfrågor genom att öppna upp för demokratiska diskussioner. Inte genom att pådyvla väljarna bilder som inte stämmer med deras verklighet. För det krävs en skola som fungerar och inte en skola som utarmas på grund av avreglering. Där våra skattemedel går till vinster utanför landet och våra unga blir offer för den utbildning som utarmats av privata aktörer. Det är inte längre en fråga om att se över friskolorna och systemet. Det är en fråga om att rädda ungdomarnas vilja att bidra till samhället och det samhället som de vill ha när de blir vuxna.

Men inte minst är det kanske viktigt att inte tro på alla opinionsmätningar som far fram som riktiga hejdundrande dura-cell- kaniner. Upp och ner. Ibland som en följd av felräkning (ups – En effekt av dagens mätning är det inte helt oväntade Centerns svek mot sina väljare.  Samtdigt förvånas jag över att moderaterna så uppenbart sviker sina alliansbröder. Det är inte en enda reflektion kring de konsekvenser som de små partierna har fått möta. Därför måste jag också peka på den spekulation som jag skrivit om tidigare. Nämligen effekten av att ”Hatt” väljs som partiledare. En klar och tydlig EU-linje tror även Nils Lundgren på som menar att en tydlig EU- linje kan rädda kvar Centern.

7. Empati

Statsministern och hans regering har makt. Det innebär att de har vårt förtroende att under denna mandat period hantera beslut som rör oss medborgare. Men det är också ett förtroende som ska hanteras varsamt och försiktigt. Det är så lätt att bli fartblind och lätt att glömma att varje beslut som fattas kring socialförsäkring eller för den delen kring bostadsbristens Stockholm (Attefall – är ett sådant bra exempel där insikterna behöver förnyas). Det är faktiskt så pass enkelt att beslut som bereds av regeringen och ibland fattas av regeringen kan skada hundratusentals människor. En enda ogenomtänkt ideé kan sätta spår för livet. Jag återkommer till de sista genomförda avregleringarna som utan tvekan delat in landet i två delar. De som har ett fullgott skatteunderlag och de som inte har det.

Att därför bjuda in socialdemokraterna och miljöpartiet till budgetdialog, verkar rätt förnuftigt. Särskilt i det ekonomiska läge som nu råder. För det handlar om att stöda den sociala infrastrukturen, skapa en värdeburen tillväxt så att människor får kraften att börja där de står. Bygga upp tillväxten där de bor. Skapa handelscenter som utgår från varje region och inte minst satsa på kunskap där den behövs.

8. Berätta historier

Lusten att berätta speglar framgången. Eller hur? Tage Erlanders klassiker ”Huka er gubbar…” är det kanske några få som kommer ihåg. Men, den här regeringen berättar inte historier. Kanske är det så enkelt att det inte finns några historier att berätta? De är helt enklet producenter av samhälle och de enda som de tycker att vi ska fokusera på är pengar. Det är deras historia. Det är ingen rolig historia. Att bara fokusera på pengar. Det går nämligen inte att köpa allt med pengar. Hur mycket man än vill. Lycka är ett sådant exempel. Jag undrar hur lycklig regeringen är nu – när alla förlorar pengar på sitt sparande? Eller när lönen inte räcker till för en undersköterska att jobba i Stockholm för att kostnaderna att resa för hög och bostadsbristen inte möjliggör flytt?

Det kanske förklarar varför regeringen inte har någon större lust att berätta historier. Därför att de historier som de berättar inte leder till något större samhällsengagemang. Det stämmer inte med bilden.

Därför är det viktigt att vi investera i varandras berättelser och försöker förstå. Att vi investerar i en infrastruktur som bygger på ett helt annat koncept än idag. Anbudskonkurrensen är misslyckad. Den har skapat inlåsningseffekter som delat upp landet i två delar. Den medger inte längre fri rörlighet och framför allt börjar såväl energi som -transportsektorn bli ett hot mot den lilla välfärd som vi har kvar.

9. Språket

”Förlåt mig att för att jag skriver så långt, men jag har inte haft tid att skriva enkelt” så skrev den engelska fd preminärministern Winston Churchille till en av sina kollegor i Europa. Det är därför det är viktigt att vi alla jobbar med att utveckla vårt språk och framför allt inte fastna i spår som tex att sänka skatten. Det handlar helt enkelt om visa artighet mot väljaren. För alla förstår faktiskt inte den jargongen som politiker använder sig av. Det är inte ens säkert att politikerna förstår sin egna jargong.

Att därför lägga ner tid på utbildning och skapa utrymme för människor att växa för att senare kunna delta i samhället. Det är en grundbult. Att satsa på livslångt lärande – som ständigt bjuder in till möjligheten att lära sig mer, det är helt enkelt bra. Att underlätta och inspirerar är viktigt. Att föregå med gott exempel en förutsättning för att skapa förtroende. Det är stort av SAAB:s styrelse att fundera över hur höga löner deras chefer ska ha. Särskilt när deras anställda för tredje gången – befinner sig i en situation där de inte vet om de får lön.

Det är min stora stora förhoppning att cheferna inser att de inte är de som skapar resultatet. Istället ska de inspirerar oss. Vi som är kunderna och inte minst deras leverantörer. För att inte tala om lojala löntagare – som just nu är deras ansikte utåt. SAAB har ett inre arbete att göra och oerhört många trogna varumärket. Kan  cheferna sluta sig bakom detta är SAAB en värdig konkurrent till många företag. De blir helt enkelt århundradets hjältar som är värda att lyckas. Hm…kanske det är dags att satsa på en hjälte – regeringen?

10. Se det stora i det lilla

Visste du att Sveriges största uppfinning skapades av en kvinna? Inte jag heller. Men tänk dig en kvinna som står i köket. Hon tycker att kokkaffe inte är det bästa så hon funderar och funderar. Det blir till slut ett filter. Det ska sägas att hon inte blev rik men hennes man skapade arbetstillfällen för generationer.

Därför är det viktigt att skapa ett smart klimat för ideer. Det är viktigt att våga tro på det som uppstår inte bara i ”finansänglarnas” omgivning utan också där arbetslösheten är hög. Det är där hoppet och framtidens tillväxt finns. För om fler har arbete – då skapas också hopp. Hopp som leder till att fler tror på framtiden och då föder allt fler barn.

Det är helt enkelt dags att stötta och inte bara tro att allt ska lösas av marknaden. För avreglering på avreglering visar att Sverige är för litet och landsbygden får betala dyrt för att storstädernas förda politik. Men det handlar också om servicegraden. Särskilt gäller det den misslyckade avregleringen av tågen och inte minst bristen på personal som kan se till att apoteken hålls öppet.

Till sist – ibland finns det saker som förena oss mer än vad vi tror. Undrar bara hur den här hade låtit idag. Alla tiders perspektiv. Så här lite från ovan. Kanske du redan vet vilken sång jag menar. Om inte annat här ett youtube – klipp som idag bara kan åstadkommas via en länk.

http://www.youtube.com/watch?v=wFECkW4TupU&feature=related

Lästips kring ämnet: Peter om nya stolpskott, Ett äldre inlägg som kommer från Johan Westerholm, Högberg, Moberg och Sebastian om dagens mätning,Veronica Palm om hallå regeringen – jorden anropar, Alliansfritt Sverige om dagens felsägning, Tord Oscarsson om Juholts och Waidelichs debattartikel i DN om en samling för Sveriges bästa, Löntagarbloggen om lögn, dikt och förbannad arbetslöshetsstatistik, Staffan Lindström om att det är dags att investera

Tack Martin och Sebastian för länkar.

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Tio bästa tipsen till regeringen – när ekonomin tvärbroms

Att ha makten är populärt. En del tycker med att det är världens viktigaste uppgift. Att sitta i regeringsställning är ett sådant uppdrag. Det är att ha den yttersta makten. Idag funderar jag över hur regeringen hanterat uppgiften. Vad gör de i regeringen efter det att den svenska ekonomin tvärbromsat? Tar regeringens politiker ansvar för att skapa ett samhälle där människor utvecklas och får möjlighet att utifrån förmåga bidra till ett effektivt, fridfullt och nyttigt liv?

Samtliga sektorer i näringslivet och hushållen visar på minskad köpkraft. Tyskland visar på en nedgång och fler indikatorer visar på en – för mig  som ekonom – en ny trend. Vi verkar vara inne i en tillfällig global efterfrågekris och inte minst som en följd turbulens för de som söker kortsiktiga vinster.

Det är då mina tio punkter kommer fram, där jag idag presenterar fem.  Däremot baserar det sig inte på reformerna som ska leda oss in på vägen tillbaka till ekonomisk hållbart samhälle. För jag tror inte på att A-kassan och sjukpengen ska harmoniseras. Det är helt olika saker. För detta förslag skakar jag bara på mitt huvud. När ska förslagsställarna förstå att människor som har försäkringsersättning faktiskt är sjuka? Det är inte arbetsföra! Läs gärna tidigare blogginlägg om detta.

Så här mina förslag på fem av de tio punkter. Imorgon kommer resten:

1. Attityden

Att ha regeringsmakten är inte vilket ansvar som helst. Det innebär att regeringen bör se till att samhället utvecklas så att människor kan vara kreativa, tillåtas ha egna ideér, få hjälp när livet är motigt och inte minst – just då – hålla fast vid de demokratiska idealen. Det krävs därför mycket engagemang av regeringen och inte minst rätt attityd för att vi som medborgare ska känna oss delaktiga.

Det krävs helt enkelt investeringar i den sociala infrastrukturen. Köpfesten är slut och vi behöver investera i sådant som innebär att vi blir lika. Vi behöver se över avregleringens effekter. Effekter som ställt landsbygden mot storstaden. Effekter som innebär att människor inte längre kan söka jobb på annan ort därför att den lön som betalas är för låg i förhållande till kostnaderna som tex hyra, elen, telefonen, medicinen och inte minst resan till arbetet. Sverige har blivit ojämlikt som en följd av avregleringen. Frågan är om den sociala inlåsningseffekten är vad vi eftersträvar? Eller är det som jämlikhetsanden idag diskuterar ett brott mot artikel 13 i FN-stadgan.

Är avreglering av en marknad där det finns inlåsningseffekter ett brott mot artikel 13?

”Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.”

2. Nyfikenhet

Kanske det här är mitt bästa tips! Utan nyfikenhet – finns det helt enkelt inget driv och ingen motor. För ni behöver helt enkelt ha det då regeringens arbete aldrig tar slut. Makt behöver inte korrumperas eller lyssna alltför ensidigt på en part. Det går faktiskt att få grepp om den moraliska sanningen – genom att vara nyfiken och tänka. Dessutom är det roligt. Ni vet aldrig vad ni hittar för goda problem som måste lösas.

För livets syfte kan helt enkelt inte vara att leka osynlig frälsare. Det är genom att försöka förstå som vi tillsammans skapar ett samhälle där vi kan samtala, känna trygghet och förstå varandra. Inte genom att vara smarta och tro att vi kan lura varandra eller som SVD och aftonblandet idag skriver – att över 50 flickor blivit utnyttjade.

Det krävs helt enkelt investeringar i kunskap som leder till tillväxt. I kunskap som gynnar nyfikenheten. Dock inte bara männens eller ekonomens. Det krävs att vi hittar syneriger på obruten mark. Att då som regeringsinnehavare – stimulera den egna nyfikenheten – det kan ge tusenfalt tillbaka.

3. Stress

Tidspress är naturligtvis oerhört jobbigt för de som har makten. Det är nog så det flesta känner det idag. Allt ska göras så effektivt, ingen kan egentligen påverka och alltfler människor går sönder som en följd av stress. Det är bara att gå in och läsa på fackens hemsida eller för den delen arbetsmiljöverkets. Ingen är  immun mot stress och jag förstår verkligen att de som haft regeringsmakten i sommar behövt semester. Kanske har det till och med gett lite insikter?

För det är naturligtvis viktigt att inte alltid tro att alla känner en kick av långa arbetsdagar. Några tycker till och med att det är en plåga. Däremot kanske regeringen måste i högre grad förbereda sig för att leva med extremt korta deadlines. Då är det naturligtvis viktigt att ha en politik som harmonierar med medborgarna. En politik som inte vänder kappan efter vinden eller ger alltför snabba svar där makten lämnar ut sig till vargarna?

Därför är det kanske ännu viktigare att fundera över hur vi vill att finansvärlden ska fungera. Visst vill vi ha tid att tänka efter och visst vill vi ha tid att fatta de beslut som krävs för ett hållbart samhälle? Inte bara det som gör att vi allt längre glider bort från möjligheterna att styra våra egna liv.

Stress är helt enkelt farligt att bygga in i ett samhällssystem. Istället gäller det att verka för en arbetsmarknad som fungerar och inte bygger på samma stelbenta processer som i Tyskland. De är nämligen inte bäst. Den Nordiska mentaliteten – där lagom härskar – är en bra modell. Den ger oss alla en möjlighet att kompromissa och inte minst tänka efter. Det är dags att bygga kring Norden.

4. Värdera och strukturera

Det största dilemmat en regering har är naturligtvis att prioritera och värdera bland de alla önskemål som landets medborgare har.  Oftast under tidspress – dessutom. Här tycker jag att regeringen varit utomordentligt starka. Att inte införa femte jobbskatteavdraget – det var ett klokt beslut. Trots det framstår det som att regeringen systematiskt gynnat de som inte har rösträtt. Eller ska vi införa rösträtt även för företag och andra intressanta organisationer? Äsch, det är bara en dum ideé. Därför är det viktigt att ha ordning på siffrorna. Ordning och reda som statsministern formulerade. Ger restaurangmomsen 3500 jobb eller var det bara 2500?

Det är viktigt att investera i värdeburen tillväxt. En tillväxt som innebär att fler är med och bidrar där utifrån sin egen livssituation och där de befinner sig. Alfa Laval skapades inte över en natt eller en dag. Företaget skapades därför att det fanns en entreprenör med en vilja och envishet utan guds nåde. Idag har företagets värderingar anpassats till den globala marknaden och Gustaf Lavals envishet och vilja är en av grundbultarna. Vi får inte glömma bort att det är de små lösningarna som kommer att generera tillväxt. Inte de stora. Vi måste helt enkelt förstå att vi kan påverka och vara synliga. Vi måste lära oss att vi alla någon gång i livet kommer att behöva en annan människas hjälp för ett tag. En hjälp som inte löser problemet åt oss men som innebär att vi kan hitta styrkan och modet att lösa våra egna problem.

5. Häng med – det är inte femtiotal längre!

För de som är i regeringsmakten handlar det i hög grad om att hänga med och inse verkliga förhållanden. Vårt samhälle lever inte i femtiotalets glansdagar. Innovationerna – säger en framgångsrik kvinna som styr forskningseliten inom företagssektorn – är slut. Det finns inga nya ideér. Nå, jag harklar mig och tänker på historien om IBM. Kanske det trots allt när en struktruell omvandling påbörjats att en viktig uppgift för makten är att kunna förklara vad som händer. Trots att det är komplicerat. Eller så är det bara komplicerat att tala om det som man inte vill ta ansvar för…ja jag vet inte. Här är det viktigt att hålla sig ajour med vads om är allmän kunskap. Därför antar jag att makten behöver kunna lite om ganska mycket? Som att fattigdomen och ojämlikheten ökar. Inte bara mellan människor som grupp utan också mellan landsbygd och stad.

Därför är det viktigt att satsa på arbeten för att minska klyftorna mellan generationer. Att ta tillvara på såväl ung som äldre. Att våga satsa på nyfikenhet, omtanke, tillit och förtroende. För det är när vi är tillsammans som vi kan börja med att förstå varandra och som en följd skapa framtidens innovationer i det samhället vi lever i och inte i det samhället som en gång var.

Men också att vara lyhörd inför att EU bland väljarna inte är det första alternativet längre. Kanske det är så att EU är förlegat och alltfler väljare känner att det här inte är rätt väg att gå? Det är en diskussion som är väl värd att pröva. Inte minst när förtroendet för de som hanterar sina länders ekonomier alltmer framstår som….ja fyll i själv.

 

Media: DI,DN, DN1, SVD, SVD1, SVD2,AB, Expressen, Eskilstuna kuriren, Folket 

Övriga lästips: Staffan Lindström om att kommunera bryter mot artikel 13,  Johan Westerholm funderar kring stockholmifieringen, högberg och moberg om stressen i politiken, Peter om kvartalspolitkens effekter, Storstad om skolan, Sebastian om bostadspolitiken, Lena Sommerstad om vikten att inte bara vara kamrer, Kent Persson om hur ett samhälle byggs

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Statskuldsläxan – riskmanagement?

The diagram above represents a generic framewo...

Image via Wikipedia

Småföretagen tror inte längre på USA:s ekonomiska utveckling. I juni var mer än hälften av småföretagen optimistiska och så sent som i juli var det mindre än hälften. Det finns med andra ord en ökad risk för att politiken fattar beslut om ytterligare nedskärningar i budgeten. Något som kommer att påverka oss alla. Varför? När färre amerikaner har jobb minskar konsumtionen. Något som får direkt effekt på världen och inte minst den amerikanska statens finanser.

Den öppna arbetslösheten, enligt Boston Globe, är mer än 9 procent. Tas hänsyn till de som endast kan få tillfälliga jobb eller gett upp jobbsökandet bedömer Boston Globe arbetslösheten till mer än 16 procent. Det är drygt 25 miljoner människor. Det är lika mycket människor som vi är i Norden.  Tänk vad enkelt det är att gömma sig bakom procent.

Grekland som inte har rapporterat några siffror, visar nu på arbetslöshetens konsekvenser. Flera av de Europeiska länderna har en arbetslöshet som är högre än tio procent. Samtliga har problem med statsskulden. Flera av dessa länder har under de senaste halvåret haft oroligheter. Spanien, Grekland, Italien och Storbritannien är bara några exempel.

Företagens vinster hjälper inte till att bygga upp ett lands samhällsstruktur. Samhällets blir inte bättre för att vi övertygar oss själva om att det blir bättre än igår. Finns det inga arbetstillfällen, finns det inte. Det är då det är viktigt att prioritera och fundera på vilket samhälle vi vill ha. Kanske regeringen borde sätta sig ner och göra en risk management  analys? Nå, det har de säkert redan gjort för det är med glädje jag läser att regeringen kan tänka sig att ompröva femte jobbskatteavdraget.

Fast å andra sidan sett, det räcker inte. För första gången – sedan jag började blogga – är jag rörande överens med DN:s ledare.  Skippa det femte jobbskatteavdraget – fundera över vilka konsekvenser skattenedskärningarna leder till. Vi vill inte ha ett land med ökade klyftor. Vi kommer att behöva arbetskraftsinvandring. Då är det inte läge att göra det sämre för allt fler.

Till detta vill jag lägga att arbetsförmedlingen omedelbart bör presentera vilka som tar emot FAS3. Framför allt så att vi som betalar skatt och handlar varor kan välja. För vill du handla från ett företag som använder våra skattepengar till ren vinst?

Istället vill jag se den socialdemokratiska rapporten ”Fler i jobb – färre i bidrag” genomförd. Rapporten har en behaglig syn på människan och flera betydligt bättre koncept.

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


När himlen faller ner på huvudet…

Världsekonomin är lite skakig. Även om krisen, just nu, verkar ha tagit lite helg.  Då läser jag att Försäkringskassan släppt en rapport. Den visar att av dem som utförsäkras kommer dryga hälften att återvända som nya sjukfall. Samtidigt i en annan rapport menar Försäkringskassan  att sjukförsäkrings-systemet är för generöst och socialdepartementet lägger ett förslag på höjt högkostnadsskyddet.

Det är då det känns som om himlen faller ner på huvudet. Beskrivningen kommer från serien Asterix och Obelix. De är två gallerna som gör det helt omöjliga möjligt. Obelix som en följd av att han som barn hamnade i grytan med mirakelmixturen och Asterix som en följd av att han dricker drycken då och då.Vad har det med högkostnadsskyddet och försäkringskassan att göra?

Det är viktigt att stå upp för att människor lika värde. Även när himlen faller ner på vårt huvud. Även när det stormar i omvärlden. Just då är det viktigt att inte acceptera att vårt socialförsäkringssystem försämras. Det är vad våra två galler lär oss. Det är precis den tonen som rapporten ”Fler jobb – färre i bidrag” har. Det är viktigt att inte peka ut grupper utan att fokusera på generella lösningar som skapar konkreta arbeten där människor bor. Arbeten som innebär att vi alla har en lön som vi kan leva på. Det ger hopp och det ger en grundtrygghet. Det skapar tillväxt.

Det måste vara är en självklarhet att vi ska se till att Hälso och sjukvårdslagen efterlevs. Lagen säger att sjukvården ska vara lika för alla. Det betyder kort att ingen ska behöva avstå vård för att det är för dyrt. Ingen ska behöva avstå från medicin bara för att lönen, sjukpengen eller arbetslöshetsförsäkringen inte går att leva på. Redan nu avstår drabbas kvinnor som är ensamstående med barn. De hämtar inte ut läkemedel som en följd av att det är för dyrt, enligt socialstyrelsen. Vad hjälper det då att du får betala medicinen på avbetalning? Vad hjälper det då att Alliansens företrädare tycker det är viktigare att prioritera försvaret?

På samma sätt argumenterar Försäkringskassan. Jag håller helt med Martin Moberg som skrivit tidigare idag – att detta är rent trams. Framför finns det anledning att reflektera över Försäkringskassans exempel.

Kassan har gjort en beräkning för en ensamstående med en sjukpenninggrundande inkomst på 104 000 kronor. Sjukpenning och boendetillägg skulle ge 9 923 kronor i månaden före skatt. Om personen i stället arbetar är inkomsten 8 667 kronor – en skillnad på 1 256 kronor i månaden. Även om skatten på arbete är lägre än skatten på bidrag lönar det sig inte att arbeta för personen i exemplet.

Först undrar jag – hur tänker de? Om du är en av de 6000 berörda är du sannolikt sjuk. I resonemanget ovan utgår man från att du är frisk och därför arbetsför. Sen var det jämförelse med lönen. Har författarna någonsin tänkt på att lön också varierar med ålder och erfarenhet? Det har bloggaren ”Economist”. Han föreslår helt frankt att vi ska ha någon form av inkomstindex kopplat till högkostnadsskyddet. Kanske till och med höja högkostnadsskyddet med 220 procent. Då kanske det är som löntagarbloggen skriver bäst att vara rik och sjuk? Eller är det dags att tänka helt nytt

Ändå vill jag fundera lite över problemet – ta i det – ungefär som Westerholm beskrivit det i sitt framtidsscenarie.  Vi står inte bara inför en global ekonomisk utmaning. Vi har också en demografisk. I Sverige innebär det att sjukvårdskostnaderna sannolikt kommer att utgöra en allt större del av statens, landstingets och kommunens budget. Skälet är enkelt. Vi får fler äldre och färre i arbetsför ålder. Det betyder att vi får högre nettokostnader och lägre nettointäkter.

Frågan är inte längre hur vi löser problemet utan kanske vi måste stanna upp. Verkligen lägga ner tid på att fundera och diskutera vad vi vill med morgondagens välfärd. Föra samtal och mötas. I debatten saknas diskussionen kring vilka grundläggande värderingar som ska ligga till grund för morgondagens välfärd. Tekniska diskussioner om hur fördelningen mellan olika medborgare ska vara är inte längre intressant.

Vi måste helt enkelt fundera över vad som bidrar till ett bättre samhälle där människan är i högre grad delaktig. För mig innebär det att vi kanske måste fundera över de olika roller som vården har. Politiskt är det här inte en lätt fråga och själv påstår jag mig inte ha svaren. Däremot när omfördelning leder till att de som är utsatta blir ännu mer sårbara, då måste vi stanna upp och fundera. Är det ett nytt USA vi vill ha – eller ska vi börja tänka själva i lite mer mänskliga termer?

Jag avslutar med Gunnar Nordenstams insändare i Göteborgs Posten (71 år och har startat ett eget parti – de ni :-)).

” Årets nobelpris i fysiologi eller medicin borde naturligtvis ha gått till statsminister Fredrik Reinfeldt för hans upptäckt att inga svåra sjukdomar behöver vara längre tid än ett år – en upptäckt utan motstycke i medicinens historia och desto mer anmärkningsvärd som den gjorts av en medicinskt helt oskolad person.
Nu får han väl som många stora upptäckare före honom fått göra stå över ett år och hoppas på sitt rättmätiga pris år 2011.”

Media: Tack löntagarbloggen SR EkotSvDExpressenDNFöretagarna

dn.se Höjning av kostnadsskydd kritiseras
gp.se Kritik mot höjning av frikortsgräns
dn.se Skydd på för alla
svd.se Papperslösas vård splittrar regeringen 


Bloggat:
 Lästips från Martin Moberg, som skrivit om försäkringskassan Veronica Palm skriver i en utmärkt artikel på Newsmill om att dagens fattiga barn inte ser ut som Kulla-Gulla…., Löntagarbloggen om att det är bättre att vara rik och frisk, Economist om att regeringen inte längre är intresserade av att mäta utanförskapet och om att höja med 220 procent

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Vården går på knäna

OECD sammanfattar vården under begreppet ”välfärdens tjänster”.  Det innebär kort att de gemensamt finansierade verksamheterna har till uppgift att säkerställa skäliga och jämlika levnadsförhållanden för människor i utsatta situationer. Frågan är hur vårdkrisen i Skåne ska lösas för att säkerställa målen om en god vård? 

När jag läser den budget som Skåneregionen har fattat beslut om ser det riktigt bra ut. När jag läser vad media skriver och vad fackförbunden berättar då framträder en helt annan bild. Naturligtvis skulle en del säga att det snart är höst och avtalsförhandlingar. Då har man kanske inte tagit förstått situationen, som sammanfattas utmärkt av Roger Jönsson och av Vårdförbundet .

Det unika är att samtliga fackförbund är överens. Upplevelsen är att de samtal som förts med ledningen och politiken inte har varit konstruktiva. Vårdförbundet sammanfattar det så här:

– Det påpekas från politikerhåll att det satsats mer pengar i Skåne, men priserna är inte desamma som för 20 år sedan. Patienterna är fler och läkemedelskostnaderna högre…  

Region Skåne är ett bra exempel på där vårdvalet inte har bidragit till en lösning. Istället verkar det som om ökade omställningskostnader har genererat en besparing. En besparing som i sin tur har lett till en tyngre belastning för de som ska vårda på lika villkor. Jag kan förstå personalen och jag kan förstå de som har visionen.

För när jag läser budgeten och ser de ambitioner som presenteras blir jag glad. Hade man lyckats då hade personalen mått bra och så även patienterna. Det är absolut inget fel på ambitionerna. Däremot ser verkligheten helt annorlunda ut. Frågan är varför?

En del av svaret hittar jag konstigt nog i Östersund som valt att införa vårdvalet. Där stoppade arbetsmiljöverket mot vite patientflödet till en vårdcentral. Landstingsrådet Harriet Jorderud (s) fick ett antal frågor Länstidningen i Östersund. Dels pekade Jorderud på det stora omställningsarbetet som pågått sedan 2008 som inneburit att samtliga landstingets verksamheter gjort stora ansträngningar för att skulle komma in i de tilldelade ekonomiska resurserna. Det är ett fenomen som jag tror många landsting går och gått igenom. 
Samtidigt pekade Harriet Jorderud på en viktigt styrningsfråga och dess konsekvenser. Nämligen effekten av konkurrensen och reglerna. Hon beskriver det så här när hon får frågan om det är hälsovalssystemet som det är fel på:

– Det är två saker, besparingarna och ett hälsovalssystem som inte tillåter att vi flyttar pengar mellan verksamheterna som vi kunde göra tidigare.

Pengen följer med patienten. Det är samma system som med friskolorna. Jag har tidigare skrivit om friskolorna och de omställningskostnader som kommunerna drabbas av när skolpengen följer med eleven. Hälsovalssystemet i Öresund fungerar på samma sätt. Pengen följer med patienten. Men, de fasta kostnaderna som tex hyra och personal som finns kvar i landstinget är inte lika rörliga. Det betyder i korta drag, att intäkten försvinner och landstinget har kostnaderna kvar.

Primärvården har, enligt Socialstyrelsens undersökning, lett till att 223 vårdcentraler tillkommit och 30 lagts ner. Frågan är hur stor vår skatteökning kommer att bli som en följd av att vi fått fler vårdcentraler? För kostnaderna lär inte ha minskat.

Allt är inte en kostnadsfråga. Vi kan lära oss av valfrihetssystemet med friskolorna att synen på eleven förändrades. Vi kan också lära oss av de effekter som uppstod. Däremot tror jag inte att någon har hittat en lösning. Det är positivt att Socialstyrelsen under 2011 ska utvärdera valfrihetssystemet. Fram till dess är det minst lika viktigt att fundera över hur strömmarna av patienter ska hanteras.

Kanske det är så att vi helt enkelt inte får upphöra att ställa frågor. Frågor som leder till att vi kan betrakta det vi gör på ett nytt sätt. Kanske det är så att när vi glömmer bort att ställa frågor som balansen upphör? När vi blir alltför fokuserade på att producera och inte ser produktionsförmåga som viktig del i ett uthålligt system? Ja, då kanske vi måste tänka om, såväl som anställd som ansvarig för verksamheten.

 

Vårdkris som en följd av hälsovalet?

Läs Roger Jönsson, Martin Moberg

Media: DM 1234SydsvSVT 12KvP 12Expr

Länk tips från Roger Jönsson,

Region Skåne Budget och verksamhetsplan 2011:
http://skane.se/upload/Webbplatser/Skaneportalen-extern/OmRegionSkane/ekonomi/budget/Budget_2011_webb.pdf
Tidnings- och debattartiklar om sjukvårdskrisen i Skåne:
http://www.sktftidningen.se/artikel/fack-gar-samman-i-protest-mot-sparkrav-57242
http://www.dagensmedicin.se/dagenssjukskoterska/nyheter/2011/07/15/hogst-betalde-chefen-hojde/index.xml
http://www.dagensmedicin.se/dagenssjukskoterska/nyheter/2011/07/14/region-skane-infor-kvinnol/index.xml


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 115 andra följare