Framtidens Sverige

Idag har jag tagit mig tid att läsa regeringens utredning ”Välfärdsstaten i arbete”. Det är en skrämmande läsning, där sjuka och arbetslösa betraktas som ett problem. Ett problem därför att de som är sjuka eller arbetslösa anses som bidragsberoende. Frågan som regeringen borde ställa sig, är varför de har misslyckats med att skapa en arbetsmarknad för alla?

Enligt mig är det regeringens sätt att se på problemet som är problemet. Regeringen för inte en framtidsinriktad trovärdig ekonomisk politik. Istället för regeringen en politik där de söker argument till sin patentlösning. Nämligen att det enda rätta är att sänka skatterna eftersom de kommer att skapa tillväxt.

Visst finns det ekonomisk forskning som säger att skattesänkningar kan leda till en ökad stimulans och tillväxt. Däremot finns det minst lika mycket forskning som visar på att en offentlig sektor i högsta grad balanserar och bidrar till ökad tillväxt.

Det är balansen som är det viktiga. Det visar inte minst den diskussion som pågår kring budgetunderskottet i USA. Just diskussionen och att de nu skapas en bredd enighet kring vad man nu kommer fram till – är förtroendeingivande samtidigt lärorikt. För  det finns många anledningar till att de förnuftiga personer som nu diskuterar inte är överens om hur budgetunderskottet ska hanteras.

Budgetunderskottet berör plötsligt alla. Det finns inte längre några vinnare eller förlorare. Alla måste bidra för ett uthålligt samhälle. Som en följd har det blivit en fråga om att tydliggöra värden där den ekonomiska sanningen inte längre har högsta status. Istället har det blivit en fråga de värden som den offentliga sektorn kan bidra med på lång sikt.

Framtiden har blivit ett varumärke och människor har blivit klokare. De inser att om regeringen minskar statsanslagen till skolan med 5 miljarder då kommer det att innebära färre tjänster. Inte högre löner som Borg utlovat.

På samma sätt menar Borg, att tillväxten kommer att öka om vi monterar ned välfärden. I bilaga 8 till utredningen ”Välfärden i arbete” diskuteras socialförsäkringen. Problemet som diskuteras är att när ett socialförsäkringssystem är för generöst så förändras arbetslösa och sjukas beteende. Ett sådant beteende är att den arbetslösa eller sjuke väljer bort att arbeta och därför blir kvar längre i försäkringssystemet. En konsekvens av detta är att det uppstår ett matchaningsproblem på arbetsmarknaden. För att komma tillrätta med detta föreslås en rad åtgärder som alla riktar in sig på att kontrollera.

Förtroende är den högsta formen av mänsklig motivation. Det är något som Alliansen, moderaterna borde ta till sig. Den nedmontering av välfärden som föreslås är inte som en följd av ett alltför generöst socialförsäkringssystem. Det är ett sätt att försöka skapa en kontrollapparat som inte kan leda till något annat än kräkningar av individen.

Skippa femte jobbskatteavdraget och börja tänka med hjärtat!

Bloggat: Storstad, Alliansfritt; Martin Moberg
Lästips; THE ENTREPRENEURIAL STATE, Välfärdsstaten i arbete
Media: NMAb 123,4 Expr 1234KvP 12DN 12SVT 123SR 123SvD 123456GP
Annonser

7 kommentarer on “Framtidens Sverige”

 1. Anders Bergquist skriver:

  Helena.

  Jag tänkte på två saker när jag läste din blogg. Först lyssnade jag till Maria Wetterstrands sommarprogram och hon sa att Anders Borg var en av de politiker som hon respekterade för han kan lyssna på argument och ändra sig för bra argument. Sedan kom jag håg en ledare av Katrin Kelois på Aftonbladet där hon argumenterade för att väljarna är smarta nog att förstå att moderater inte är genuint onda människor som äter barn till frukost. Tanken du för fram att regeringen för en dogmatisk politik stämmer inte med MW och argumenten går inte hem enligt KK.

  Din illustration är också intressant då det stora fallet i Sverige sker mellan 1980 och 2000, med undantag av tre år i början av 1990-talet. Slutsatsen får du själv dra.

  Jag läser sällan politiska bloggar då dessa ofta är tråkiga . De som gör mig glad är de som beskriver skribentens politiska ambitioner, vad som skall uträttas inte karriären, och hur de skall kunna uppnås på ett klartänkt, öppet och analytiskt sätt.

  Jag vet att du har kapaciteten att skriva så, gör det istället för att bedriva negativ campaining.

  För övrigt tycket jag att politiker skall skilja på mål och medel. Min fråga till dig är att om vi kan få ett jämligt och ”bra” samhälle genom att sänka skatter, är du bered att göra det?

  Anders

  • parkstugan skriver:

   Hej Anders,

   Tack för din kommentar och din berättelse om vad du vill läsa om. Det uppskattas.

   Men, jag håller inte med dig om att jag ägnar mig åt det som du skriver – negativ campining. Tyvärr finns det alltför mycket statistik som visar på att utanförskapet ökar och det drabbar särskilt barn. Kronofogdens statistik visar att antalet barn som vräkts med sin familj ökat. Det gör mig ont. Samtidigt finns det statistik som visar att antalet utförsäkrade ökar, antalet som inte får sjukersättning, antalet som blir arbetslösa.

   Då tror jag inte att det är rätt modell att sänka skatten, vilket det femte jobbskatteavdraget syftar till. Jag tror inte heller att det är rätt att öka kontrollen av de som använder sig av socialförsäkringssystemet.

   Jag menar att det är dags för att bidra till det som skapar självrespekt. Naturligtvis är det anständiga jobb som behövs. Det finns inget som är som moraliskt fördärvligt som att inte kunna försörja sin familj eller bli misstrodd av det systemet som ska hjälpa en igenom ”väntehallen”.

   Läs gärna forskningsrapporten. Den fick mig verkligen att fundera över hur vetenskapen ibland tenderar att se lite för snävt på problem som kanske måste lösas på ett annat sätt. http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/91/16/008aa971.pdf

   Jag är inte för en skattesänkning. Jag är för att vi ska behålla skattenivåerna.

   Din fråga om ett jämlikhet – är så oändligt stor. Men, jag har tidigare definierat vad jag menar med ett uthålligt samhälle. Kanske jag skulle utveckla det lite mer i ett senare inlägg.

   Tack igen,
   Anders

 2. Anders Bergquist skriver:

  Helena,
  skall jag tolka ditt svar som att det är viktigare att inte sänka skatten än att skapa ett enligt din definition bra samhälle? Där tycket jag att du blandar ihop mål och medel.

  Det jag saknar i dina texter är konkreta, väl underbyggda förslag för att skapa det samhälle du vill ha, och beskriv gärna det samhälle som du vill uppnå.

  När det gäller barn och andra som har det bra så går jag inte med på att regeringen är genuint onda människor som njuter av att trakasera dessa. Min utgångspunkt är att de vill väl. Läs gärna Katrin Kelois ledare (sitter på vandrahemmet i Köpmanholmen och kan inte goggla så bra). Jag tycker, vilket jag tolkar som regeringens yttersta mål med välfärdspolitiken, att alla skall kunna bidra till sin försörjning till så stor grad som möjligt. Det är nästan socialistiskt, … Efter var och ens förmåga. Det finns inget mer förnedrande än att vara utsatt för andra människors godtycke när det gäller sin försörjning.

  För övrigt for barn illa även innan 2006 och du vet lika väl som jag att omvårdnaden om barn med speciella behov inte fungerade i Stockholms landsting innan 2006 (vilket är orsaken att jag sitter ensam på detta vandrahem idag). Och redan vid slutet av 1990-talet försämrades vilkoren för många som var beroende av staten för sin försörjning.

  Tyvärr är välfärdsfrågorna ingen blockskiljande fråga utan alla partier har varit lika bra och dåliga. Det är mer statsbudgetens balans som styr än ideologi.

  Nu skall du få sista ordet.

  Anders

  • parkstugan skriver:

   Hej Anders,

   Det sista som du skriver håller jag inte heller med om. Det har varit en alldeles för kort tid som Alliansen har haft för och ändå ökar barnfattigdomen. Här känner jag att ditt påstående inte är väl underbyggt. Jag pratar om barn som har blivit vräkta.

   Nästa problem, som du diskuterar är minst lika allvarligt. Nämligen hur kommuner och stat interagerar med varandra. Det behövs – om jag tolkar dig rätt – ett klart ansvarsförhållande.

   Jag vet inte hur du vill tolka mig. Mitt svar är – jag vill inte ha en sänkt skatt. Anledningen är helt enkelt att jag ser att den offentliga sektorn också bidrar till att balansera vår ekonomi. Utan den offentliga sektorn skulle vår inhemska konsumtion minska i en blinkning. Den offentliga sektorn behövs för att vi inte ska vara helt utsatta för omvärldens svängningar.

   Är det att blanda ihop medel med mål?

   Ser fram emot en länk och handlade det möjligtvis om pingviner och TCO:are (http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinekielos/article13006897.ab) eller att ge Reinfeldt en komplimang (http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinekielos/)?

   Om det sistnämnda kan jag säga att artikeln innehåller en hel del råd från Miliband. Som

   ”–  Man kan inte bygga en koalition utan att ha en egen berättelse, säger Miliband syftandes på Mona Sahlins rödgröna äventyr. Och vi socialdemokrater måste alltid vara ekonomiskt trovärdiga. Slutligen måste man definiera en egen agenda. Du kan inte vara generalen som utkämpar det föregående kriget, säger han om det svenska valet.”

   Sen, Anders, jag har bara börjat min resa. Den resan innehåller 21 önskningar. En av dem att socialförsäkringssystemet ses över. Vi måste våga börja tro på människor. Läs gärna ett av mina andra inlägg.

   Kom igen,
   sista ordet behöver inte vara mitt

   Helena

 3. Anders Bergquist skriver:

  När det gäller Katrine Keilos krönika skrevs den någon gång mellan Salin och Jueholt. Jag råkade komma över den på planet från Tammerfors. Eftersom du vet varför jag reser ditt så vet du också att jag inte ger mycket för socialdemokraternas prat om att värna barnen. Nog om detta. (jag sitter med dålig mobiluppkoppling och kan inte goggla effektivt efter artikeln).

  När det gället skatten, motiverar du hög skatt med att den offentliga sektorn skall balansera ekonomin? Annars måste det väl vara ok att sänka skatten om det stärker den offentliga sektorns möjlighet att balansera ekonomin.

  Det enda jag vill är att du skall tänka självständigt och inte låta som en cirkulärskrivelse från Sveavägen.

  Anders

  • parkstugan skriver:

   Anders, det är ju tur att jag känner dig och du skulle ha hört mitt skratt.

   Respekt brukar vara ett ledord när man kommenterar och så även fakta baserade kommentarer. Personliga påhopp är inte heller i sin ordning. Precis som det sista. Ja det hade du nog kunnat avstå från. Jag är ingen cirkulärskrivelse från Sveavägen. Självständigt tänker jag och har alltid gjort.

   Men, jag är också socialdemokrat – av eget val. Socialdemokratin har den värdgrund som bäst passar en socialdemokratisk liberal som mig.

   Jag vet din livshistoria och de som ni har gått igenom. Jag vet också hur starka ni har varit. Det är också en debatt som behöver tas. För visst vill vi att vården, omsorgen ska fungera när det väl händer?

   Vad grundar du din fråga på om hög skatt? I relation till USA eller?

   När du landar får du gärna googla och tipsa om hennes artikel. Hon är idag inte lika positiv, ska sägas.

   Helena

 4. Anders Bergquist skriver:

  Keilos kommenterade sättet socialdemokration argumenterar, inte politikens innehåll. Hon tog avstånd från demonisering av motståndarna då hon anser, riktigt, att väljarna genomskådar det.

  Jag tänker principiellt på skatten inte jämfört med något annat. Min fråga är enkel, är hög skatt ett mål eller medel? Och kan du acceptera låg skatt om det innebär att alla andra politiska mål kan uppnås. Svårigheten att skilja på mål, ett ”bra” samhälle och medel, höga bidrag och skatter (slarvigt uttryck men hoppas du vill se vad jag menar). Försvaret av medlen har gjort att ni glömt målen.

  Ber om ursäkt om du tog det som personangrepp, men det var mer en uppmaning att lyfta på huvudet över partibloggar och ta ut svängarna. Jag vet att du tänker självständigt, men du måste plocka fram det mer i bloggen.


Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s