Vården går på knäna

OECD sammanfattar vården under begreppet ”välfärdens tjänster”.  Det innebär kort att de gemensamt finansierade verksamheterna har till uppgift att säkerställa skäliga och jämlika levnadsförhållanden för människor i utsatta situationer. Frågan är hur vårdkrisen i Skåne ska lösas för att säkerställa målen om en god vård? 

När jag läser den budget som Skåneregionen har fattat beslut om ser det riktigt bra ut. När jag läser vad media skriver och vad fackförbunden berättar då framträder en helt annan bild. Naturligtvis skulle en del säga att det snart är höst och avtalsförhandlingar. Då har man kanske inte tagit förstått situationen, som sammanfattas utmärkt av Roger Jönsson och av Vårdförbundet .

Det unika är att samtliga fackförbund är överens. Upplevelsen är att de samtal som förts med ledningen och politiken inte har varit konstruktiva. Vårdförbundet sammanfattar det så här:

– Det påpekas från politikerhåll att det satsats mer pengar i Skåne, men priserna är inte desamma som för 20 år sedan. Patienterna är fler och läkemedelskostnaderna högre…  

Region Skåne är ett bra exempel på där vårdvalet inte har bidragit till en lösning. Istället verkar det som om ökade omställningskostnader har genererat en besparing. En besparing som i sin tur har lett till en tyngre belastning för de som ska vårda på lika villkor. Jag kan förstå personalen och jag kan förstå de som har visionen.

För när jag läser budgeten och ser de ambitioner som presenteras blir jag glad. Hade man lyckats då hade personalen mått bra och så även patienterna. Det är absolut inget fel på ambitionerna. Däremot ser verkligheten helt annorlunda ut. Frågan är varför?

En del av svaret hittar jag konstigt nog i Östersund som valt att införa vårdvalet. Där stoppade arbetsmiljöverket mot vite patientflödet till en vårdcentral. Landstingsrådet Harriet Jorderud (s) fick ett antal frågor Länstidningen i Östersund. Dels pekade Jorderud på det stora omställningsarbetet som pågått sedan 2008 som inneburit att samtliga landstingets verksamheter gjort stora ansträngningar för att skulle komma in i de tilldelade ekonomiska resurserna. Det är ett fenomen som jag tror många landsting går och gått igenom. 
Samtidigt pekade Harriet Jorderud på en viktigt styrningsfråga och dess konsekvenser. Nämligen effekten av konkurrensen och reglerna. Hon beskriver det så här när hon får frågan om det är hälsovalssystemet som det är fel på:

– Det är två saker, besparingarna och ett hälsovalssystem som inte tillåter att vi flyttar pengar mellan verksamheterna som vi kunde göra tidigare.

Pengen följer med patienten. Det är samma system som med friskolorna. Jag har tidigare skrivit om friskolorna och de omställningskostnader som kommunerna drabbas av när skolpengen följer med eleven. Hälsovalssystemet i Öresund fungerar på samma sätt. Pengen följer med patienten. Men, de fasta kostnaderna som tex hyra och personal som finns kvar i landstinget är inte lika rörliga. Det betyder i korta drag, att intäkten försvinner och landstinget har kostnaderna kvar.

Primärvården har, enligt Socialstyrelsens undersökning, lett till att 223 vårdcentraler tillkommit och 30 lagts ner. Frågan är hur stor vår skatteökning kommer att bli som en följd av att vi fått fler vårdcentraler? För kostnaderna lär inte ha minskat.

Allt är inte en kostnadsfråga. Vi kan lära oss av valfrihetssystemet med friskolorna att synen på eleven förändrades. Vi kan också lära oss av de effekter som uppstod. Däremot tror jag inte att någon har hittat en lösning. Det är positivt att Socialstyrelsen under 2011 ska utvärdera valfrihetssystemet. Fram till dess är det minst lika viktigt att fundera över hur strömmarna av patienter ska hanteras.

Kanske det är så att vi helt enkelt inte får upphöra att ställa frågor. Frågor som leder till att vi kan betrakta det vi gör på ett nytt sätt. Kanske det är så att när vi glömmer bort att ställa frågor som balansen upphör? När vi blir alltför fokuserade på att producera och inte ser produktionsförmåga som viktig del i ett uthålligt system? Ja, då kanske vi måste tänka om, såväl som anställd som ansvarig för verksamheten.

 

Vårdkris som en följd av hälsovalet?

Läs Roger Jönsson, Martin Moberg

Media: DM 1234SydsvSVT 12KvP 12Expr

Länk tips från Roger Jönsson,

Region Skåne Budget och verksamhetsplan 2011:
http://skane.se/upload/Webbplatser/Skaneportalen-extern/OmRegionSkane/ekonomi/budget/Budget_2011_webb.pdf
Tidnings- och debattartiklar om sjukvårdskrisen i Skåne:
http://www.sktftidningen.se/artikel/fack-gar-samman-i-protest-mot-sparkrav-57242
http://www.dagensmedicin.se/dagenssjukskoterska/nyheter/2011/07/15/hogst-betalde-chefen-hojde/index.xml
http://www.dagensmedicin.se/dagenssjukskoterska/nyheter/2011/07/14/region-skane-infor-kvinnol/index.xml

Annonser


Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s