Är det inte längre självklart att tåget och elen ska fungera?

Ett välfungerande samhälle kräver att den sociala infrastrukturen fungerar. Tänk bara om elen inte fungerar. Undrar hur stora förlusterna skulle vara för oss om elen inte fungerade under en dag, en vecka eller en månad. Tanken är hisnande. Min grundläggande fråga är om det inte längre är självklart i kontrakten mellan mig och staten skatten jag betalar ska inkludera att tågen och elen fungera?

Henrik Sandberg, biträdande lektor vid avdelningen Reglerteknik på Skolan för elektro- och systemteknik vid KTH, menar att den bristande säkerheten i elnätet ”…är helt galet…”. Det kanske jag inte helt håller med om. Säkerheten har sedan avregleringen blivit ungefär tusen gånger bättre. Detta som en följd av att nätföretagen och Svenska kraftnät – äntligen börjat investera i sina nät. Inte därför att avregleringen ledde fram till den insikten utan för att staten agerade.

Däremot håller jag med Sandberg om att det som gjorts inte är tillräckligt. För säkerheten i näten, såväl tåg som el, handlar inte bara om avbrott och förseningar till konsument. Det handlar också om vem som har möjlighet att styra systemet. Den säkerheten är inte tillräcklig. För mig är detta en av anledningarna till att elmarknaden och kollektivtrafiken vad gäller avreglering måste ses över.

I mitt kontrakt med samhället ingår att såväl tåg som el ska fungera. Det är en förutsättning för att vi i framtiden ska kunna få ett samhälle – långt bortom den vardag som vi idag känner. Utan att vår personliga integritet skadas eller begränsas. Det ska inte behöva finnas en kontrollapparat likt den som finns runt flyg eller för den delen det som nu håller att hända på internet.

Det innebär att varje människa (även de som fattar besluten) är ansvarig för sina handlingar. Därför är det också väsentligt att vi – du och jag – känner en nytta med att få vara med i samhället och bidra till välfärden. Det kommer bara genom att vi långsiktigt samarbetar med varandra. Att vi faktiskt kan förstå att högre vinst inte är ändamålet. Det kanske räcker med tillräcklig vinst och hög säkerhet i system som är förutsättningen för ett välfungerande samhälle?

Kanske det inte handlar om att föreslå en ny myndighet på EU-nivå för att öka tågtransporterna. Eller är det istället en fråga om att på tågsidan se till att säkerheten är högre värderad än att maximera nyttan för att tillgodose efterfrågan? Är det kanske en fråga om att investera i ett tågnät som är anpassat till den allt högre efterfrågan? Eller är det en fråga om att satsa ännu mer på FoU för att lösa framtidens oändliga behov av kommunikation?

För elnätets del handlar det precis som projekt VIKING beskriver det hitta det smarta sättet att bygga upp säkerheten kring systemet som hanterar elnätet. Men, minst lika viktigt är att företagen som hanterar stam, region och lokalnätet känner ett gemensamt ansvar för att se till att säkerheten är tillräcklig för framtiden. För det är i framtiden som dessa företag behöver investera. Inte i dagens konsumtionsmönster utan i det konsumtionsmönster som finns i framtidens regioner.

Avregleringen har också inneburit att siffror som jämförs inte alltid är sanna. Dels handlar det om vilket tidsperspektiv som jämförs dels handlar det om förutsättningar som ändrats. Sedan avregleringen skapades kommer inte intäkterna solitärt från staten. Intäkterna kommer också från oss skattebetalare som nyttjar tjänsterna. Att därför jämföra en marknad i förändring kan i och för sig vara intressant. Men att säga att det på statlig nivå satsats mindre under socialdemokratiskt styre än med alliansen är ungefär som att jämföra äpplen med vetekorn. Frågan som bör ställas är istället hur stor andel som företagen som får intäkterna återinvesterat i framtidens kommunikationsnät.

Till sist sänk inte krogmomsen – satsa på den sociala infrastrukturen.

Media: DN , DN1,Svd,AB, Exp

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


 

Annonser


Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s