Finanspakten och intigritet

Vi byter partiordförande och ändrar riktning. Men, mycket har hänt sedan S sade nej för bara två dagar sedan.

Det talas inte längre om en samordnad skatt på transaktioner eller om större harmonisering av regler för arbetsmarknaden. Budgetreglerna har också mjukats upp, undantag införts så att länder med stora underskott ska få lite tid på sig att nå balans. Kravet på att reglerna ska skrivas in i ländernas grundlagar har slopats, och det lär inte längre vara tal om några automatiska konsekvenser för de länder som inte följer budgetreglerna. Fast säkra kan vi inte vara.

I korthet har socialdemokraterna ställt följande krav för att komma överens med regeringen (fet stil av undertecknad):

  1. Vi är överens med regeringen om att finanspakten inte medför några rättsliga förpliktelser för Sverige. Det vill säga Sverige ska inte överlämna någon beslutanderätt från riksdagen över vårt finanspolitiska ramverk eller ge möjlighet för ytterligare sanktionsmöjligheter till EU-domstolen genom finanspakten.
  2. Vi är överens om att det svenska inflytandet måste garanteras, till exempel genom tillträde till euroländernas toppmöten där finanspakten behandlas. Vi anser inte att det svenska inflytandet är tilltäckligt tillgodosett i det senaste avtalsutkastet.
  3. Vi är överens om att det måste finnas tydliga garantier för respekten för arbetsmarknadens parter i avtalet. Därför är det viktigt att nuvarande skrivningarna på detta område blir kvar i det slutliga avtalet.
  4. Vi är också överens om garantier för att våra undantag ska gälla om finanspakten blir en del av EUs fördrag.

Det jag funderar över är hur nära vi är att frångå svenska folkets klara och entydiga nej till Euron 2003? Svaret på detta är att S genom dessa fyra punkter verkar ha klargjort att Euron inte är med på dagordningen.

Men vi ska inte vara naiva. Den nyliberala politiken är inte en framgång för tillväxten. Den är inriktad på att skapa en federation. Tysklands förbundskansler Angela Merkel ser framför sig att Europakommissionen blir mer av en regering i framtiden. Ett första steg är mer samordning mellan Europas länder, mer samordnade skatter och mer samordnad arbetsrätt. Syftet är att verka för att arbetskraften blir mer rörlig.

Teorin bakom är att orsaken till krisen är att arbetskraften inte är tillräckligt rörlig. Det är inte fallet. Orsaken till krisen är brist på idéer och framför allt riskkapital som satsar på företagsverksamhet. Det vill säga framtidens marknader. Det är en grundorsak till vad Davos – kallar för kapitalismens kris. Det råder helt enkelt en tid när kapitalet inte växer som en följd av att marknaderna är mättade.

Här är det viktigt att vi som en del av de små länderna verkar för att minska otrygga anställningsvillkor, risken för utförsäljning, utbyggnad av infrastruktur, skola och inte minst en samsyn på att rättstryggheten också ska omfatta individen. Inte bara företagens eller kapitalets. Det måste finnas en motvikt och en trygghet i människors liv.

”Jag är övertygad att vi måste koppla ihop utveckling av människors frihet med rättvisa och solidaritet” säger Stefan Löfven idag.

Det ska bli spännande och se hur politiken nu utvecklar sig. Men, är jag mer EU-vän för det? Nej, inte så länge vi inte bygger ett samhälle där människors rätt att växa är i fokus. Därför är jag suveränt glad över att se att EU nu kommer att stifta en lag som gör att vi har rätt som konsumenter att kräva att ett företag tar bort alla uppgifter om oss. 

Media (tack Martin): ArbetarbladetAbDNSVTSvD

Bloggat: Röda Berget – fel att säga ja till europapakten, Björn Andersson, på samma tema, Martin Moberg skriver om överenskommelse och vad kan vara en väg att gå

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen

Red rose

Frihet - Ja


One Comment on “Finanspakten och intigritet”


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s