Ungdomsarbetslöshet en borgerlig fråga?

Ibland får jag kommentarer som är lite hätska i tonen. Dessa kommentarer tas bort. Men argumenten som förs fram kan vara nog så intressant att ta upp. Frågan som ska hanteras i detta inlägg är hur ungdomsarbetslösheten hanterats av olika regeringar.  Diagrammet är hämtat från Eurostat (så källhänvisar vi). Därefter har jag bearbetat diagrammet – med de perioder när de borgerliga har haft regeringsmakten. Övriga perioder har Socialdemokrater, ibland tillsammans med andra partier haft regeringsmakten. Dessa uppgifter är hämtade från en tabell över vilka som haft regeringsmakten under 1974 års regeringsform.

Perioden sträcker sig från januari 1983 fram till december 2011. Det är den statistik som är tillförlitlig och jämförbar. Jämförbar eftersom definitionerna har varierat över tiden. Att därför ta statistik som inte är konverterad och jämföra med detta är inte relevant. Mer om konverteringen av arbetsmarknadsstatistik kan läsas på SCB:s hemsida.

Ungdomsarbetslösheten i förhållande till arbetslösheten bland 25- till 54-åringar tycks ha ökat trendmässigt under de senaste 10 åren och är nu den tredje högsta inom OECD. Allt enligt finanspolitiska rådet.

Diagrammet nedan visar med tydlighet att ungdomsarbetslösheten toppar under borgerlig regeringsmakt. Vi kan också se att undgomsarbetslösheten redan under 2004 hamnade på över 20 procent.  Precis som vi kan se att den socialdemokratiska regeringen med förd politik arbetade ner dessa siffror efter 1994. Regeringen föreslår omfattande förändringar i den svenska modellen. Det är en modell som behöver diskuteras. Precis som Ylva Johansson påpekat.

Det visar vikten av att ha en arbetsmarknadspolitik som faktiskt leder till att ungdomar får arbete. Men är lösningen kortidsarbeten utan utbildning? Knappast. Här menar jag att det snarare är viktigare att se till att ungdomarna får gå parallellt med någon som kan lära upp och stötta den person som ska ta över arbetsuppgiften. Det kan innebära att någon går ner i arbetstid och att den som är yngre får fylla på.

Men, behövs det ungdomslöner för detta? Nej, det är en fråga om att faktiskt seriöst hantera ungdomarna. Inte utnyttja dem bara för att man kan. För det här är en klar låglönestrategi som regeringen driver.

Precis som Alliansfritt– skriver:

Det är lustigt, för de interna dokument som finansdepartementet använder sig av har läckt ut, och de har en tydlig låglönestrategi. För lite drygt två år sedan publicerade exempelvis Expressen det här dokumentet och kommenterade saken såhär:

Regeringen vill pressa ned de lägsta lönerna. Det avslöjar de själva i ett internt dokument som Expressen tagit del av – trots att de alltid förnekat att det finns ett sådant syfte.

I dokumentet listar Borgs statssekreterare fördelarna med jobbskatteavdraget, varav ett enligt dokumentet är

”Förbättrar lönebildningen: förstärker outsider och sänker reservationslönen”

Det är alltså inte något annat en en borgerlig politik att se till att ungdomarna tidigt lär sig och sänker sina löneanspråk.

Bloggat: Martin Moberg – tack,  Leine Johanssonom Annie Lööfs kompetensbrist, Heléne Björklund om ett fruktansvärt bokslut över barnfattigdomen i Sölvesborg, Fyra nyanser av rött om att det går inte att fega sig ur en kris, Röda berget om att Borg vill sänka lönerna.

Media (tack Martin): FolketArbetarbladetDagbladetLänstidningenFolkbladet 12,Piteå-tidningenVästerbottens folkbladSydöstranNorrländska socialdemokratenAb 12SR 12SvD 12Expr

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


16 kommentarer on “Ungdomsarbetslöshet en borgerlig fråga?”

 1. Lasse Winberg skriver:

  Eurostat statistik gå att hämta även från Ekonomifaktas hemsida, tex. ungdomsarbetslösheten inom EU, kvartal 3 / 2011 visar följande: bland EU:s 27 länder ligger Sverige plats 13 och 12 länder har lägre ungdomsarbetslöshet och 14 högre och nästan med procenten samma procenttal som EU:s genomsnitt. OECD statistik från 2009 är knappast aktuellt 2011,precis som Ekonomifakta skriver om året 2009: ” under 2009 års finanskris ökade ungdomsarbetslösheten markant i många länder. Sverige var inget undantag.” Alltså politiken hade ingen som helst att göra med ökande ungdomsarbetslösheten 2009 utan den var ursakats av konjukturen. Och varför ? Lars Calmfors 2009: ” Den främsta anledningen är nog att unga alltid drabbas hårdast i en lågkonjuktur, och speciellt i inledningen av den. Arbetsgivare drar in på nyanställningar, och i samband med varsel brukar unga människor drabbas FÖRST PÅ GRUND AV LAS. ” Du nämner Finanspolitiska rådet då borde var intressant att höra vad har ordförande Lars Calmfors att säga om ungdomsarbetslösheten 2009: ” Ungdomsarbetslöshet är ett överskattat problem..Hade man i stället mätt arbetslösheten i relation til hela befolkningen i ålderkategorin 15-24 hade nivån varit avsevärt gånger lägre, och hänvisar till Konjukturinstitutets rapport ” konjukturläget ”….. Rapporten visar att knappt hälften av alla unga som söker arbete var heltidsstuderande, och att 90 procent av dessa i första hand ser sig som studerande, enligt statistik från SCB. Skulle dessa 90 procenten heltidsstuderande unga som söker arbete exluderas från antalet arbetslösa, hade andelen unga arbetslösa i förhållande till arbetskraften landat på 15 procent, och i förhållande till unga befolkningen landat på 8 procent.” Även om man kollar siffrorna i AF hittar man endast ca. 30.000 unga som räknas som öppet arbetslösa som kan ta ett arbete omgående. Troligtvis kommer Calmfors att få rätt med tiden att ungdomsarbetslöshet är inte problemet utan problemet är att ungdomsarbetslösheten används som politisk slagträ i debatterna. Men sanningen brukar alltid komma fram för eller senare.

  • parkstugan skriver:

   Tack för tiden du har lagt ner på svaret. All statistik är relevant så länge den är jämförbar. Vi har helt olika åsikter. Tyvärr visar diagrammet, som baserar sig på Eurostat, källan har du under diagrammet att politik påverkar ungdomsarbetslösheten. Det framgår av de dokument som läkt ut att högern driver en lönepolitik som syftar till att skapa outsiders. (Se artikeln för länk). Så sanningen – burkar som du säger komma fram.

 2. Jonny Disenfeldt skriver:

  Varför korrigerar du inte diagrammet ? Regeringsskifte sker efter val i september …

  Varför väljer du att inte visa min kommentar ?

  Jag påpekade också det som Lasse ovan gjorde.

  • parkstugan skriver:

   Välkommen Jonny och ser att du är aktiv kommentator lite överallt. Tack för att du lade till din facebook profil. Det är högt uppskattat. Diagrammet behöver inte korrigeras. Punkten är lagd där den ska vara och som du ser toppas arbetslösheten långt efter valet. Kom ihåg att länka uppgifterna. Annars ryker kommentarerna och reklam – är naturligtvis inte välkommet.

   • Jonny Disenfeldt skriver:

    Om du tittar lite nogrannare så ser du att X-axeln indikerar 1991, 1994, 2006. Det ser alltså ut som om du menar 1/1 respektive år. Om du menar att dessa linjer ligger efter respektive val på hösten samma år så borde du förskjuta X-axelns gradering , som nu är det förvillande. Antingen är X-axeln fel eller linjernas placering.

    Det som hände under perioden 2001-2006 är som sagt intressant. Varför ser det ut som det gör ?

    Att det under de senaste årens globala härdsmälta inte ser värre ut än det gör bör vi vara tacksamma för men världskrisen är tyvärr långt från över än.

   • parkstugan skriver:

    Det som är intressant är varför ni vill fokusera på 2001-2006. Det är betydligt viktigare att fokusera på varför låglöneprofileringen pågår? Sen att den är global – är väl ännu mer intressant. Eller hur?

    Vad gäller din diskussion om diagrammet – så är det framtaget av Eurostat. Din tolkning är intressant om man vill förvanska fakta.

    Lasse, gillar inte halmgubbar.

   • Jonny Disenfeldt skriver:

    Tack ska du ha.

    Du verkar inte förstå min kritik av diagrammet. Det är inte eurostats siffror jag kritiserar, jag kritiserar var du dragit linjerna för regeringsbyte. Ta t,ex 2006, när tillträdde regeringen sa du? Samma med alla 3 linjerna du markerat.

   • parkstugan skriver:

    Det är i sin ordning att kritisera. Men om kritiken inte är berättigad – då ändrar inte jag.

 3. Vidi skriver:

  Vanligen förlorar ett parti regeringsmakten efter misslyckande med
  den ekon. politiken. T ex. var den svenska ekonomin i uselt skick
  1990. Kronan dramatiskt övervärderad. Jag tror att din korrelation
  är missvisande. Viktigare är exv. utbildning av ungdomar. Yrkesutbildning
  har ju inte varit ett favoritområde för (s). Se hur Östros tillät teoreti-
  sering av yrkesutbildningarna i Gy2000 (tror jag det var),
  Ett svårt område för (s) har alltid varit internräntan på utbildning, f f a i den
  offentliga sektorn, samtidigt som man predikat hur viktigt det är med
  utbildning. Ungdomar genomskådar hyckleriet. Tyvärr har många tjejer inte
  så många bra alternativ, men killar har det och då blir de byggjobbare och
  annat som utan högskoleutbildning ger dem löner som sjuksköterskor och
  lärare inte kommer i närheten av.

 4. Lasse Winberg skriver:

  Man kan läsa i grafiken kanska intressant ständigt kurva uppåt, från 2001 ungdomsarbetslöshet ca.10 procent till 2006 ungdomsarbetslöshet ca. 25 procent. Samtidgit hade tillväxten i svensk ekonomi tigit varje år från 2001/ 4 kvartal 1.7 procent till 3.2 procent 2005 / 4 kvartal, kanska normal tillväxt hela perioden. Men något som är märkbart onormalt är att även ungdomsarbetslösheten ökade varje år samtidigt med växande tillväxt, jämför man andra uppgående kurvor i grafiken är kurvan 2001 till 2006 enda som har stigit under högkonjukturen andra kurvor har gjort detta under lågkonjukturen. Speciellt lägger man märke till att under mätperioden 2001 till 2006 har övriga länder Finland, Danmark och Norge hållit kanska oändrad ungdomsarbetslöshet kanske något fallande siffror. Stigande ungdomsarbetslöshet i Sverige perioden 2001-2006 är kanska svårt att förstå, konjukturen var inte orsaken utan någonting annat som är kanske värt att undersöka närmare innan man försöker göra partipolitik om höga ungdomsarbetslösheten. Källmaterialet hittar man Eurostat statistiken som du har bifogat här uppe.

  • parkstugan skriver:

   Det är en intressant reflektion. Det jag är mest fundersam över är varför Sveriges Ungdomsarbetslöshet gått om övriga Nordiska länder och permanentats på en högre nivå? Lars, jag rekommenderar dig att läsa Riksbanks chefens tal från 2006 (se inlägg längre ned). Den besvarar dina frågor och som sagt – förstår inte varför du fokuserar på 2001-2006. Det är ju trots allt nu som ungdomsarbetslösheten permanentats.

   När du pratar tillväxt vore det bra om du också kunde ange källa (med länk för de som önskar faktagranska).

 5. Parkstugan skriver:

  […] (vilket jag skrivet om tidigare – här om vem tror att arbetslösa är lata och här om ungdomsarbetslösheten är en borgerlig fråga och här om att fabricera fakta) är att den som […]

 6. […] (vilket jag skrivet om tidigare – här om vem tror att arbetslösa är lata och här om ungdomsarbetslösheten är en borgerlig fråga och här om att fabricera fakta) är att den som […]


Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s