Ett förslag som värnar våra skattemedel

Kommer ni ihåg diskussionerna som varit kring vårdföretagen? Nu har det kommit ett riktigt intressant och bra förslag. Konkret handlar det om att se till att skattebetalarnas pengar går till vad vi betalar för – välfärd. För bara för att det finns femton limpor att välja mellan innebär det inte ökad frihet. Det kan snarare vara precis tvärtom. Min ekonomi är så pass dålig att jag tvingas köpa det bröd som inte är ekologiskt odlat. Precis som Westerholm skrivit om vid flera tillfällen under hösten, som det här. Själv har jag skrivit vid flera tillfällen om skillnaden mellan valfrihet och frihet. Det är viktigt att komma ihåg det.

När jag därför läser vårdval- almegas hemsida – blir jag lite förvånad. Där står det att socialdemokratin värnar valfriheten. Det skulle jag vilja säga är en grov missuppfattning. Socialdemokratin värnar friheten. Valfriheten begränsar vår frihet – genom att det redan har skett ett urval. Men också för att det finns olikheter i vårt samhälle. En har mer pengar och en annan mindre. En del orkar andra inte. Det kan vara fråga om ålder, tidsbrist eller orkar för att mångfalden gör det svårt att välja. Mer är inte nödvändigtvis bättre.

Det diskuteras i tex principal-agentteorin. I den teorin diskuteras just frågan om varför konkurrensen ibland inte fungerar. En sådan tes är att all information inte är tillgänglig för alla. Det kan vara för komplext eller så döljer någon av parterna information. Kunden är kanske sjukare änv vad som angetts i försäkringsformuläret och företaget kanske har sämre service än vad som angetts. Läs – det är väl värt att begrunda.

Därför tycker jag att det förslag som nu tagits fram är ett riktigt första bra steg. För det finns inte ett sätt och inte en metod. Det som är det central och det viktiga är att vi som betalar skatt också får välfärd för de pengar vi satsar.

Krassman har kort sammanfattat förslaget och beskriver förslag på följande sätt.

Socialdemokraterna vill att kommuner och landsting skriver i sina avtal med privata entreprenörer att meddelarfriheten, offentlighetsprincipen och kollektivavtal ska gälla.

Dessutom ska avtalsundertecknarna skriva under på en uppförandekod som bland annat förhindrar dem att exempelvis placera pengar i skatteparadis. Även ”kryphålet” underleverantörer ska täppas till i avtalen.
Bloggat : Tack Martin Moberg som också tycker förslaget är bra A-smedjan om ett bra S-förslag om vinst, Ola Möller 1 om ett väl avvägt förslag om vinster i välfärden, 2 om elprisområdena som Sverige delats in i, Alliansfritt Sverige om att regeringen lägger hundratals miljoner på privata konsulter, Tord Oscarsson om S förslag om hur vinst i välfärden ska hanteras
Media: LO-tidningenSocialdemokraternaCW 12DNAbDala-demokraten
Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen
Annonser

9 kommentarer on “Ett förslag som värnar våra skattemedel”

 1. […] Ola Möller, Helena Ericsson, Martin Moberg, Kristian Krassman, Ett hjärta rött, A-smedjan, Görans […]

 2. […] Göran , Maria , krassman , Moberg , parkstugan , Peter Rate this: Share this:TwitterFacebookE-postLike this:GillaBli först att gilla denna […]

 3. Jonny Disenfeldt skriver:

  Du vill alltså ta bort friheten att starta sitt eget bageri och möjligheten att göra dina egna speciella sorts limpor.Du vill istället att det bara ska få bakas i statlig regi av statliga bagare.

  Vilken frihet och valfrihet ger det samhället ?

  Du säger att du inte har råd med bröd som baseras på ekologiskt odlade produkter.
  Det är ett val du gör.

  Genom att inte röka, dricka , köpa kvällstidninge eller lägga pengar på ett dyrt läppstift etc så har du möjlighet att välja att istället köpa det så eftertraktade brödet. Genom att vidareutbilda dig kan du öka chansen till bättre lön.

  Du säger att ”valfriheten begränsar vår frihet genom att det redan skett ett urval”. Tvärtom, genom att ta bort valfriheten och endast erbjuda ett offentligt drivet alternativ så är friheten kraftigt begränsad.

  • parkstugan skriver:

   Vad har du emot ordning och reda? Vad har du emot mångfald? Vad är det som gör att du vill ha marknader som inte fungerar? Där konsumenten eller medborgaren till slut bara är en förlorare. För det vetenskapen kunnat konstatera är just detta. Marknadsmisslyckanden är ineffektivt. Precis som du kommer att upptäcka när du själv inte har råd att betala för ekologiskt odlat eller har råd att betala en utbildning som i bästa av världar ger dig tillgång till en arbetsmarknad.

   Du har uppenbarligen inte läst förslaget eller för den delen inlägget. För vad förslaget innebär är just att vad som ska åstadkommas är ordning och reda. Varför är du emot det? Önskar du istället ett samhälle där mutor och korruption är det vanliga sättet?

   Nej, jag vill ha ordning och reda. Det ökar människans frihet. Mångfald är viktigt.

   • Jonny Disenfeldt skriver:

    Mångfald är det ju knappast när det bara finns en producent/leverantör vilket du verkar förespråka. Det är din ide om ”ordning och reda”.

    Det som brister är i upphandlingen och i övervakande/utvärdering. Det finns stora brister och grova fel begås oavsett vem som utför verksamheten, det vet du lika väl som jag. Ansvariga politiker och tjänstemän verkar inte förstå sin roll.

    Att det ska finnas transparens oavsett utförare är självklart. Att det ska åligga uppdragsgivaren (kommun och landsting) att monitorera verksamheten borde vara en självklarhet, den ska kontrolleras och utvärderas oavsett om den sker i offentlig eller privat drift. Det ska finnas straffåtgärder likaså oavsett vem som utför det hela.

    Mutor och korruption finns det tyvärr gott om i vårt samhälle, se bara hur det sett ut i Göteborg på en del kommunala områden …

   • parkstugan skriver:

    Den modellen du förespråkar är det mångfald? När stora företag tar över små – vad händer då?

    Nej – Jonny – brister uppstår där det finns incitament. Ska vi kalla det för drivkraft?

    Göteborgs fallet är riktigt intressant som ett sådant exempel. Kanske kommunerna måste titta lite närmare på den kontrollmiljö som finns. Varför det inträffar är sannolikt lika intressant som varför kommuner anser sig emellanåt stå över lag.

    Stockholm är ett sådant exempel. Bara gå in och titta på http://www.stockholmsrean.se/. Att sälja ut fastigheter till privata aktörer till underpriser är inte i sin ordning.

  • essbeck skriver:

   Det står ingenting i detta förslag att det skall hindrar dig från att starta ett eget bageri om du så önskar. Där kan du baka de bröd du önskar baka.

   Så vitt jag förstår så råder alla bageri i branchen under samma spelregler, samma lagar så i slutändan är det konsumenten som väljer vilket bröd de önskar köpa till rätt pris och rätt kvalité enligt dem.

   Det är inte samma sak inom vård och omsorgsbranchen, privata och kommunala alternativ lever inte under samma lagar och självklart skall konkurrensen mellan det kommunala och det privata ske på samma villkor, så det är rimligt för en kommun och ett landsting att ställa krav på den privata budgivaren om ett kontrakt att det är kontraktsbrott att ta bort meddelarfriheten, det är kontraktsbrott att frångå offentlighetsprincipen och det är kontraktsbrott att åsidosätta kollektivavtalen,

   Tre åtaganden som vården i kommun och landsting lever under.

   Du som älskar konkurrens kan knappast ha något att invända mot att de olika aktörerna inom en branch konkurrerar på samma villkor och lyder under samma lagar.

   Jag ser inget problem i att kommunen eller landstinget ställer exakt samma krav på den privata näringsidkaren som söker sig till branchen. Krav att de skall lyda under samma lagliga ansvar som de kommunala och landstingens alternativ och även krav på att bolaget skall ha sitt säte i Sverige men också ett krav på hur mycket vinst bolaget får ta ut.

   Det där med bageri i statlig regi kanske är nödvändigt om branchen ser till att ha en prissättning som liknas vid kartellbildning dvs att konkurrensen inte fungerar. Då kan det finnas en poäng med att driva ett statligt bolag för att öka konkurrensen på marknaden där det statliga bolaget har samma vinstkrav som deras konkurrenter.

   Fungerar inte konkurrensen inom vissa brancher då kanske det är dags att stimulera marknaden från statligt håll om lagar och regler inte räcker till,

 4. fyrtiotalist skriver:

  Att vårdvalet ö.h. taget finns, beror på att kommunernas och landstingens skötsel av hälso- och sjukvårdssektorn har varit undermålig och eftersatt. P.g.a. lämnade de utrymme för privat sjuk-, hälso- och äldrevård.


Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s