Forskning viktigt för framtiden

Två tredjedelar av svensk högskoleundervisning bedrivs av lärare med låg eller ingen egen forskningsaktivitet. Det är inget förvånande. Vem har inte stött på elever som lär elever. Men det allvarliga i detta är att kvaliteten blir lidande. Nu finns det oerhört begåvade elever som lär elever, men erfarenhet och vägledning kan många gånger vara centralt för ett lyckat resultat.

Agenda för forskning har granskat forskningsanknytningens teori och praktik i dagens svenska högskola. Projektets bearbetningar av siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att endast få aktiva forskare undervisar vid svenska lärosäten. Andelen är generellt lägst inom medicin (när de ännu ej forskningsintensiva vård- och omsorgsvetenskaperna räknas in). Lärarnas meritering är också tämligen låg inom teknikutbildning utanför de ”gamla” lärosätena.

Här finns idag stora brister vad gäller politiska mål. Det är farligt för Sverige att tro att de bästa inte ska behöva lära upp de som kommer att bli bäst. Det behövs en tydlig strategi och inte minst satsningar på forskning. För forskning är lika viktigt precis som att vi behöver se över regler som finns till för reglerentreprenörskap och god arbetsmiljö.

 

ANDEL UNDERVISNING SOM BEDRIVS AV AKTIVA OCH MERITERADE FORSKARE
Utbildningstyp Hum/sam Medicin Naturvet Teknisk Samtliga
Samtliga lärosäten 8 % 5 % 12 % 7 % 8 %
”Gamla” universitet och fackhögskolor 12 % 7 % 14 % 8 % 11 %
Nya universitet och högskolor med rätt att utfärda examina på forskarnivå 4 % 2 % 4 % 6 % 4 %
Övriga statliga högskolor (exklusive konstnärliga högskolor) 4 % 1 % 4 % 5 % 4 %


Tabell:
 Antal årsverken inom undervisning på grundutbildning utförda av professor, forskarassistent, lektor eller forskare som forskar minst 50 % av sin arbetstid, i förhållande till det totala antalet årsverken inom undervisning. Källa:www.iva.se

 

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligenKommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s