Jag gillar olika!

Det är bara på det sättet. Mina bästa ideer har kommit från människor som är olik mig själv och inte minst vågar tänka annorlunda. För i ärlighetens namn vi måste börja hantera oss alla som människor som lever i ett samhälle. Ett samhälle som bygger på en demokratisk grund. Där vi alla är människor som faktiskt vill något. Här har Sörmland och vår regering misslyckats. En anledning är att de löften som ställts till kommunerna inte infriats från staten.

Regeringen har som vanligt delat ut nya arbetsuppgifter till kommunerna och gett dem bidrag. Sen har bidraget återtagits när konjunkturen vänt. Kommunerna har då fått ökade kostnader för att hantera omställningen för de människor som söker en ny tillvaro och jobb. Nå – det där sista är det väl sämre med. Jobben som fanns inom industrin har försvunnit.

Med det försvinner även en framtid alla människor som nu letar efter en ny tillvaro. Flera av mina kamrater är utan arbete och det berör oss alla. Flera av dem har försökt att söka jobb på annan ort och i annat land. Men jobben finns inte. Det är det vi måste våga börja diskutera. För om jobben inte finns då har vi det alla svårt.

När Göran Dahlström därför vill göra en del av oss människor till ett ”DE” – då är det tyvärr fel. Zolfagary har beskrivit vad problemet med Göran Dahlström är. Läs det! Till skillnad från Dahlström anser jag att vi måste underhålla ett samhälle där människan har rätt att:

välja vart vi som medborgare vill bo. (Visionen om ett hållbart Sverige är central. Här rekommenderar jag också läsning av tidigare arbete)

faktiskt utbilda sig och få en kvalitet i utbildningen. (det ska inte styras av marknadens och skattekraftens bas. Som jämlikhetanden skriver: ”Barn födda i Sverige har helt andra förutsättningar än barn födda utomlands, barn födda av svenska föräldrar har andra förutsättningar än de som har  utlandsfödda föräldrar och barn födda av högutbildade föräldrar har andra förutsättningar än de som har lågutbildade. ” )

läka när såren efter en tragedi inträffat. (det ska inte styras av ett inkluderaden och exkulderande perspektiv. Vi behöver mer resurser såväl i skola som inom vården för att möta kraven som ställs när människor ska inkluderas i ett samhälle. Det krävs för att vi alla ska bli resurser.)

till frihet som innebär att vi tar ett ansvar efter förmåga för att bidra till ett samhälles tillväxt. (det innebär att vi som medborgare har ett uppdrag att se till att alla inkluderas i vårt samhälle. Vi ska därför inte sträva efter att skapa de och dom grupper utan ett samhälle som har ett uppdrag. Ett samhälle som fokuserar på att vara hållbart över generationer. Ett samhälle som bygger på förtroende och gemenskap.)

Jag gillar människor precis som att det är minst lika viktigt att vi måste få säga ifrån och bryta åsikter mot varandra utan att känna det som ett hot. För det är vårt och politikens ansvar. Det är vårt ansvar att bidra på ett positivt sätt istället för att se till att några blir utanför – sådant väljs nämligen inte.

Det här är inte enbart en fråga för partistyrelsen. Tyvärr är det nog på det sättet att Sörmland behöver  fler som engagerar sig i samhället. Precis som staten faktiskt ger kommunerna resurser. För det krävs att vi faktiskt inkluderar och vågar stå upp för vårt samhälles krav på demokrati. Det gör vi bäst genom att helt enkelt ställe krav på vår regering att inte fösa ner fler kostnader på kommun och inte minst genom att själva bidra till att lära känna olikheter. Just det sistnämnda – vet jag att Göran Dahlström är bra på.

Men jag håller med Jämlikhetsanden,  det finns köksbordsrasism och Dahlströms artikel är tyvärr en del av den. Precis som Jämlikhetsanden konstatarer om sig själv är även jag ingen perfekt människa men en sak har jag förstått, att människor är betydligt mer än sin etnicitet, oavsett om vi är somaliska eller svenska.
Johan Westerholm, Jämlikhetsanden
Annons

19 kommentarer on “Jag gillar olika!”

 1. Josef Boberg skriver:

  Den svenska modellens samhälle är väl ingen höjdare precis – för oss av vanligt folk = merparten av medborgarna, tyvärr tyvärr… 😥

 2. Tobias skriver:

  Vad är problemet med Göran Dahlströms artikel? Det var det mest frispråkiga och öppna jag läst på länge. Katrineholm kommer alltså i höst att ha 6% somalier som andel av sin totala befolkning. Vi vet att dessa tyvärr har nästan hundraprocentig arbetslöshet, och tyvärr blir det inte bättre av hur många år de bott här. De kan helt enkelt inte integreras.

  Var går gränsen för hur stor andel somalier som en liten småstad kan ha och fortfarande fungera som stad? Jag vill inte prova.

  • Josef Boberg skriver:

   Tobias – apropå somalierna – så finns det bara ETT bekymmer med invandringen – som jag ser det – och om det har jag tänkt och skrivit HÄR.

  • parkstugan skriver:

   Sörmland har många olika nationaliteter. Många har en gång i tiden invandrat från Finland, Danmark, Ungern och glöm inte alla som kom till oss från Italien. Historielösheten – gör att vi glömmer bort att människor är människor. Tyvärr är det inte sant. 100 procent är inte arbetslösa bland somalierna. Men många är det av olika skäl. Vi behöver bli bättre på att hitta jobb till alla och inte exkuldera en grupp.

   Samtidigt är det viktigt att komma ihåg arbetslösheten breder ut sig i hela Europa. Det är ett problem som ska hanteras för vad de är. En global strukturomvandling. Den omvandlingen innebär att människor kommer att förflytta sig. Den frågan som Dahlström väcker är viktig.

   Vi har alltså ett val. Ska vi vara ett samhälle som inkluderar eller exkluderar?

   • bograhn skriver:

    Vi skall inkludera men vill alla invandrare det?
    Om man tex bott i Sverige i 10, 20 eller 30 år
    och måste ha tolk i samband med myndighetskontakter.
    Jag kan inte se annat än att individen får ta ansvaret.
    Vi är väldigt rädda att tala om att individen har ett ansvar.
    Då är det lätt att skylla på politikerna.

   • parkstugan skriver:

    Alla medborgare i Sverige har ett ansvar. Men alla har också olika bakgrund. Därför är det av största vikt att vi tar lärdom av tidigare erfarenheter. Det första är väl kanske att acceptera att om vi själva tog oss – som människor till ett annat land – då kommer vi att söka människor som liknar oss själva. Med det i tanken kanske vi alla behöver hjälpas oss för att skapa ett humanare samhälle. Ett samhälle som fokuserar på människan och inte gruppen – tex politiker.

   • Tobias skriver:

    Angående arbetslösheten så läste jag en studie från Göteborg där det konstaterades att 95% av Somalierna där var arbetslösa. En studie från Östergötland visade lite bättre siffror, 81% arbetslöshet. Så du har rätt i att det inte är hundraprocentigt, men snudd på. 8-9 av 10 arbetar således inte.

    Jag efterlyser en debatt kring vilket samhälle vi vill ha i Sverige. Hur många orkar vi ta emot från länder som Afghanistan och Somalia utan att vårt samhälle förändras i grunden, synen på kvinnor, synen på homosexuella, sekularismen och inte minst vårt välstånd.

   • parkstugan skriver:

    Vårt samhälle har alltid förändrats. Tänk om vi skulle behövt äta potatis i alla våra dagar. Nä, vi har mycket att tacka de människor som har kommit hit för att bidra till vårt välstånd. Men också till vår problemlösning. Det handlar inte om att debattera för att göra skillnader större. Det handlar om att analysera, identifiera problemen och faktiskt göra något åt dem. Vi behöver jobb till alla arbetslösa. Inte bara en grupp arbetslösa.

    Sen har människan alltid ett ansvar. Men, det måste också ges möjligheter.

 3. Tobias skriver:

  Visst har vårt samhälle alltid förändrats, det har du rätt i Parkstugan. Och jag är definitivt ingen förändringsmotståndare generellt. Men i rimlighetens namn så begränsar jag min förändringsvilja till sådant som jag anser är positivt för samhället. Dit räknar jag inte:

  – Ökad fundamentalism, bort från vårt moderna sekulära samhälle
  – En ålderdomlig syn på kvinnor och homosexuella
  – Ett fattigare samhälle, genom att färre arbetar och fler ska underhållas på bidrag

  Dessa tre förändringar tycker jag mig skönja som effekt av en stor somalisk invandring till Sverige. Jag tycker inte det är positiva förändringar på vårt samhälle. Dessutom vill jag hjälpa så många nödlidande som möjligt, och det görs allra bäst i form av bidrag till hjälp i problemländernas närhet. Dessutom står sedan individerna redo att bygga upp sitt land när det lugnat ner sig, istället för att murkna i svenska miljonförorter.

  Varför är det så förbjudet att tycka som jag gör?

  • parkstugan skriver:

   Jag förstår inte din fråga? Finns det någon som förbjuder dig? Åsiktsfrihet råder, precis som jag tycker att vi inte ska lösa problem utifrån grupper utan från problemet. Det är arbetslösheten som bidrar till att människor inte längre vågar debattera. Så om du skulle debattera med rätt personer – dvs de som du vill förändra – hur skulle du då göra?

   • Tobias skriver:

    Jag är inte beredd att hålla med om att det råder åsiktsfrihet kring dessa frågor. Det ser vi inte minst idag; flera ”tunga” instanser är snabba att kritisera Göran Dahlström. Man ”ska” inte skriva som han gjorde.

    Det går till viss del att diskutera integrationspolitiken idag. Dvs hur man bäst ska integrera/assimilera de invandrare som idag finns i Sverige men tyvärr står utanför samhället.

    Men tycker du att det råder en öppen och fri diskussion kring exempelvis OM vi ska ha en stor invandring från Somalia och Afghanistan eller INTE? OM inte de pengar som denna typ av invandring kostar kunde göra mer nytta på annat håll?
    Tycker du helt ärligt att det råder högt i tag och fri diskussion kring den frågan i Medier?

   • parkstugan skriver:

    Det vi behöver är att börja betrakta varandra som människor och se att det faktiskt finns ett strukturellt globalt och lokalt problem. Det handlar om arbetslöshet och det handlar om att vi måste tex skapa nya jobb och värna en hållbar frihet.

    Det görs inte genom att exkludera människor.

 4. […] Ulf Bjereld, Martin Moberg, Ann-Sofie Wågström, Peter Högberg, Martin Moberg, Markus Mattila, Helena Ericson, Martin Moberg, Olas tankar, Johan Westerholm, Martin Moberg, Peter Johansson, Thomas Böhlmark, […]

 5. Micke skriver:

  Jag följer din och Tobias ordväxling och håller med Tobias i det mesta.
  Man måste kanske inte exkludera totalt eller inkludera totalt, vi måste kanske finna en balans så vi får in alla i samhället. Som det är idag finns det för lite arbeten som kräver låg utbildning, även för svenska skoltrötta ungdomar, då hjälper det inte precis att öka på med fler sökande som tillika skall subventioneras till dessa arbeten. Andelen av okvalificerade jobb väntas inte att öka snarare tvärtom, snart har ”köttberget” gått i pension och arbetslösheten ökar.
  Det hade hjälpt att minska på invandringen och bara tagit emot riktiga flyktingar ca 10% av de som kommer idag.
  Vi hjälper inga alls genom att ta emot för många och köra landet i fördärv, hjälp folk i närområdet i stället

 6. goran skriver:

  Om man nu inskränker sig till gruppen Somalier som ett exempel på misslyckad invandring – integrationspolitik så finns det vissa fakta som förtjänar att diskuteras.
  Somalisk kultur och samhälle:
  Somalier saknar nästan helt utbildning.
  Somalier saknar skriftspråk och förlitar sig på muntlig kommunikation.
  Somalier passar inte tider på det sätt vi gör i Sverige och anser det inte viktigt.
  Somalier misstror av historiska orsaker staten och förlitar sig på klanen.

  Var och en kan förstå den gigantiska utmaning det innebär för ALLA inblandade i Sverige och hur många hinder en Somalier måste övervinna för att kunna fungera i det svenska samhället.

  Dagens system där Somalier förvisas till ghetton-utanförskapsområden till ett liv i arbetslöshet utan verklig möjlighet att förändra sin situation är ohållbar.

  För att toppa hela anrättningen erbjuder samhället Islamska skolor för barnen så att den bristande kontakten med det svenska samhället garanterat förs över till nästa generation.

  Jag tycker absolut att invandringspolitiken måste upp på bordet, annars stiger SD;s populäritet vilket medför en invandrarfientlig anpassning på sikt även ifrån övriga partier. ( Undersökningar senaste tiden visar att 25 % av svenskarna anger SD:s invandringspolitik som den bästa, vilket slår alla andra riksdagspartier.)

 7. […] uttryck för i Aftonbladet igår. Dahlström fick dock ordentligt svar på tal av Kawa Zolfagary. Helena Ericson och Staffan Lindström har också […]

 8. Michael skriver:

  parkstugan,
  Dahlström skriver om problemen han har så uppenbarligen finns det problem. Skulle du kunna komma med några konkreta exempel på hur han ska hantera problemen som han står inför istället för att komma med några svepande formuleringar och floskler?
  Likaså i svaren till kommentarerna ovan?

  • parkstugan skriver:

   Michael, respekt är ledordet på denna blogg. Se detta som en markering mot din ton.

   Sörmländska kommuner har flera problem. Det handlar om arbetstillfällen, kollektivtrafik, bostadssegregation, sviktande skatteunderlag, ökade kostnader för tex friskolor i kombination med regeringens återtag av bidrag. Men det är också en fråga om kommunernas storlek för att bära kostnader inom olika sektorer. Att som regeringen på detta sätt tvinga fram att lokalpolitiker tvingas ställa människa mot människa kan knappast vara den rätta vägen att gå.

   1. Kommunerna behöver bli större och samverka mer i frågor som rör tex skola och utbildning. Det skulle kunna vara på det sättet att kommunerna är för små för att hantera skolfrågorna och de kostnader som uppstår när elever har friheten att välja skola.
   2. Kollektivtrafiken inom Mälardalen behöver knytas samman med Stockholm. Det är orimligt att det ska kosta drygt 3500 kronor eller mer för att resa till och från jobbet/studierna. Här bör Stockholm ta ett större ansvar än vad som är fallet.
   3. Regeringen behöver analysera behovet av någon form av etableringsbidrag till orter där gruvnäringen nu håller på att etablera sig. Det bidraget ska omfatta alla medborgare. Även här bör större infrastrukturinvesteringar ske för att främja trafik mellan tex norge och finland.
   4. Föreningslivet behöver få mer aktivt stöd för att verka för att kvinnor och tjejer får en aktivare fritid. Märk väl att det är en svår och stor utmaning – men det har gått i många andra länder.
   5. Medborgare kan absolut själva bidra till att göra precis som Göran Dahlström själv. Bli duktig på att hantera olikheter. För precis som jag skrivit det är något som jag vet att Dahlström är duktig på. Så ser du ett gäng spela fotboll – anslut dig.

   Svenska Dagbladet har idag flera utmärkta inlägg och artiklar i ämnet idag. Göran Hägglund beskriver sin syn under brännpunkt. En sak jag tar fasta på är att han precis som Löfven pekar på vårt ansvar som medborgare. Frågan är vad du tänker bidra med?

   Till sist måste jag hänvisa till Ola Andersson, som skrivit boken ”Vykort från Utopia”. Han gör idagens SVD en utmärkt analys som knyter an till segregation. Men, som allt kräver detaljplanering tid och inte minst vakna medborgare. (http://www.svd.se/kultur/understrecket/utan-sjalvklara-moten-ingen-kansla-av-vi_7328033.svd)


Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s