Att möta stormen – kräver en ny politisk vilja

Kommer ni ihåg ”den nya arbetslinjen”? Valfrihet som skulle skapa fler arbetstillfällen? Tanken om att alla behövs? Där alla skulle få delta i arbetslinjen? Tänk jag undrar om någon kommer ihåg vad M:s politik stod för. Verkligheten har blivit något helt annat. Med en ressesion framför oss och ett allt mer besvärligt ekonomisk klimat, kan vi verkligen fundera. Har Moderaternas nuvarande förda politik det som krävs. Har Moderaterna vad som behövs?

Det krävs något nytt och det krävs också ett ansvarstagande. Kanske också en förståelse för att vi inte kan spendera skattemedel på vinster. Vi kan helt enkelt inte sitta still i båten utan måste våga se de problem som finns. Frågan är om sänkta skatter och privatisering är lösningarna?

England har sina problem. Precis som Sverige. Vi är exportberoende och det kan gå fort när marknaden vänder. Skuldproblematiken är inte bara staternas. Det är också våra problem på så sätt att den vår konsumtion överlag baseras på att vi lånar för att betala. Det är inte en modell för framtiden.

Att då i dessa tider ge löneökningar som är under inflationen leder inte direkt till ökad konsumtion. Det leder inte heller till att statens finanser förbättras. Snarare kommer det att leda till  minskad tillväxt. För att det inte ska inträffa är det viktigt att Sverige agerar och tidigarelägger investeringar.För M har tagit Sverige tillbaka till Furstens dåtid. Vill vi verkligen ha det så?

Det finns ett klart alternativ. Det alternativet är alliansfritt. Det har Juholt idag visat i sitt tal. Ett tal som av flera var högt uppskattat och efterlängtat. Det vet jag.

Är det inte dags att redovisa partibidragen M?

Media: AB, Exp

Bloggat: Roger Jönsson om dagens tal, Jämlikhetsanden, Röda berget, Martin Moberg

 


Vad menade Åkesson – egentligen?

Åkesson, partiledare för SD, presenterade på sin dag i Almedalen att de vill att deras kriminalpolitik ska var lika tydlig som deras invandrarpolitik. Jag undrar, vad menar Åkesson med det? 

Visserligen undvek Åkesson att prata om invandraren som en person som är födda i ett annat land och folkbokförda i Sverige. Men kopplingen till kriminaliteten skulle kunna tolkas som att han förstärkte bilden av att invandrarna är ett hot mot den svenska välfärden. Eller?

Låt mig därför redan nu skriva: det är mer sannolikt, enligt statistik från SCB och BRÅ, att det är en svensk som begår ett brott än en invandrare. Det är också mer troligt att det är en invandrare som startar företag än en svensk. Precis som det är mer vanligt att den som är kriminell ofta är arbetslös, uppbär socialbidrag och har ett sämre boende.

Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till en nationell satsning mot de livsstilskriminellas brottslighet. Uppdraget ska redovisas först 2012. Det är bra, men där är viktigare att visa handlingskraft.

Ett sätt är att satsa på ”fler jobb och färre i bidrag. En rapport som under Almedalsveckan, presenterades av socialdemkraten Luciano Astudillo. Tyvärr fokuserar rapporten på utsatta områden i städerna.  Därför är jag glad över att lösningarna är generella. Dvs det är förslag som kan komma alla tillgodo. Alla som vill vara med och bygga det goda samhället.

Med rapporten som utgångspunkt blir det självklart att satsa på fler jobb inom  utsatta områden. Det blir viktigt att skapa goda boendemiljöer, satsa på struktruella insatser som gör att fler slipper tillfälliga insatser och inte minst ge oss alla en möjlighet att börja bygga drömmar.

Jag är övertygad om att vi är fler som måste våga gå och inte alltid gå dit vägen leder. Det är som en gammal vän sa till mig – Gör. Våga gå där ingen väg finns – och lämna spår.

Media: AbAb2Ab3Ab4SvDDNDN2DN3ExpExp2Exp3SVTSVT2SVT3.

Bloggat: Ab ledarbloggen, Hogbergstankar;SCB;BRÅ

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,,


Varför är det kris i äldreomsorgen?

Någonstans i Sverige sitter en vikarie inom äldreomsorgen. Någonstans i Sverige sitter en person som är anställd för ett par dagar och inte vad vad som förväntas. Någonstans i Sverige blir en äldre person inte behandlad med en respekt som han eller hon vanligtvis är van vid. Någonstans i Sverige finns en ansvarig och någonstans behöver vi alla fundera. Hur blev det så här, Bengt Westerberg och Alliansen? Är det, som Juholt sa, lönedumpning på gång och som en konsekvens, allt fler fattiga barn?

Idag har jag hört en historia som illustrerar effekterna av att vi har fått ett par hundralappar mindre i skatt. Berättelsen handlar om en kvinna som har ett ansvar för ett äldreboende. Hon kan inte ta sin semester som planerat om hon överhuvudtaget kommer att kunna ta den i år.

Anledningen är att personalen fått nog. Många mår riktigt dåligt som en följd av att det inte finns vikarier och finns det vikarier så har de inte kompetensen. Det värsta är att ansvariga politiker och tjänstemän vet om hur personalen upplever det och hur situationen ser ut.

Min fråga till regeringen är – hur kommer det sig att det är kris i äldreomsorgen? Hur kommer det sig att kommunerna inte får mer medel och hur kommer det sig att vi inte har personal som är tillräckligt kompetenta för att jobba inom äldreomsorgen?

Regeringen borde definitivt byta perspektiv och ta sig an den kris som finns inom äldreomsorgen. Inte bara för att rädda hälsan på de anställda utan också för att rädda hälsan på våra äldre.

En av mina 21 önskningar är att vi – socialdemokrater, lyfter fram även de goda exemplen som tex Solberga där man med relativt små medel skapat en god demensvård eller den terapeutiska trädgården vid Munkberga gruppboende i Piteå, eller som i en av mina favoritstäder- Lund. Men, kanske  är det lika viktigt att som i Flens kommun låta ett framtida äldreboende vara en del av framtidens tillväxt.

Min slutfråga blir, vill vi inte alla  bidra till att bygga det goda samhället
?  Men kanske inte i den riktningen som Ebba Grön en gång sjöng och jag konstaterar – vi behöver kompetens  och inte minst samverkan över gränserna;

”Gå upp – gåtilljobbet- jobbajobba – ätalunch samma sak händer imorgon jobba- åkatrickhem och sättasigoch glo detäringet liv, det är ett slaveri.”

Bloggat med inspiration till detta inlägg (ingen rangordning): Lena Sommerstad, Johan Wsesterholm,Peter JohanssonMartin MobergJohan Westerholm, Staffan Lindström, Sebastian, Högberg.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,En berättelse fylld av förväntan och möjligheter

Sverige har problem och brister. Det tydliggjorde Juholt i sitt tal idag. Den oro som vi upplever är inte orsakad av globaliseringen, höga lönekostnader eller passiva medborgare.

Juholts tal visade oss en tolkning av var problemen kan vara. Det är brist på kunskap, infrastruktur och inte minst bra bostäder. Vi behöver ha högre ambitioner.

Samtidigt om människor inte ser att det kommer nya arbeten utan bara nya tekniker, då föds oron och den där krypande känslan av att något är fel.

Idag blev det tydligt. Det handlar om förväntan.

Förväntningar kan handla om många olika saker. Det kan vara en förväntan på att få köpa sin första Iphone eller att kunna gå på de kullerstensbelgada gatorna i Almedalen iklädd röda stilettklackar. Den förväntan infrias när du har råd att köpa och ditt behov är då uppfyllt.

Men, förväntan kan också handla om att få betyda något. Att ha ett värde och inte bara motsvara en siffra i effektivitetens tecken. Det handlar om en dröm om ett samhälle där vi tillsammans tar ett ansvar. Att bidra till att gator blir snöröjda, dagis fungerar och våra barn får en utbildning som möjliggör förverkliganden.

Om jag får välja, väljer jag den förväntan som Juholts tal gav. Det var inspirerade och gav mig en förhoppning om fler företag, satsningar på forskning och inte minst våra barn.

Tack för ett strålande tal.

 

 


EU kritisk mot femte jobbskatteavdraget

EU-toppmötet  urspruntliga uppmaningar reviderades innan rekommendationer till varje EU-land antogs gällande ekonomiska reformer.

I de ursprungliga rekommendatierna varnades Sverige för att det finns en risk för sk procyklisk stimulans från och med 2012. Det handlar om jobbskatteavdraget, lägre restaurangmoms och lägre skatt på pensioner.

Konjunkturinstitutet varnar för lediga resurser. Inte minst för att regeringen föreslagit ofinansierade åtgärder på 30 miljarder kronor i budgeten 2012.

Kommissionen uppmanade också Sverige att reformera bolånemarknaden, hyresreglering, skatt på egendom och bygglov.

Regeringen är medveten om detta och har bekräftat att Sverige i början av året har problem med att huspriserna fortfarande håller en hög prisnivå medan hushållens skuldsättningen ökade.

Kort och gott har regeringen fått en rejäl uppläxning. Det brister inte bara när vi pratar bostäder, infrastruktur och inte minst inom utbildningssektorn.

EU menar också att Sverige kan komma att få stora problem med lönebildning, brist på barnomsorg, svagheter i finanssektorn, pensionssystemen, uppdelning av arbetsmarknaden samt bristande konkurrens i professionella yrken.

För dig och mig innebär det här en osäkerhet.

Jag ser fram emot Juholts tal idag. I det ser jag en väg framåt. En väg framåt mot ett samhälle med hjärta. För vad gör du – när det blir lågkonjunktur, om det blir en hög arbetslöshet och du har lån på ditt hus. Vem tar hand om dig då?

Det krävs helt klart högre ambitioner.21 önskningar om ett bättre samhälle. Ett samhälle med hjärta

Jag har precis lämnat presskonferensen med Juholt. Det känns hoppfullt. Vi har idagens tal blivit lovade 21 konkreta förslag. Förslag som kommer att handla om rätten till ett bättre samhälle. Ett samhälle med hjärta.

Hur kommer det sig att näringslivet är mer beredd att ta ansvar för den arbetskraft som finns, än dagens regering? Hur kommer det sig att regeringen, tycks ha någon form av beröringsskräck?

Det finns något ohumant i den politik som bedrivs. Den är lika smutsig som den kampanj som bedrivs mot Julholt som person. Frågan är om det inte är dags för regeringen att bedriva politik istället för kampanjer som syftar till att dölja vad det femte jobbskatteavdraget kan innebära.

Ett femte jobbskatteavdrag främjar inte tillväxten. Det leder istället till sänkta löner inom den offentliga sektorn. Något som på sikt kommer att leda till att människor söker sig till privata alternativ. Privata alternativs om kommer att leda till krav på ökad effektivitet. På lite längre sikt, menar jag, att det även finns en ökad risk för marknadskoncentration. Frågan är vad det kan komma att innebära?

Jag tror att det finns en uppenbar risk för att vår sociala infrastruktur ytterligare nedmonteras. Att synen på människovärdet minskas. Den borgerliga politiken är inte politik som skapar det goda samhället för alla, Det skapar troligen ett samhälle där ett fåtal kommer att få det bra. Och med det blir dina livsmöjligheter snarare – en lott.

Det borde istället vara en självklarhet att ta tillvara på de resurser som finns och öka skatteintäkterna genom att se till att fler människor kommer i arbete. Att satsa på människor och att börja bygga det goda samhället.

Arbetets villkor behöver stärkas. Samverkan måste ske med företagen och barnfattigdomen måste hanteras. Jag håller med Juholt om – att inte få ett jobb eller kunna leva på sin lön – det skapar ojämlikhet.

Men inte minst, företagen behöver också en klar och tydlig signal. Satsa på infrastrukturen. En infrastruktur som inte bara handlar om tåg, buss. Det måste också finnas en infrastruktur kring hur samhället byggs.

Hur kommer det sig att regeringen har misslyckats med utbildningspolitiken, att infrastrukturen havererat? Är det som Nils Lundgren sa igår på det ekonomiska seminariet; vet inte regeringen vad statens uppgift är? och jag undrar vet inte regeringen vad vi väljare önskar?

Bambuser:

Egen film från Iphone

Hör intervju:

SVT

Läs mer på:

Regeringens jobbpolitik syftar till sänkta löner

liebreko.se

E24 om jobbskatteavdraget

Bloggat:

netroots.

martinmobergsblogg.blogspot.com

sebastianstankar.blogspot.com

lontagarbloggen.blogspot.com


Rätt till heltid – lag vid regeringskifte!

Det är torsdag i Almedalen. Vi är långt borta från de problem som finns i Sverige. Osäkra anställningsförhållanden, barnfattigdom, dåliga bostäder och kollektivtrafik som inte fungerar.

Ändå känner jag hopp. Hopp därför att på det ekonomiska seminariet, diskuteras möjligheten till ett nytt Saltsjöbadsavtal. Företag som är beredda att ta sitt samhällsansvar som Volvo och inte minst konsortiet kring Öresundsbron. De är företag med visioner och en strategi. Men, jag blir glad.

Jag blir också glad över att Waidelich, menar att det är konstigt att Alliansen inte kommer överens med företagen. Är det frågan om någon form av beröringsskräck?

Barnfattigdomen, är en stor fråga och resultatet av att allt fler inte har ett arbete, kanske bara arbete för ett par timmar eller tvingas leva på socialbidrag. Vi har en nedmontering av välfärdssystemet. Det skapar ojämlikhet.

Juholt, menar att vårt samhälle bygger på att vi tar hand om varandra. Juholt, lovar att om det blir ett regeringsskifte blir det en lagstiftning med rätt till heltid.

Det är ett första ”babystepp”. Ett bra sådant. Eftersom våra barn är beroende av oss. Det är ett möjligt steg som kan leda till att barnfattigdomen inte längre ökar.

Men att minska den är en svårare, menar Juholt. Det kan jag förstå eftersom det handlar om att vi måste börja där vi är.

Det är helt enkelt dag att börja bygga upp ett nytt Sverige. Ett Sverige är vi alla ges möjligheten att konkurrera om de bästa jobben i framtiden.

Läs mer:

Majblomman

 

DN

 

Aftonbladet

Bloggat:

Peter Högberg om en urban kunskapsekonomi tar form, Monica Green om en urban tillväxt med socialdemokraterna, Martin Moberg om dagens seminarium på biografen Borgen med Waidelich och inbjudna gäster, Sebastian Stenholm om välkommen till valrörelsen 2014 Reinfeldt, Roger Jönsson om en allians på väg in i oväder, FotoLasse om att en minnessten över pajasarna saknas, fler blogginlägg på Öppna kriskommissionenNetrootsPolitometernBloggar.se

Read more: http://martinmobergsblogg.blogspot.com/#ixzz1RQOpdql6

 


Riktigt intressant seminarium, med knorr.

20110707-112505.jpg


Hur ställer sig regeringen till civilt kurage?

Mitt huvud är fullt. Dagen började med en presskonferens som handlade om att alltfler blir fast i bidrag och färre får jobb. Den rapporten gav konstigt nog hopp. Socialdemokraterna levererade enligt min meing, en rapport med tre konstruktiva humanistiska förslag.

Min dag slutade inte med Sjöbergs historia.  Det var en historia som berörde. Inte – självklart som en egen historia – utan som en del av de historier jag fått tagit del av. Sjöberg, visar på ett enormt socialt kurage. Fler borde göra som Sjöberg. Satsta och prenumerera på framtiden. Inte minst att ha modet och stå upp. Det vi kan kalla för civilt kurage.

Mig, fyllde han med hopp. Men, hur är det med mig? Hade jag modet att ge honom en kram? Nej. Hade jag modet att ge honom en eloge? Ja. Men, någon annan han före. Därför, Sjöberg, jag hoppas att du får ett pris för din bok och att fler föreningar tar kontakt med dig för utbildning i ämnet. Av mig får du en stor stor kram för ditt visionsinriktade och konstruktiva arbete. En stor och innerlig kram från mig till dig – här kommer den – åter igen digitalt.

Nå, min dag slutade med dagens talare, Björklund och en längtan.

Men, det var ett folkpartiskt ideologiskt tal. Däremot undrade flera, lider folkpartiet brist på civilt kurage.

Starka individer säger, Björklund. Patrik Sjöberg, menar att vi alltför ofta gör offer till offer. Därför undrar jag – vadå starka individer? Om alla, som Patrik Sjöberg, beskriver det – gör offret till ett offer. Vem vågar då stå upp och säga hur det är?

Men, trots det vill jag ge en eloge till Björklund för att han erkänner att barnfattigdomen är här. Däremot förstår jag inte, hans sätt att försöka koppla ihop främlingsfientlighet med Sociala demokrater? Björklund, borde känna sin historia.

Fast det är sant, framtiden är här. Och den är inte som förr.  Den enda frågan jag här är, var är folkpartiet? Folkpartiet var en gång förespråkare för lärarna. Hur uppfattar lärareleverna den utbildningspolitik som nu bedrivs?

Patrik Sjöberg tillsammans med den socialdemokratiska rapporten inger hopp. Björklund, ger också ett hopp. Han erkänner att barnfattigdomen finns. Något säger mig också att han brinner för frågan. Min slutfråga för dagen blir; är den politiken som Alliansen bedriver tillräckligt hållbar? Eller är det en bara en helt vanlig allians-bubbla?

Läs mer:

SVD

 

DN

Bloggat:

http://hogbergstankar.blogspot.com/

http://sebastianstankar.blogspot.com/

http://martinmobergsblogg.blogspot.com/


Ett politiskt tal med svung

Lars Ohly är enligt matkhavarna en toppentalare med klassisk retorik. Och jag håller med. Det var helt enkelt ett tal med politiskt svung. Ett tal i klassisk vänsterstil och som visade på en politisk vilja.

Det har idag också spekulerats om Lars kommer att avgå och några kanske uppfattade talet som det sista. Men det var ett tydligt tal. Ett tal som berättade om de mest utsatta och inte minst visade på de brister som Moderaterna har.

campaigndossier menar att Ohly kanske utryckte ett behov av att framhäva skillnader gentemot övriga partier med tanke på det egna partiets urusla opinionssiffror och p.g.a. hans egen position har blivit alltmer ifrågasatt.

Var detta sista talet eller var det talet som kommer att leda till att alliansens ledare moderaterna för alltid kommer att betraktas som partiet som blev förknippad med sagan ”Kjesaren utan kläder”.

Läs mer hos:

Aftonbladet

Martin Moberg