Hungersspelen

Solen strålar och vi har suttit i bersån. Kaffe och tårta blev det – som av en händelse. Som av en händelse därför att grannens dotter hade namnsdag i veckan. Ett löfte är ett löfte och när någon uppfyller ett uppdrag. Då bakar jag tårta. Förra gången var det smörgåstårta. Första maj och Göran Persson talade i Folkets Hus – här i Hälleforsnäs.

Men dagen har också inneburit inköp. Jag älskar böcker och det finns inte en dag när en bok läses. Nu ska jag ge mig på experimentet att läsa ”Hungerspelen”. För de andra böckerna som jag var på jakt efter var slut. Till detta kommer att jag läst AEA:s nya rapport om arbetslöshet. Det är förfärande. Kanske är det just därför som jag idag valde ut en bok. En bok som jag normalt sett inte läser.

För hat och ondska vill jag inte ha i mitt liv. Det har varit tillräckligt med sådant. Därför är det viktigt för mig att vi fyller vår värld med en vision om ett samhälle som leder till något vi alla kan vara stolta över. Inte en värld som lämnar stickor i själen, föder misstro och ett beteende som innebär att vi behandlar andra med respektlöshet.

Läs mer: Staffan Lindström om tvivel och Peter Johansson och Martin Moberg om skolvalet

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen

Annonser

Det censurerade människovärdet

Det är sommar och jag har stängt av alla ljud. Ändå tränger det sig på i form av fågelsång och fattigfällor. Det är över hundra olika sånger i min trädgård precis som hundra olika ogrässorter. Jag tycker inte olikheter är enformigt. De flesta som tycker att allt och alla ska passa in i en mall har glömt bort att mångfald skapar styrka, jämlikhet och tillväxt. Orkar vi bara omfamna det som är olika kommer vi aldrig att ha vare sig tråkigt eller uppleva tiden som långsam.

Trägården är rik på färger och i solens glittrande strålar går den i allt från vitt till svart, rött till blått och gult till grönt. Det är då livet är som bäst. På trappen. I solskenet njutandes av den frihet som är. Ändå är den oberäknelig och kan inte nog studeras. Den kan inte ens modelleras. Här har jag tillgång till en rikedom som få i städerna har. Många som är i fattigfällan kan inte ens göra nässelsoppa. För stadens grönska har kommit att handla allt mer om det botaniska finrummet än om en trädgård som gör det möjligt att plocka sådant som är gratis mat.

Jag sitter här en stund och blickar ut och i mina tankar snurrar Reinfeldts uttalande. Varför är det viktigt för Reinfeldt att peka ut en grupp? Att ge oss en bild som inte stämmmer överens med verkligheten? Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer och i dess spår kommer urholkningen av välfärden. Det skapar en otrygghet och inte minst som jag skrev i mitt förra inlägg – fattigfällor.

Fattigfällor för barn, unga, medelålders, gamla, intellektuella, tjänstemän och arbetare. Det som hänt med vår välfärd är ett svek mot väljarna. Det är faktiskt ett svek och något så obegripbart att det antagligen är på det sättet att Reinfeldt med sin regering måste ljuga. Eller definiera det otänkbara. Här håller jag med Damberg. På punkt efter punkt döms regeringens och Reinfeldts åtgärder ut. Istället för att göra något ägnar sig Reinfeldt och regeringen åt definiera om begrepp och definiera nya grupper som riskerar att få det värre. Det finns ett slags outtalat hot. Olustigt helt enkelt.

Barnen i biafara har det värre – vad glad att det inte är du. Etniska svenskar som är mitt i livet har det bättre…du kan få det värre.  Genom att definiera en grupp individer talar han om att det är i sin ordning att människor som inte tillhör gruppen är arbetslösa. Det är i sin ordning att människor hamnar i fattigfällor. Fattigfällor som beror på dålig arbetsmiljö. Fattigfällor som är skapade därför att de löner som betalas inte räcker till hyra och mat. Än mindre till A-kassa och framtida pension. För i den låga lönen försvann också tryggheten på ålderns höst.

Jag sitter på trappen och försöker njuta. Men Reinfeldts uttalande är som en sticka i själen. Det berör illa och känns respektlöst. Hur ska jag försöka förklara – det är som regeringen och Reinfeldt gjort det till sin skyldighet att vilja misstänkliggöra alla som är emot, arbetslösa, sjuka och utanför. Att censurera genom att försöka glömma och gömma är början på något dåligt. Ungefär som vår regering och Reinfeldt inte längre respekterar livets värde.

Så kommer jag då till början och slutet. Det är ett fantastiskt väder ute och livets mångfald har aldrig varit så bejakande.Kanske det är som Karin Pettersson skriver. Att alla politiska ­karriärer slutar i misslyckanden därför att markkontakten ­släpper när man ­börjar tro på det ja-sägarna säger.

Livets värde

Än tycks det mig just i de stormande, 
brottande lidelsers krig 
är just det byggande framtidsformande 
för allting, som lever, och mig.

Än tycks det mig just, att det leende 
världslivet just som det är 
med frittglada ögonen seende 
inom sig all himmelen bär.

Då komma de mörka förkrossande 
dödsdystra tankarnas flöde 
med budet: ”det enda förlossande 
för livets lycka är döden”.

”I paradisängden förtorkar ej 
det liv, som evinnerligt grönskar”, 
– då svarar jag: ”längta jag orkar ej 
till det jag ej känner och önskar!

Ur ”Gitarr och Dragharmonika” // Gustav Fröding

Läs mer: Peter Johansson om varför är folk arbetslösa, Westerholm, Andreas Johansson, Ulf Bjereld, Karin Pettersson ledare AB, Dambergs syn på regeringens hantering av siffror

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Politiskt toppstyre eller bara faktafel?

Finansdepartementet har utvärderat jobbskatteavdraget som infördes den 1 januari 2007. Syftet var att fler skulle komma i arbete och att utanförskapet skulle minska. Det skulle ske genom sänkt skatt på löneinkomster som skulle göra det mer lönsamt att arbeta, och därmed kommer också fler att välja att arbeta mer. Rapporten är riktigt intressant att läsa och slutsatsen blir att reformen lett till ökad sysselsättning och att den effekten är betydande. Problemet med slutsatsen är att den verkar mer politisk korrekt än faktamässigt grundad.

Att dra den slutsatsen baserat på förväntade effekter är ungefär som att med spåkula försöka fastställa sin egen inkomst om tio år. Det är ytterst osäkert och precis som Mörtvik skriver på bloggen Utredarna.se handlar det också om att man missat en oerhört viktig faktor. Det är ungefär som man blivit fartblind i jakten på att tillgodose regeringens vilja att få en rapport som talar om jobbskatteavdragets positiva effekter.

Rapporten som tar hänsyn till konjunkturläget, demografiska förändringar som ålder, kön och ursprungsland. Just det där sista är lite intressant – eller hur? Det man har glömt bort i sin utredning och som Mörtvik klockrent pekar på – är att vår utbildningsnivå förändrats. När därför Finansdepartementet försöker förklara att fler gått från deltid till heltid och att det beror på jobbskatteavdraget – då missar man helt det som kan verka självklart.

När du studerar – då jobbar du gärna deltid. Anledningen är att alltfler ungdomar och äldre för den delen valt att studera utan studielån. När du studerat färdigt är det mer troligt att du faktiskt får det jobbet du är utbildad för.

Mörtvik går så pass långt att han konstaterar att om rapporten tagit hänsyn till utbildningsförändringen – då finns inga effekter. 

Jobbskatteavdraget har därmed faktamässigt inte lett till fler arbeten eller för den delen minskat utanförskapet. Det måste kännas oerhört pinsamt för Reinfeldt som gärna menar att den som vet att man är mitt i livet, svensk och etnisk sådan faktiskt inte är så arbetslös.

Så i denna lilla snabba analys – gav incitamentspolitiken någon effekt? Blev det fler jobb? Svaret är nej för finansdepartementet glömde bort en oerhört viktig detalj. Ekonometriska modeller ska alltid granskas. För det är som historien om sambandet mellan storken och antalet föda barn. Det kanske finns i siffrorna men har inget med verkligheten att göra och om nu utredarna fortfarande tror på storken- kanske den mest hederliga saken vore att undersöka om TCO-utredarna har rätt eller fel. Vi får hoppas att de hinner före Reinfeldt.

Läs även Roger Jönsson om ämnet, Martin Moberg ställe frågan hur länge Reinfeldt kan vara kvar,  IFAU:s syn på svårigheter vid utvärdering av jobbskatteavdraget, SVD, Expr, Alliansfritt om ämnet, A-smedjans rapport ett äldre inlägg från Krassman

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Regeringen lämnar väljare vind för våg

Dagligen möter vi uttrycket miljard. En miljard är tusen miljoner. Hur många vet vad en miljon är? Skulle vi räkna en miljard skulle det ta drygt 63 år. Nästan en livstid. Visst är det abstrakt? Därför blir det konstigt när jag hör att det kommer att bli ett överskott i sjukförsäkringen. Överskottet bygger på minskade utgifter för sjukersättningen. Det vill säga färre får ersättning när de är sjuka. Totalt beräknas överskottet bli drygt 9 miljarder.

Att i dessa tider då ha massarbetslöshet är inte i sin ordning. 70 000 människor har varit arbetslösa mer än två år. Ungdomsarbetslösheten ökar och det är som Stefan Löfven dags att agera annorlunda. Den viktigaste frågan kan då knappast vara Kärnkraften. Den viktigaste frågan måste vara att regeringen fokuserar på sitt ansvar. Att minska arbetslösheten.

Regeringen tar inte sitt ansvar utan lämnar oss väljare vind för våg. Det är ett resultat av att Alliansen fullbordat normpolitiken. Ni vet det där som kallas för incitament och ska leda till att vi ändrar beteende och värderingar. Alliansen, regeringen och moderaterna har genomfört ett antal åtgärder som lett till sänkt a-kassa, jobbskatteavdrag, höjt pris för fackligt medlemskap, färre resurer till arbetsmarknadspolitiken, rehablitiering och sjukersättning för att inte tala om arbetsmiljöarbetet.

Det är viktigt att det finns en balans på arbetsmarknaden. Vi vill inte ha en ekonomisk och social misär. Utslagning av medmänniskor och inte minst på sikt osunda offentliga finanser. För om vi bygger ett samhälle rätt – då har vi tillväxt. För det krävs att vi satsar på investeringar och inte minst en jämlik lön. För jag förstår fortfarande inte varför jag som kvinna ska ha lägre lön än en man. Särskilt inte när vi har samma osäkra arbetsmarknad, utbildning och arbete.

Fakta sparkar och Stefan Löfven är påläst. Det märks om inte annat i Lördagsintervjun. För mig är det härligt att höra att alla människor ska inkluderas. Till motsats mot den förda moderata respektlösa politiken som faktiskt handlar om att kontrollera människors beteende. Exemplen är många. Skatteavdraget ska få fler jobb, anlita städhjälp, renovera kök, gå mer på restaurang, skänka pengar till välgörenhet, färre ska få ersättning från A-kassa  och flera av detta har har haft en effekt. En sådan effekt är att det idag finns för få jobb, fler har börjat ifrågasätta varför skatt ska betalas och inte minst finns det säkert fler som försvarar sin förda politik i tron på att hungriga vargar jagar bäst.

Vad som händer är att utanförskapet ökar. I detta kommer en känsla av olust. En känsla av att individen ställs till ansvar för något vi inte själva kan påverka. För jag tror helt enkelt inte på att lägre löner och sämre villkor är lösningen. Vi måste börja bygga ett Sverige där vi alla får ett utrymme. För det krävs en debatt om frihet och inte minst ett samhälle som ger människor rätt att under ansvar delta. Vi behöver en välfärd som gör att vi tillsammans får ett starkt och värdigt samhälle.

Mer om mikrolånen i Danmark kan du läsa på DN.

Lästips: Roger Jönsson ställer sig frågan om vem som är vinnare, Peter Johansson på temat låglönemarknad och Högberg om vikten av näring i politiken.  Funderar över vad Jinge skriver om opionionsundersökningar. Vi vet att vi har en resa. Den resan slutar aldrig och valet 2014 då hoppas jag att vi har Alliansfritt. Cornucopia, ställer en riktigt intressant fråga, Martin Moberg reflekterar om lönesättning

(Tack Peter för länkar) AbSvDSvD2SvD3DNSVTSRGP.

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Det är allvarligt att antalet nyföretagare minskar

Statistik från Bolagsverket visar att totalt antalet företag som är registrerade ligger på i stort sett samma nivå som innan regeringsskiftet 2006. Detta trots en hel del vidtagna åtgärder och regelförändringar där  mindre företag som uppfyller vissa villkor inte behöver ha revisor. Detta trots att allt fler bemanningsföretag kräver att arbetslösa startar företag för att få arbeten.

Nyregisterade och avslutade företag i diagrammet nedan är hämtat från Bolagsverkets hemsida. Statistiken kan tas fram per månad eller år. Noteras kan att antalet nyregisterade företag ligger på samma nivå som 1994, då socialdemokraterna tog över efter den förra borgerliga regeringen. Åren 1992, 1996 och 2008 är starten för lågkonjunkturer. Dessa år minskar också antalet nyregisterade företag. Vad som är intressant att notera är att antalet avslutade företag ökade såväl 1996 som 2008.

Den 1 april 2010 genomfördes regelförändringen som innebar att mindre företag inte behövde ha revisor. Trots detta dämpas inte gapet mellan avslutade och nyregisterade företag. Den stabilitet som funnits där antalet avslutade legat på i stort sett samma nivåer indikerar att näringspolitiken som förs har betydelse. Näringslivet har rätt i sin kritik – den förda näringspolitiken klarar inte av att lösa de utmaningar som arbetsmarknaden står inför. Något som också Konjunkturinstitutet diskuterar i marsrapporten för 2012.

Därför är det extra allvarligt när antalet nyregisterade och avslutade företag ökar. Det är en signal på att något måste göras för att undvika fortsatt höga arbetslöshetsnivåer och därmed en flykt av företag från Sverige.

Källa:Bolagsverket

Inför kvällens debatt: Peter Högberg (tack för länkarna)  SvdAbAb2Ab3Ab4DNDN2SVTGPPeter Johansson, Kent Persson, Halland(s)bloggen,Annarkia, Jinge Flycht, Leines Blogg, Peter Andersson, Ulf Bjereld,  Peter Wolodorski med en bra krönika

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Flitiga bloggare – en del av det civila samhället

Ikväll kommer du att kunna se en rapport om vad bloggare skriver om. Unionen (pressmeddelandet kommer på måndag) har låtit analysera 964.015 blogginlägg som skrivits av totalt 2.914 bloggare. Det stora flertalet har en politisk förankring – men det rapporten visar är att antalet som är opolitiska. De är till och med den enskilt största gruppen. 

Så vad skriver vi om? Enligt rapporten som Unionen tagit fram, skriver vi främst om arbetslöshet och vad Martin Moberg kallar för den sjuka sjukförsäkringen. Men, här finns också frågor om FRA, Arabiska våren, RUT-avdrag mfl frågor. Det som ändå verkar mest hett är frågor som rör arbetslösheten, A-kassan och inte minst sänkta ingångslöner för ungdomar.

Det sista berör även mitt egna skrivande. FP har idag en kampanj som handlar om att ändra vår inställning till sänkta ingångslöner för ungdomar. DN har som ett led låtit ett opionsbildningsföretag genomföra en undersökning. Det som irriterar mig är att undersökningsfrågorna inte presenteras eller för den delen hur undersökningen genomförts. För jag tror att genom att ställa frågor på ett särskilt sätt så kan man få fram det resultat som man önskar. I det här fallet att vi svenskar anser att det är bättre att ha ett jobb än att inte ha det.

För mig är det en självklarhet att sänkta ingångslöner också leder till krav på sänkta löner för alla. Att just tro att det är priset på lön  som är ett misstag. När det gäller IF Metalls avtal har enligt Staffan Lindström som bloggar då coh då på jämlikhetsanden endast 40 personer tagit del av det sk ungdomsavtalet. Anledningen är helt enkelt att företagen har svårt att uppfylla kraven som ställs i avtalet.

Totalt saknas idag drygt en halv miljon arbeten. Frågan som ställdes på ett seminarium tidigare i veckan var om arbetslösheten var för hög som en följd av räntenivån? Många bäckar små men den största gruppen individer som inte har ett arbete utgörs av ungdomar mellan åren 15-24. De är utanför och får inga arbeten. En del av orsaken som anges är att de inte har utbildning. Skolverket har precis släppt en rapport den är inte nådig. Den visar att skolan blivit alltmer segregerad. Martin Moberg skriver i ett inlägg att;
Det fria skolvalet, som alltså lett fram till läget av idag, är emellertid som elefanten i rummet; alla vet att den existerar och ställer till med elände på olika sätt men ingen vågar prata öppet om det eller ens agera för att en mer jämlik skola ska komma till stånd. 
De är dessa ungdomar som inte får arbeten. Visst kan räntenivån ha betydelse. Men är det problemet? Samtidigt kan jag se att det inte finns några skarpa förslag även från vår socialdemokratiska horisont.  Budgetmotion  har visserligen förslag men bryter det utvecklingen? Har vi ställt rätta frågorna på hur välfärden ska formas?
Bloggarna är idag en del av vad vi skulle kunna säga karakteriserar det framväxande civila samhället. Det är inte längre panelhönorna som skriver. Det är engagerade människor som vill påverka och bli hörda. Ofta utan att bli formade in i och av politiskt korrekta agendor. Men, det här är jag inte ensam om att ha skrivit om.
Oavsett vad kommer sociala medier att förändra vårt civila samhälle. Flitiga bloggare är vad jag skulle vilja säga det civila samhällets megafoner. Det gör att vårt politiska landskap är på väg att förändras.  Om vi som socialdemokrater inte klarar av att hantera den förändringen inom vår egna organisation. Ja – då har vi ett problem. För bloggandet kommer inte att minska. Det verkar istället stadigt öka.
Media: Rapport 1, Rapport 2, Peter Andersson,Martin Moberg, Anna Vikström och Tokmoderaten (ny bekräftelseblogg på gång? :-)) på samma tema, Westerholm (tack för länkarna),Hans Hoff,  SVD1SVD2SVD3DNABEX1EX2,  Läs gärna Benjamin Juhlins tankar och så även Aftonbladet, Eget inlägg om civil samhället, Hallandsbloggen, Peter Johansson på samma tema
Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen

Antalet nyregisterade företag minskar!

En god regeringspolitik brukar avspegla sig i ett gott affärsklimat. Frågan är om Moderaterna upptäckt att välfärden också får direkta effekter på de som är framtidens företagare? Ni vet svansen biter sig själv…

Att regeringen ändrat regelverket spelar kanske mindre roll. För om vi frågar unga om de vill starta företag – när Europa står bokstavligt talat i brand. Ja – då är de kloka. Varför starta företag när det inte finns en marknad? När det inte finns kompisar som har lön för att betala för de saker som ungdomar vill sälja?

Jag vågar påstå att vår regering och moderaterna kraftigt underskattat ungdomarnas kompetens. De vet mer. De vet mer än vad vi någonsin visste om livet. De är klokare och kunnigare än många politiker som idag sitter i regeringen.

De vet nämligen hur verkligheten ser ut.

Här lite hård fakta från Bolagsverket:

Aktiebolag minskat med 22,5%

Enskild firma minskat med 24,8 %

Handelsbolag minskat med 12,6 %

Kommandit/bolag minskat med 13,2%

Totalt har antalet nyregisterade företag minskat med 22,4%.

Min fråga till Fredrik Reinfeldt och Anders Borg är – vad beror det på?

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen