Hallå det är permanent ungdomsarbetslöshet!

Aldrig någonsin har jag skämts å Sveriges vägnar. Aldrig. Ungdomsarbetslösheten är för hög. Sedan Alliansen kom till makten har ungdomsarbetslösheten mer eller mindre permanentats runt 20 procent! Allt enligt Eurostats statistik som senaste uppdaterades den 10 februari 2012. 

Diagrammet nedan visar hur ungdomsarbetslösheten utvecklats sedan januari 1983 fram till december 2012. Den (mörkaste) linjen är Sverige, sen kommer Finland, Danmark och Norge. Det jag skäms över är att vi bland våra närmaste nordiska kamrater har den högsta ungdomsarbetslösheten. Nivåerna är skrämmande och vad som händer med ungdomarna – ett ärr för livet. Särskilt när ungdomsarbetslösheten inte verkar komma under 20 procents nivån.

Det här är inte hälsosamt och kan aldrig vara av samhällsintresse. Det riskerar att sätta spår för livet – och permanenta ett utanförskap. Att redan som ung veta att du inte kommer att tjäna in din pension och att du nu inte får jobb är i allra högsta grad stressigt.

Myten om att ungdomarna är lata och outbildade, som vår statsminister påstår – är inte sann! Ja – de finns säkert. Men inte de ungdomar jag träffar på. De vill och de kan men saknar erfarenhet. De är spontana och så är en allt större del riktigt rädda.

http://www.google.se/publicdata/embed?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=unemployment_rate&fdim_y=age_group:y_lt25&fdim_y=seasonality:sa&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idim=country:se:dk:fi:no&ifdim=country_group&tstart=411346800000&tend=1323817200000&hl=sv&dl=sv&q=arbetsl%C3%B6shet

Att ungdomarna dessutom möter jobbcoacher som agerar på ett sätt som försämrar individens självkänsla – det är förfärligt. Nå, det finns säkert de som är utmärkta – när det finns arbetstillfällen. För låt oss betrakta omvärlden och konstatera att det finns inte tillräckligt med arbeten och skulle vi nu ha 100 miljarder kanske dessa skulle ha satsats på kollektivtrafiken i Stockholm.

Kanske är det dags att ställa samma fråga som Moberg, dags att vakna upp? För, precis som Peter Andersson skriver – nu far människor illa och nu skäms jag för den svenska liberala modellens effekter.

Bloggat: Martin Moberg – tack igen 🙂  Peter Andersson om bild efter bild som visar på jobbpolitikens haveri, Ola Möller om hur kan detta vara att ta ansvar för Sverige?, Ann-Sofie Wågström om 68 000 långtidsarbetslösa och en passiv regering, LO-bloggen om att regeringen tar inte ansvar för att motverka arbetslösheten, Peter Johansson om att Filippa Reinfeldt är politik UPA (utan personligt ansvar), fler blogginlägg

Media: AiPSR 12DNSVTGP


Ålder – vem orkar jobba efter 65?

Få är de som orkar ett helt arbetsliv. Många går i pension tidigare än tänkt. Som en följd får de sämre pension. Till detta kommer framtidens pensionärer. De som idag är löntagare. Här har regeringens utförsäkringar lett till omfattande utslagning från arbetsmarknaden.

För att få ett längre arbetsliv måste arbetsmarknaden förändras. Vi måste börja tala om lösningar där arbetsmarknadens parter bidrar. Arbetsmiljön är en sådan viktigt fråga. Att bara tala om att vi ska ha en ökad åldersgräns känns som ett slag under bältet. Det innebär att vi riskerar ett permanent utanförskap – över generationer.

Därför känns det idag bra att Stefan Löven pekar på vikten av vuxenutbildningen. Att kvinnor ska ha heltid och att arbetsmarknadspolitiken behöver utvecklas där vi stärker arbetsmiljöarbetet. Det behövs för att vi tillsammans ska kunna bidra till ett samhälle som skapar tillväxt. Men det krävs ett gemensamt åtagande.  Regeringen har minskat våra möjligheter till frihet. Istället har vi hamnat i en situation där valfriheten blivit en fråga om pest eller kolera.

Fakta:

  • Cirka 360 000 människor saknar jobb. Ungdomsarbetslösheten är ungefär 22 procent. Det är en hög siffra internationellt och dessutom tar vår regering inte denna verklighet på allvar. Det som är bekymmersamt är också att de jobbcoacher som idag ska lotsa ungdomar till arbeten inte gör sitt jobb. Kritiken är fortsatt hård. Ungdomarna behöver jobb och här finns flera goda förslag från vår förening. Vi menar att det behöver skapas arbeten där blivande pensionärer och ungdomar arbetar tillsammans. Kanske pensionären kan arbeta tre dagar i veckan (med heltidslön) och ungdomen 2 dagar i veckan (med ungdomslön). På så sätt blir alla vinnare i systemet.
  • 2011 är 1,8 miljoner av befolkningen över 65 år, nästan var femte svensk. 2060 kommer motsvarande andel att vara 25 procent. Idag är knappt 500 000 personer över 80 år, om 20 år är de nästan 800 000. Källa SCB.
  • Idag beräknas den återstående livslängden efter 65 år till 18 år för män och 21 år för kvinnor. Den har ökat med 2,2 respektive 1,3 år sedan pensionsreformen infördes 1994. Källa SCB
  • Den demografiska utvecklingen innebär att de som förvärvsarbetar måste försörja allt fler. Med en hög långtidsarbetslöshet försämras förutsättningarna att långsiktigt finansiera pensionerna. Vi får därtill en växande grupp medborgare som riskerar få mycket låga pensioner till följd av att de utförsäkrats och/eller ställts utanför arbetsmarknaden under en längre tid.
  • Pensionsåldersutredningen har i uppdrag att både se över åldersgränserna i pensionssystemet och att titta på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.
  • Flera av de regler och försäkringssystem som är knutna till arbetslivet gäller inte, eller gäller i begränsad omfattning, efter 65 årsdagen. När avgångsskyldigheten i pensionssystemet ändrades till 67 år anmäldes det till ILO. Att ändra åldergränserna kräver därför både ordentlig utredning och diskussioner med arbetsmarknadens parter.

Om 75:or och depressionspolitik

Har precis läst ett antal bloggar som är fyllda av humor. Det är lite befriande – för det är som Annika Lanz säger på twitter – bara depressionspolitik. Eurokris, tillväxtkris, 75-kris, ungdomskris – och mediakris. Men åter till ålder.

Det är en myt att fler blir friskare och fler vill jobba. Susan Jacobys, samhällskritiker skriver i Never say die: The myth and marketing of the new old age (Pantheon books, 352 s) att de som är aktiva som äldre är de yngre. Dvs de runt 65-67.  De hoppar och skuttar tills de ramlar och upptäcker att åldrandet medför nedsatthet.

Kära fyrtiotalister och statsminister jag måste säga att hälsa på gamla dar är inte en livsstilsfråga eller för den delen en fråga om att jag kan påverka hur jag mår genom stavgång, konst och ytterligare utbildning för att därefter dö i lycklig i någons famn. Faktum är att Alzheimer hinner fatt de flesta.

Drygt 1,6 miljoner personer kommer att ha försvunnit från arbetsmarknaden före 2025. Det kommer att kräva något helt annat än att förlänga pensionsåldern. Utmaningen ligger inte i att ensidigt fokusera på antalet arbetade timmar. Eller få stopp på drickandet. Det handlar inte heller om att ensidigt peka på att människor som arbetar betalar in pengar till staten som sedan fördelar dem till människor som inte arbetar. Det är depressionspolitik som troligtvis inger en form av hopplöshet.

För de som närmar sig pension är risken inte att dö av ålder. Med största sannolikhet kommer de flesta att dö i alkoholskadade sjukdomar. Åtminstone om vi ska tro på den rapport som utredaren tagit del av.

Socialstyrelsen rapporterade förra veckan att alkoholmissbruket hos den äldre delen av befolkningen har ökat kraftigt under 2000-talet. Andelen personer i åldern 60 – 79 år som vårdas med en diagnos som kan relateras till hög alkoholkonsumtion har ökat kraftigt under perioden 2000 – 2010. Ökningen uppgår till 45 procent för både män och kvinnor. Dessutom dör allt fler äldre med en diagnos som kan relateras till alkohol. Ingemar Eriksson

Igår när vi hade årsmöte, sa en äldre herre, de är nog bra det där med bloggandet. Men om får många får tycka – ja då blir det svårt att bestämma. Han har en poäng i att världen inte ser ut som den brukade. Fler är utbildade och fler är snabba på att hämta hem information, analysera och tänka. Det är inte som förr. Det går inte att bestämma som förr. Det politiska landskapet har för alltid förändrats. Så när vi nu plötsligt är rörande överens om att vi vill ha en värdig ålderdom. Då är det allvar och förutsätter inte en massiv påtryckning.

Den stora utmaningen handlar om att försöka ordna ett arbetsliv som lyckas bygga broar mellan generationer. Där den offentliga sektor är föregångare. Vi måste också börja prata om villkoren och förutsättningarna. Här har företagen ett stort ansvar för morgondagens samhälle. Som skapar ett klimat där vi faktiskt tillåter människan att växa och tycka. Men framför allt handlar det om att ge kvinnor en rätt att på samma villkor som män tjäna sitt uppehälle. Här har regeringen en rejäl utmaning, eftersom den som ser ut att klara sig bäst i detta system är just mannen.

Media: SVD, DN, Expr, Expr2, Voltaire, DN, SVD1, Economics

Läs också: http://www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com/2012/02/pensionerings-effekter-pa.html

Bloggat (tack Martin) Martin Moberg om 75:or, Röda berget om ålder, Lena Sommestad om att nordisk modell är mer än individualism, Peter Högberg om en 75:a Reinfeldt?, Kristian Krassman om fördel Löfven, Kulturbloggen om att Björklund vill gå över ån efter vatten,Löntagarbloggen om ensamarbete i kriminalvården fortsatt vanligt, Göran Johansson om att prata om allvarliga saker istället för förbi varandra, Marta Axner skriver en utmärkt artikel om pensionsålder. Läs även Westerholm som gör en utmärkt analys. Högberg igen som ja…se bilderna.

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Gnällig, orealistisk, felfokuserad och omöjlig

Låt oss prata politik. För nu börjar media kalla sina egna läsare för gnälliga, orealistiska, felfokuserade och omöjliga. Anledningen är helt enkelt att det blivit en massiv storm kring statsministerns uttalande. Till detta kommer frågan om att tvångssterilisera, försämra sjukförsäkring och inget handlar om att skapa ett samhälle. Så vad är det för vision?

Vår statsminister har gjort ett uttalande (sen försvann han). Tidningarna har fullkomligt kastat sig över detta uttalande. Nu har statsministern en vision. Den visionen han har är att vi alla ska jobba längre. Eller om jag läser i media, få lägre pension. Dvs välj mellan att svälta eller svälta. När min frissa tycker att vår statsminister helt tolkat vad vi som väljare vill, ja då kommer budskapet åter. Megafonen – Media tycker att vi har fel när vi protesterar.

Vår statsministers vision är att vi måste jobba längre eller svälta. Det är hans vision, enligt media.  Samtidigt ser vi att vi jobbar längst i Europa. Nej, det är en mörk bild som vår statsminister målar upp. Det är ingen vision, det är en sådan dyster bild att jag inte vill ha det samhället. Ett samhälle som skapar ett större utanförskap än vad vi någonsin varit med om.

Mitt motförslag är att vi tittar längre. Att vi börjar med att se till att arbetsmiljön inom den offentliga sektorn blir hållbar. Att vi satsar på att bygga upp en nordisk välfärdsmodell istället för en Europeisk. Vi kommer som land att tillsammans med våra nordiska länder nå betydligt längre.

Så när kommer moderaterna att redovisa sitt partibidrag? Är det inte lite pinsamt?

Media; DN, AB, Ekurren, SVD, SO, SVT, SVT2, AB2,, AB3 Ab4, Ab5,Dagens Arena

Bloggat: Röda berget om Reinfeldts lama försök, Martin Moberg om korruption och politik, Ulf Bjereld om medias följe kring Reinfeldt, Westerholm om avsaknad av landmärken, Andersson om att allt är ett PR-jippo? (tack Peter) Thomas BöhlmarkAnnarkia, Mario om villkoren för pensionen

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen

 

 


Idioten – är det vårt framtida samhälle?

När jag hör den faderliga tonen som nu börjar gestalta sig, blir jag bekymrad. Det är en ton som får mig att tänka på Hasse Alfredssons film ”Den enfaldige mördaren”. Det är en film som är grym och som visar ett Sverige som det var. Den faderliga tonen och människosynen är mig helt främmande. Den handlar om ett samhälle där människors val är fattigdom eller utanförskap. Pest eller kolera. Om en fabrikör som behandlar människor som ja…kommer ni ihåg citaten?

  • – Fan, man kan inte berätta roliga historier för dig Sven….du är så jävla dum.
  • – Det heter inte idoit, det heter idiot.
  • – Månsson ska inte tro att jag bryr mig om den här skitsumman, det är inte det. Det är principen.

Bekymrad blir jag för att det i tonen kommer rätten att få göra något som inte är i sin ordning. Vi pratar helt enkelt om ett samhälle där människans frihet begränsas och där korruptionen gör sitt intåg. Offentlig sektor måste hålla stången. Det handlar om att erbjuda bra arbetsvillkor och vara en föregångare.

Det handlar om att den offentliga sektorn måste utgöra ett riktmärke för vad som är goda värderingar. Värderingar som gör att vi kan känna social tillit. Inte minst i vårt möte med de som vi arbetar för. Genom ett gott och ärligt arbetsklimat där demokratin och friheten värnas – kan vi nå långt. Det handlar om att rekrytera människor som inte bara är skickliga utan som också värnar samhället.

Så nej till vinst i välfärden. JA till former som leder till ett samhälle vi alla kan vara stolta över. Inte minst ett samhälle som tillåter och ger alla möjligheten att växa. För det är som Lars-Göran Engfeldt skriver på DN Debatt  att privata inslag i offentlig verksamhet skapar en riskzon för ökad korruption. Men inte bara det. Risken är stor för att de som har och får även kommer att hantera de som inte har och får på ett sätt som inte är värdigt. På ett sätt som fabrikören hanterar idioten.

Vill du det?

Sen – när kommer Moderaterna att redovisa partibidraget? 

 

Bloggat: Lena Sommerstad, Martin Moberg,

Media (tack martin): Ab 1234SvD 1234DN 12Expr 12SVTDagens Arena

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Fler fattiga barn eller sänkt jobbskatteavdrag?

Tapio Salonen föreläser idag om barnfattigdom i Malmö. Han berättar att drygt 200 000 barn (10%) i Sverige definieras som fattiga. I Malmö är situationen än värre. Här definieras nästan vart tredje barn som fattigt. Orsaken kan variera men ofta handlar det om att föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot sin vilja. När sedan familjens inkomster inte räcker till i vardagen får barnen avstå från mycket av det som deras kompisar gör. En sådan enkel sak som att gå på bio eller följa med på skolresan blir en omöjlighet.

Enligt Salonen skulle det kosta drygt 15 miljarder att ta bort barnfattigdomen. Det motsvarar ungefär en fjärdedel av jobbskatteavdraget. Eller om du så vill – den blå delen av figuren på bilden nedan.

Vad vill du?

Vad kan du göra?

Vårt land står inför ett vägskäl. Ska vi låta klyftor breda ut sig, eller ska vi gemensamt agera för ett starkare Sverige med framtidstro för alla?

 

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Skriv under du också www.utförsäkrade.se

Rune Blixt, jag hoppas det är sin ordning att låta din bild tala. Den säger mer än tusen ord.

 

”Fredrik Reinfeldt intervjuades i Svenska Dagbladet om de fem åren med alliansen. ”Regeringens politik har gjort att fler inte tycker att det är ”värt” det att stanna i a-kassan, konstaterar statsministern. I stället kan föräldrar och sambos få rycka in för att stötta den som är arbetslös, säger Fredrik Reinfeldt.” Anna-Karin Mattson

Det är bara en av de många berättelser som nu framträder. Tyvärr gäller det inte bara sjuka sjukförsäkringen utan också arbetsmarknadens villkor. Eller för den delen effekter som nu börjar märkas när vi pratar avreglering. Det gäller inte bara här i Sverige – protesterna börjar nu höras på fler ställen i Europa. Ett sådant exempel är Italien, Grekland, Spanien, Portugal…

Bloggat: Martin  Moberg om FAS3, Marin har skrivit fler bra artiklar om sjukförsäkringsystemet. Högberg om effekterna av jobbskatteavdragen

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen