Nolltolerans mot barnfattigdom – det behövs jobb!

Det finns dagar som är fyllda av glädje. Idag har varit en sådan dag när vi slagit in julklappar och det har inte handlat om de sedvanliga till familjen. Vårt uppdrag från Hälleforsnäs barn har varit betydligt större. Vi har haft ett fullt bord med såväl böcker, bilar, traktorer som massor av mjuka gosedjur. Vi har slagit in över 200 julklappar som givits från barn i Hälleforsnäs till barn som inte annars hade fått någon julklapp.

Hur började detta? I november ordnade Socialdemokratiska föreningen ett stort kalas för barn i Hälleforsnäs. Som inträde fick barnen ge bort en av sina leksaker som skulle gå välgörande ändamål. Halloweenfesten var riktigt uppskattad och vi fick in 77 leksaker. När folk i Hälleforsnäs fick reda på att vi planerade att ge bort dessa som julklappar till barn i Sverige fortsatte leksakerna att strömma in. Därför stod vi plötsligt med över 200 julklappar. Det är ingenting i förhållande till de över 200 000 barn som i Sverige lever i fattigdom.

Vår lokala handlare, Ove på Konsum, ställde upp med julklappspapper och tejp. Sen har vi varit fyra som stått och slagit in. En av presenterna som slogs in fick ett speciellt uppdrag, nämligen att berätta hur det gick. Vi hoppas att få veta hur presenten har det så att vi kan berätta det för våra barn här i Hälleforsnäs.

När vi hade slagit in alla presenterna åkte vi till Frälsningsarmén. De kommer nu att inom de närmaste dagarna dela ut julgåvor. Framför allt tackade Frälsningsarmén alla barn i Hälleforsnäs som varit omtänksamma. För omtanken behövs. Antalet människor som har behov av hjälp ökar stadigt i Sverige. Särskilt gäller det ensamstående med barn. Det här är vårt bidrag. Vi börjar där vi står och vi vill föra en politik som leder till att föräldrar får arbete. Allt annat är fel. Den verklighet som regeringen vill ge sken av att vi lever i – är fel. Det är inte sanning. Något som alltfler börjar inse.

Omtanke föder omtanke julgåvor lämnas över till Frälsningsarmen, med är Siv, Angelika och Jörgen plus fotograf Helena

Media: AB – skattesänkning som är otäck,  AB, SVD, Piteå, ÖP – svensk barnfattigdom är ett faktum, Piteå – Barnfattigdomen ett hot mot framtiden, DN– var femte barn fattiga i USA, Corren – bekämpa barnfattigdomen, Arbetarbladet – nolltolerans mot barnfattigdom, VP – barnfattigdomen har minskat, Trelleborg – Vad kan göras?, Arbetarbladet – Juholt och barnfattigdomen

Bloggat: S om förtroenderådet, Barnfattigdom via Knuff

Annonser

Den bristande länken

Det finns idag stora brister i det systemförändringar som Alliansen och Moderaterna infört. Rapport efter rapport visar hur klyftorna ökar i samhället. Nu senast kommunals rapport som heter kjedjan som brast. Den visar de förändringar som införts i sjukförsäkringen innebär att var femte person som utförsäkrades från sjukförsäkringen och genomgick arbetslivsintroduktion under 2010 var medlem i kommunal.

Vad visar då undersökningen? Förutom att varje kommunalare förlorar 5000 kronor i månaden jo följande:

  1. Arbetsgivarna behöver satsa mer på de som blivit sjukskrivna. Ge dem en kurs i arbetsgivaransvar – SKL. Det är helt enkelt inte självklart att du får anpassade arbetsuppgifter. Av tio fick 1 och en halv person anpassade arbetsuppgifter.
  2. Försäkringskassan skulle behöva lära sig av Skattemyndigheten. Inte minst för att de jobbar förberedande. Här behöver kassans politiska uppdrag förändras. Hela 6 av 10 underkänner kassans arbete.
  3. Det behövs flexjobb – för sjukskrivna inte bara för neurlogiskt handikappade. En av tio återgår i arbete! Drygt 6 personer blir utförsäkrade och återgår till att vara sjukskrivna. 3 personer befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
  4. Det behöver satsat på kvinnors arbete. Kanske också på mer utbildning inom yrken som är traditionellt mansdominerade. Arbetslivsintroduktionen ger inte nytt jobb. Men arbetsförmedlingen är duktiga på att ge de arbetssökande ökat självförtroende.
  5. Vi behöver ha ett systemskifte. Alliansen har inte klarat av sitt uppdrag. Klyftorna ökar och kvinnorna får det ännu sämre. Åtta av tio har förlorat mer än 5000 kronor i månaden.

 Alliansen har misslyckats. Frågan är hur mycket detta kostar samhället? Vill vi verkligen ha det så?  Eller vill vi inte hellre ha ett socialförsäkringssystem som fungerar. En regering som tar sitt ansvar!  Här är jag helt övertygad om  – efter Socialdemokraternas förtroenderåde som var i helgen att vår partiledning klarar uppdraget. Inte minst vår partiledare Håkan Juholt.

Är det inte dags att redovisa var partibidragen går M? Eller varför ni överhuvudtaget inte följer fattade beslut som rör socialförsäkringssystemet?


BloggatTack – Ett hjärta rött för länkarna.LO-bloggen om sjukförsäkringen, AnnetIvar om hur sjuka ska orka, Lena Sommestad om obetalt arbete,  Annarkiaom ljuset i tunneln

Media: MDNETCNorrländska socialdemokratenArbetarbladet 123Folkbladet 123VBFBDagbladet 12Gotlands folkbladÖstranLTFolketAb 123,45DN 123SvDSVT 123ExprDD

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Vadå följer inte regering fattade beslut?

Vår välfärd grundas på att vi betalar skatt. Skatten används sedan till att dels bedriva verksamhet och dels tillhandahålla socialförsäkringar och bidrag. Hur omfördelningen ska göras bestäms utifrån en politisk dagordning. Vad skatten ska användas till är i allra högsta grad en medborgarfråga eftersom omfördelningen och verksamheten som bedrivs påverkar våra liv.

 Fungerar inte skolan, äldreomsorgen, elmarknaden eller kollektivtrafiken kommer vårt samhälle inte att fungera. Fungerar inte socialförsäkringen kommer vår ekonomiska trygghet att minska när vi inte längre är starka. Antingen om vi föder barn, är handikappade, blir sjuka eller bara åldras. Livet är inte alltid lätt eller för den delen enkelt. Det kräver att vi tar ett gemensamt ansvar för varandra och inte minst också ett eget ansvar.

 När vi betalar skatt förutsätter vi att dessa pengar ska användas till något som vi alla för eller senare kommer att ha nytta av. Men om skatter läcker ur systemet till vinster i privat sektor då är det som jag skrivit tidigare mer eller mindre stöld. Precis som när offentlig verksamhet inte bedrivs på ett korrekt sätt. Inte bara Care(m)a utan också när ny skatt tas ut och sedan inte används till det som skatten var avsedd för.  

 Korrekt därför att vi måste hitta sätt att förstå när offentlig verksamhet är när den är som bäst. Men för att kunna förstå hur bra verksamheten är som bedrivs eller vad vi kan bli bättre på måste det finnas ett tydligt politiskt uppdrag. Ett sådant uppdrag skulle kunna vara att göra systemen mer begripliga. I mitt fall är det viktigt att det inte finns vinst- eller särintressen. För det leder sällan verksamhet som är kollektiv framåt. 

Socialdemokraterna måste ta strid för grundbultarna om inkomsttrygghet i gemensamma omfördelningssystem som finansieras och fördelas solidariskt.Annars går den svenska modellen och jämlikheten förlorad och motsättningarna kommer att växa i takt med ökade klass- och inkomstklyftor.

Är alliansen det parti som förstår effekterna av den omställning de nu genomför? Det är inte bara lägre skatter. Det är också en omprioritering av vad våra skatter ska användas till. Från socialförsäkringssystem till privata vinster. Vill vi verkligen ha det så?  Eller vill vi inte hellre ha ett socialförsäkringssystem som fungerar. En regering som tar sitt ansvar!  Här är jag helt övertygad om  – efter Socialdemokraternas förtroenderåde som var i helgen att vår partiledning klarar uppdraget. Inte minst vår partiledare Håkan Juholt.

Är det inte dags att redovisa var partibidragen går M? Eller varför ni överhuvudtaget inte följer fattade beslut som rör socialförsäkringssystemet?

Bloggat: Martin Moberg – ställer frågan om varför fler skattesänkningar Alliansfrittsveriges åtta frågor finns det all anledning att fundera över tillsammans med Röda bergets ställda fråga, varför är Reinfeldt och Borg tysta? Beror det på att S inte rasar – läs gärna Krassmans inlägg.

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Barn som vräks i advent

Ibland kommer verkligheten nära. Idag berättade en granne till mig hur en familj i vårt samhälle blivit vräkta. Polisen kom och de mest förtjusande två små barn kom ut med sina föräldrar. Det skapade ett engagemang. Frågan som måste ställas är om det verkligen är sin ordning att alltfler blir fattigare? O (m) vi verkligen ska ha ett samhälle där antalet barn som vräks blir fler? Vräks för att det faktiskt inte finns arbeten som gör att familjer kan försörja sig? För att de som hamnar utanför inte längre har ett socialförsäkringssystem?

Vad gör Alliansen och varför denna tystnad?

Här några tips på vad du kan göra.


Blåa bubblor färdiga att brista

Nu vet jag vem som uppfann bubblorna som begrepp. Det var William Shakespeare. I dikten ”The world” skriver han så här:

The world´s a bubble, and the life of man              (Världen är en bubbla och människans liv

less than a span                                                              mindre än en vingbredd

Who then to frail mortality shall trust                       Den som då förlitar sig på oss svaga dödliga,

but limns the watter, or but writes in the dust.      bara ritar i vattnet eller skriver i dammet.)

Ja, jag är orolig för Socialdemokratin. Men till skillnad från Jinge är jag inte orolig för Juholt. Han klarar sig och visar faktiskt prov på att inte vara en sk teflonpolitiker. Håkan Juholt behöver stöd för att föra fram vår politik. Varför då?

Frihet är viktigare än vad vi kan tro. Det är ett grundfundament för demokratin och viljan att bidra. Här är vår politik som baseras sig på att få människor att växa viktig. Då skapas inte bubblor och i det uppstår en känsla av egenansvar. En vilja att bidra till något som är större. Hur konstigt det än låter så är det något vi har möjlighet att lära oss i skolan. Men om skolan istället lär barn att bygga gränser för varandra genom hot och våld? Som internatskandalen i Lundsberg. Ja. Vad har vi då åstadkommit?

Jämlikhet är på samma sätt en grundsten. Möjligheten att genom hela sitt liv få lära sig mera. Mera för att klara morgondagens förändringar. Det är då viktigare än någonsin att verkligen förstå att skolan inte fungerar som modell. Det är ett misslyckande att fler elever idag än någonsin och det är en utmaning att ta sig an. För de ogenomtänkta och kortsiktiga skapar skillnader. Skillnader som gör att vår framtid och vår förmåga att klara oss minskar.

Rättvisa är något vi alla kan sträva efter. Det bygger inte på att vi skapar hinder för varandra eller missbrukar maktspråket. Att våga leda på ett sådant sätt att människor känner sig delaktiga och villiga att delta. Det är svårt. Men önskvärt att skapa. Rättvisa är något som gör oss till bättre människor och det är ett ideal att sträva efter. Att grovt kränka äldre är inte i sin ordning. I DN framgår att en av de anställda på Carema har kränkt äldre på ett uppseendeväckande sätt. Jag vill på detta sätt också säga att det är bra att Carema agerar. Det är ingen lätt process att hantera för någon arbetsgivare. Samtidigt kan jag inte låta bli att fundera över varför M som sitter i majoriteten inte har genomfört alla de kontroller som behövs.

Nå, inspiration kommer genom förändring. Demokrati handlar om att ta ansvar för den förda politiken. Precis som att ge någon en bukett röda rosor eller för den skull bara inspirera genom att faktiskt tala om vilka man får partibidrag från – eller hur M?

Bloggat: Jinge, om Juholts uttalanden och läs gärna kommentarerna, Johan Westerholm genomför en politisk teknisk analys, HBT-sossen om vanvården (Lästips), Roger Jönsson om behovet av ny äldrevård, Peter Andersson om haveri, Martin Moberg om vikten av att inte tänka nostaligskt, Bengt Silfverstrand om att vi har ett guldläge

Media: SVT – 125 miljoner??, SVT – om misshandlade elever på Lundsberg, Expressen, Daniel och Victoria bojkottar Carema, DN – anställd sparkas efter sexskandal,

banner Shakespeare

M:s bubblor färdiga att brista?


Allt är inte bra!

Det roligaste jag vet är samhällsfrågor. Därför att det handlar om oss. Det bästa är att vi är allt fler som tycker om sådana frågor. Det handlar om frågor som är nära oss. Här i Flen är det frågor som rör skolan. En skola som det nu satsas fullt ut på. Men, det är också frågor som handlar om de äldre och hur dessa ska vårdas. Eller om att stödja näringslivet eller satsa på tex fri kollektivtrafik.

Det skapar diskussion och i diskussionen finns förhoppningsvis en förmåga att lyssna på sina motståndare. Därför blir jag lite förvånad när bilden av hur verkligheten ser ut inte längre presenteras. Hur kommer det sig att arbetslösheten permanentats på en hög nivå? Hur kommer det sig att antalet barn som blir vräkta aldrig har varit så många sett i relation till antalet vräkta? Och kom nu ihåg att det är frågan om svenska medborgare.

Här där jag bor, har vi haft en fest för barn. Inträdet till festen var en leksak som sedan skulle skänkas till välgörande ändamål. En sådan tanke var att följa en av leksaken för att se vart den tog vägen. Kanske till ett barnhem i Lettland. Men, efter att vi hade diskuterat klart och analyserat frågorna kring vräkta och omhändertagna barn konstaterade vi att det passade bättre om vi gav dessa 77 leksaker (vår orts alla barn måste ha varit på plats) till en svensk välgörande organisation.

Vi vände oss därför till Malva som är en  kvinnojour i vår kommun. De tackade men hade tillräckligt med kramdjur för de barn som följde med kvinnorna. Samma sak gällde systerföreningen Moa i Eskilstuna. Vad de däremot behövde var i allra högsta grad hygienartiklar. Där fick vi ett oerhört bra tips. Att ge leksakerna till Frälsningsarmen som i sin tur skulle kunna ge bort leksakerna till barn som inte får någon julklapp. Vi bestämde oss för att pröva det sista alternativet och nu ska det bli spännande och se om vi lyckas i vårt lilla projekt.

Det underbara i denna lilla historia är att det har skapat ett engagemang. Det visar också på en oerhörd vilja bland oss i vår ort att bidra till våra barns rättigheter. Nå, en del kanske säger – men det här är väl inte fattigdom. Mitt svar blir då att vi kan inte jämföra Sverige med Afrika. Det är lika illa som när mamma sa – om du inte äter upp skickar jag maten till barnen i Biafra. Som om den hade kommit fram och varit ätbar – svarade jag då. För så himla roligt var det inte att äta havregrynsgröt.

Vi måste våga stå upp för de som har fått det sämre i Sverige. De som inte har råd att bo, äta eller för den delen skämmas över att man som person hamnat i FAS 3 eller som jag läste i en insändare igår om en man som levt utan inkomst i ett år. Jag  citera angel som skrev en insändaren publicerad i Eskilstuna kurriren den 14 november 2011.

”…Jag tror inte att många i vårt välfärdsland SVerige som vet att det finns människor som jag. Vi som har psykiska besvär vi skriker inte, vi bråkar inte, vi märks inte. Vi finns inte med i Försäkringskassans statitstik för vi har blivit tvungna att vända oss till Socialtjänsten för att få försörjningsstöd eller som jag att vara helt utan inkomst. Jag har nämligen en sambo som försörjer mig och det är tydligen helt normalt (?) att det ska vara så. Jag är inte ensam om det här, det vet jag. Vi är många som kämpar med sjukdom, ekonomi och myndigheter men hur länge orkar man?

Angel”

Sådana här historier sprider en känsla av maktlöshet. Det är också ett tecken på ett slags sönderfall som inte är i sin ordning. Alliansen har misslyckats med att upprätthålla ordningen i samhället. Frågan är vad regeringen gör – mer än att sko sig själva? Peter Röda berget berättar att Annie Lööf som är ny ledare för Centern, har samma lön som Maud Olofsson. Är det i sin ordning? Eller borde inte hon som Peter skriver – ha ungdomslön? Hur kommer det sig att jordbruksminstern fått fem års hyra för lägenhet från riksdagen trots att han inte varit ledamot? Eller alla andra historier som nu finns. Varför är det skillnad?

För det är sannerligen inte högt till tak i Alliansens Sverige och vad värre är det finns ingen riktig vilja bland Alliansens företrädare att skapa ett hållbart samhälle. Det är mer en fråga om att skylla ifrån sig och komma med glättiga budskap. Till detta kommer en ovilja att ta ansvar för den politik som faktiskt förs. Privatiseringen är en sådan fråga. Ta tex det som Kent Persson skriver om Örebro. Att nedskärningar görs inom vårdsektorn – beror helt plötsligt på förd socialdemokratisk politik. Det är inte riktigt sant Kent Persson. Bakom dessa nedskärningar som görs ligger svåra prioriteringar. Detta som en följd av att staten lagt ut uppgifter på kommunerna, tex kostnader för privatiseringen av kollektivtrafiken. Det finns en anledning till alla protester från kommunerna.

När jag reflekterar över Vilgots betraktelse, kan jag inte låta bli och bara tycka att våra skattepengar inte ska gå till något annat än verksamhet. Då menar jag verksamhet av god kvalitet och där det behövs. För visst är det på det sättet att kommunerna behöver bli effektivare. Men, det får bli ett annat inlägg – en annan dag.

Rekommenderar: Apell mot barnfattigdom 

Storstad om Akassan som en förutsättning för ett öppet samhälle, Lena Sommerstad om företagsansvar, Annie Lööf (C) – tror att det handlar om att ta bort LOV, Kent Persson (M) – om att de inte kommer att svika de äldre

Media: SVD – om Alliansens varumärkesbyggnad – den nya Sverige ”sovjet” – staten, folket1, folket2, folket3 – om välfärdsmonteringen inom vården, AB – om åtal för moderat som tagit timeout, AB – om att vi måste hjälpas åt om att återta människovärdet


För att inte tala om…

Visst är det en underlig och osammanhängande retorik som Alliansen för. Å ena sidan finns det inget tydligt alternativ till Alliansen å andra sidan är det Socialdemokraterna som utgör alternativet – eller är det de ”röd-gröna”?

För att inte tala om siffror som hanteras med en ovarsamhet som är häpnadsväckande. Jag tänker bara på att restaurangmomsen – som just nu bara kostar pengar – helt plötsligt kommer att kosta ännu mer pengar när socialdemokraterna inför moms. Jag förstår det inte. Det är bara i Alliansens och moderaternas spår som minus kan bli ännu mer minus.

För att inte tala om att Alliansen tycks tro att samhället idag är tryggt och kanske det beror på att de egentligen är jätterädda? Å andra sidan förstår jag inte retoriken. Jag förstår det inte. Den ena forskningsrapporten efter den andra visar att Alliansens förda politik är ett misslyckande. Från socialförsäkringssystem, A-kassepolitik, antalet barn som blir vräkta med föräldrar ökar, skolor som inte fungerar och inte minst privatiseringarna.

För att inte tala om hanteringen av våra skattemedel. Aftonbladets exempel som handlar om privatiseringen. Jag undrar hur Alliansens kan förstöra fungerande verksamhet – av rent ideologiska skäl. Det är skrämmande och gör mig riktigt trött. Hur höga skatter kommer vi att få betala som en följd av verksamhet slås sönder och människor blir sjuka av vård?

Nej, jag undrar om det inte är dags för regeringsskifte. Verkligen. För att ha en regering som prövar gamla metoder och som bevisligen inte leder fram till förväntade effekter – det är inte bra. Socialdemokratins budget innehåller förslag som faktiskt kan leda till en förändring från gräsrots nivå. Men mer det kan du läsa på Dambergs blogg.

 

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen