Välfärden viktigare än stat och kapital

Tänk er att slå upp ett förhandsexemplar av en bok. Det har jag fått göra och njutit av inbjudan att tänka. För frågorna som ställs i Ardins, Linderyds och Ricknes nyutkomna bok ” Välfärden är för viktig för skötas av bara staten och kapitalet” är värd att tänka kring. Inte bara läsa – utan verkligen tänka. Det finns nämligen ett problem. Vi kan inte längre negligera det utan vi måste aktivt börja ställa fler frågor.

Vi har en befolkning som stadigt blir äldre, friskare och samtidigt sjukare. Färre ska försörja fler. De modeller som vi har haft har handlat om att lösa behov av försörjning genom pension, omfördelningen via skatt  eller genom sk frivilliga försäkringar. I takt med att vårdbehovet ökat har frivillig insatserna ökat. Kort och gott konstaterar boken att det inte fungerar. Något som dagligen  uppmärksammas när brister belyses.

Inom vårdsektorn har valfriheten blivit en marknad där få företag tar hand om äldreomsorgen och gymnasieskolorna. Boken pekar på att de samlade kommunala resurserna för äldreomsorg mellan åren 2000 till 2009 minskat. Samtidigt har den ideella sektorn ökat. Med det, menar jag, även  kostnaden för att hantera mångfalden. I syfte att hålla dessa kostnader nere har det lett till att staten och kommunerna utvecklat kvalitetsmått och regelverk som lett till en standardisering. Författarna ställer sig frågan om det är bra.

Mångfald innebär inte nödvändigtvis minskade kostnader.  Privata företag kommer att agera inom ramen för sina mål precis som ideella aktörer. Därför är det viktigt att vi inte längre pratar om resursbrist. Vi måste helt enkelt våga börja prata värderingar och inte minst hur det civila samhället och morgondagens välfärd ska se ut.

Författarna konstaterar att det finns ett myller av tankar och ideer. Därför är det viktigt att bjuda in till olika typer av lösningar som möjliggör sociala innovationer, empati och inte minst en acceptans för vad det innebär att vara äldre eller barn och sjuk. För visst finns det många goda exempel som ”Lilla Erstagården” eller utveckling av teknik som möjliggör ökad frihet för människor med olika typer av handikapp.

Därför är det viktigt att faktiskt fundera över värdegrunden och vad vi önskar för vård i livets olika skeden. Här håller jag med författarna om att fokusering på nyckeltal eller kostnadseffektivitet innebär risker. Det bjuder inte in till innovationer som mycket väl kan vara morgondagens lösning.

Jag rekommenderar dig att läsa boken och delta i samtalet kring morgondagens välfärd. Inte minst att berätta om sociala innovatörer, innovationer, nya frivilliga former och förslag på lösningar.

Däremot tror jag kanske inte på utökad avdragsrätt eller mer flexibla upphandlingar. Inte utan att detta faktiskt kopplas till en rejäl diskussion om värderingar och etik. Precis som att det inte räcker med breda kvalitetsmått utan att det finns en konsekvens för de som inte uppnår mål. Men, det här är inte enkelt och därför handlar det i hög grad om att tänka och fundera. Ställa fler frågor och hitta fler lösningar.

Självklart känns dock uppmaningen om att värna det civila samhällets oberoende och utredningen om ny bolagsordning.

Läs!

Media: Anna Ardins blogg, Westerholm, Kulturbloggens recension SvD BrännpunktAftonbladet,  Aftonbladet2.

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Vinster i välfärden tränger undan arbetstillfällen

Socialdemokratin ska inte vela i frågan om vinst. Som medlem i partiet kommer jag tillsammans med flera ta fram motioner för just detta ändamål. Här har det skrivit en mängd olika utredningar (Lärarnas NyheterAB) och det räcker faktiskt att se vad som hänt för att ta sig en rejäl funderare. Är det inte dags att erkänna att välfärden måste grundas på en humanistisk syn? Är det inte dags att erkänna att marknadsekonomin inte är det bästa sättet för kollektiva nyttigheter?

– Skolan ska inte vara en marknad, elevernas behov av en god utbildning inte bero på ett marknadstänkande. Friskolereformen skulle främja mångfald och ge utrymme för att starta skolor med en annan pedagogisk idé. Men nu ser vi en utveckling där vinstintressena ökar, där skolan mer blir en affärsidé än något som ger alla barn en bra utbildning. (sagt 2005 av dåvarande skolminister Ibrahim Baylan) 

Det finns fler anledningar. Idag kan vi se att att allt fler elever har sämre förmåga att hantera förändringar. Fler elever än någonsin går ut skolan utan fullgoda betyg. Det är effekterna av friskolornas intåg och utförsäljningen av skolor. En annan effekt är att vi får betala mer för en sämre utbildning. Skatten som skulle ha gått till fullvärdig utbildning går istället till vinster.

Företagen har mindre bemanning – oavsett om det är lärare eller personal på äldreboendet. Det betyder att eleverna inte får den vägledning som de behöver. Internet är nämligen inte den alltigenom bästa läraren. Precis som de äldre faktiskt behöver personal som ser till dem och inte minst har kunskap om de äldre.  Vi får en sämre kvalitet.

I dag diskuterar Eskilstuna Kuriren vinsten som fenomen i välfärden. Låt mig säga att jag vill inte vara en köpare i den offentliga sektorn. Det är ett helt felaktigt tänk. Vi är inte köpare eller målgrupper som ska vara smarta och kunniga. Det leder till segregation och ett samhälle där vi blir olika hanterade beroende på inkomst.

Skatt ska gå till vad vi anser ska vara verksamhet i välfärden. Punkt! Allt annat är stöld.

Skulle det som Eskilstuna kuriren skriver i dagens ledare ett företag ta ut fem procent i vinst, så motsvarar det ungefär jobbskatteavdraget. Det vi talar om då är hundratusentals nya arbetstillfällen inom den offentliga sektorn som gått till vinst.  Arbeten som våra ungdomar behöver. Arbeten som vi behöver för att bygga ett starkt samhälle. Inget annat.

Det är en fråga om att rusta Sverige. 

Skatt ska därför gå till välfärdens verksamhet. Den verksamhet som vi i vårt samhällskontrakt kommit fram till att vi vill betala för. Vi ska bygga ett samhälle som växer. Det gör det inte genom att vi skapar företag inom den offentliga sektorn. Snarare finns det en risk för att vi utarmar skattebasen. Nedanstående exempel visar bara ett flera exempel.

I tidningen Skolledaren rapporterades om att de tio största privata skolföretagen år 2007 hade sammanlagt 5,2 miljarder kronor i årsomsättning. Deras vinster uppgick till 330 miljoner kronor. Samtidigt hade problemen med vinstmodellen blivit alltmer uppenbara.”De största friskolorna i Sverige gör stora ekonomiska vinster. Samtidigt tvingas många kommunala skolor till åtstramningar eller hotas av nedläggning när elevkullarna minskar. Många mindre friskolor riskerar att gå i konkurs”, skrev Skolledaren. (Lena Sommerstad)

Det är verkligen en lång resa. 330 miljoner kronor som hade kunnat användas på ett annat sätt. Det är viktigt att vi nu ställer alliansen till ansvar. Folk gillar verkligen inte att bli lurade gång på gång. Det är nog som Jinge skriver, dags att börja viska – Men kjesaren är ju naken.

Fortfarande funderar jag…tar moderaterna emot partibidrag från Care(m)a? När ska ni börja redovisa era partibidrag? Eller var ert löfte bara ytterligare en lögn?

Media:E24Wikipedia,  ArbetarbladetFolketSvD 12Dagens ArenaVeteranenEKGP,DN 12GDDagen, DN

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Om priset för livets slutskede

Särskilt boende handlar om livets slutskede. Det är när världen åter igen har blivit en fråga om vad som kan upplevas. Det är inte en aktiv äldre utan en äldre som inte orkar särskilt mycket. Ofta är vi också i livets slutskede inte särskilt friska. Några har fått demens andra kanske har besvär med sina leder. Det som är nytt är jobbigt. Att bara flytta eller välja är en sådan stor händelse att det orsakar stor oro. När vi blir äldre blir vi helt enkelt ofta barn på nytt.

Segregationen i samhället har lett till en abstrakt diskussion som näst intill påminner om argumentation tagen ur chik-lit-litteraturen.  ”Du – det är häftigt, det är smart, det är roligt och det handlar bara om dig!”.

Men, faktum är att det är inte särskilt häftigt att välja när du har demens. Det är inte särskilt häftigt att betala skatt för vård som innebär att personalen sparar på blöjor och den äldre får färre byten än ditt egna barn. Det är inte särskilt häftigt att betala skatt för att få reda på att din mamma ramlat men inte blivit upptäckt förrän på morgonen. Anledningen? Företaget hade inte hade rätt bemanning.

Socialstyrelsen har konstaterat att Carema har lägre bemanning än kommunerna. Det tycker socialstyrelsen är anmärkningsvärt. För de som inte har något val – för de som inte har en egen röst – utan blir hanterade i slutet av sitt livsskede är detta upprörande.  Det är  tyvärr Carema som är det privata vårdbolag som blivit symbolen för vad vi inte vill att våra skattepengar ska gå till. Det handlar om vad som driver företaget.

Det är en fråga om moral och etik. Det är en fråga om att ha sunda värderingar som baserar sig på en humanistisk grund. Det kan inte marknadsekonomin åstadkomma. Marknadsekonomin handlar om att maximera vinsten genom att effektivisera verksamheten. Ha en lägre bemanning, spara på blöjor, värme och inte minst mat. Att låta ett sådant företag få fortsätta med verksamheten är skandal. Precis som det är en skandal att moderaterna i Stockholm sålt ut det vi byggt upp.

Det har konstaterats tidigare att det finns stora skillnader i kostnad för särskilt boende. En slutsats som dragits är då att kvalitet inte har med kostnaden att göra.  Det är i sig en intressant slutsats. Själv tänker jag att kommunerna ser olika ut. Kanske de med lägst kostnad har färre dementa? Personal som arbetat länge och har stor kunskap? Låga hyror? Eller bara råkar vara en kommun som har en liten administration?

Bloggat:  Alliansfritt Sverige om att Carema erbjuder aktiviteter i kissig blöja, Martin Moberg om vad valfrihet kan handla om,Ett Hjärta Rött om vad valfrihet betyder

Media: (Tack Martin) Tiden MagasinLO-tidningen 123SvD 1234TV 4 NewsSR 12AbExpr 12Nytt24SVTNkNTSkånskanGPDN 12NSDMetro

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


En slant han dit…

Det är snart julgransplundring. För alla som inte gillar julen kanske det är en tröst. Själv är jag trogen julfirare och uppskattar att få laga maten, städa och verkligen pynta. Å andra sidan sett får det inte vara för mycket. Det ska var lagom. Därför blir jag inte längre förvånad över det ”modesta” och ”inte så sanningsenliga” partiet Moderaterna.

Varför väljer Reinfeldt att inte framträda? Beror det på alla sakfelen? Eller är de bara helt enkelt som en person sa till mig idag ”rivningskåta”? Det kanske låter vulgärt. Men tänk efter. Sänk skatterna, låt skattepengar inte gå till verksamhet utan till vinster.

Ja säger jag bara.

En slant han dit…och en slant han dit…en slant skattepengen ner i fickan.

Dags att börja redovisa partibidragen?

 

Media: SVT om M:s samröre med Care(m)a

Bloggat: Röda berget, Reinfeldt vågar inta ta debatten,

Mer hittar du på Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Äldreomsorgen behöver inte vinstintressen

Äntligen ett konkret förslag som tar utgångspunkt i människovärdet. Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet har i ett gemensamt föreslagit att Socialstyrelsen ska utarbeta riktlinjer för bemanning i hela äldreomsorgen. Varje kommun ska utifrån det fastställa lokala riktlinjer för bemanning uttryckt i kvantitativa mätbara mått. Det här är ett steg i rätt riktning. Till detta borde också en medarbetarundersökning genomföras i syfte att kartlägga vägar till förbättring. Här har redan flera kommuner börjat agera, Helsingborg är en av dem.

Det behövs mer händer – inte vinster inom äldreomsorgen. Men också goda viljor som vill sträva efter att det tillsammans blir en bättre arbetsmiljö och livsmiljö. Det handlar om att bejaka den äldre personens livsdrömmar – precis som det handlar om att tillgodose livsdrömmar om rätten till stolthet för ett arbete som är viktigt. Viktigt därför att det är ett yrke där människovärdet är det centrala.

Därför är det i allra högsta grad ett unikt och bra förslag att Socialstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer. Självklart skulle jag nog som kommun direkt sätta igång det arbetet tillsammans med de anställda. För de verkliga proffsen på hur detta ska se ut är de som idag redan arbetar inom verksamheten.

Vinsten – det är alla som har sina pappor och mammor inom äldrevården. Vinsten handlar också om alla som får ett arbete som ger livsglädje. Vinsten är de familjer som får ta del av den inspiration som ett sådant här tillväxtprojekt kan leda till. Vem vet vad som kan hända när var och en får vara med och bidra i en förändringsprocess. Det kanske kan ändra oss alla?

Det var dagens dröm.

Leder verkligen privatisering till lägre kostnader för samhället. Eller leder dessa brister till en allt högre kostnad i form av ökad kontrollkostnader (transaktionskostnader)? Är det då lämpligt att bedriva den här sortens verksamhet i privat regi? Eller biter sig cynismen fast som en följd av att alltfler blir sjukskrivna och därefter FAS:as ut? Eller är det dags att faktiskt acceptera att privatisering inte är svaret på allt? Framför allt undrar jag över hur vi sätter ”skallkrav” på värdet av en människas liv?

 

Nu undrar jag bara om M är villiga att åstadkomma en förändring eller om partibidraget ligger till hinder?

 

Bloggat: S-hemsida, Martin Moberg om apoteksregleringen, Jinge om beslut som är så dumma att det blir roligt.

Media: SVD – 150 fall av vanvård, Arbetarbladet om att Sandviken riskerar tvångsprivatisering, Hallandsposten på samma tema, Corren om upphandlingskonsekvenser, SVT, AB om 90-åringen som svalt, Exp om regelverket

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Blå dunster – care (m) a

Blå elefanter har vi väl alla hört talas om. Men att det i så hög grad skulle handla om moderaternas Beatrice Ask – det hade vi kanske inte trott.

Får jag bara citera Gabriel Garcia Marques:

”Om du säger att elefanter flyger däruppe i himlen, är det ingen som tror dig. Men om du säger att det finns fyrahundratjugofem elefanter däruppe kommer man förmodligen att tro dig.”

Låt oss nu hoppas att de frågor som Nyheter24 har ställt också blir besvarade av Beatrice Ask och hennes pressekreterare. För det här kan nog bli lite besvärligt. För vem vill inte veta mer? Och är det inte dags att redovisa partibidragen (M)?

 

Lästips: Martin Moberg (titta extra på bilden) och så även på HBT-sossens, väl värda tankar att reflektera kring.


Blåa bubblor färdiga att brista

Nu vet jag vem som uppfann bubblorna som begrepp. Det var William Shakespeare. I dikten ”The world” skriver han så här:

The world´s a bubble, and the life of man              (Världen är en bubbla och människans liv

less than a span                                                              mindre än en vingbredd

Who then to frail mortality shall trust                       Den som då förlitar sig på oss svaga dödliga,

but limns the watter, or but writes in the dust.      bara ritar i vattnet eller skriver i dammet.)

Ja, jag är orolig för Socialdemokratin. Men till skillnad från Jinge är jag inte orolig för Juholt. Han klarar sig och visar faktiskt prov på att inte vara en sk teflonpolitiker. Håkan Juholt behöver stöd för att föra fram vår politik. Varför då?

Frihet är viktigare än vad vi kan tro. Det är ett grundfundament för demokratin och viljan att bidra. Här är vår politik som baseras sig på att få människor att växa viktig. Då skapas inte bubblor och i det uppstår en känsla av egenansvar. En vilja att bidra till något som är större. Hur konstigt det än låter så är det något vi har möjlighet att lära oss i skolan. Men om skolan istället lär barn att bygga gränser för varandra genom hot och våld? Som internatskandalen i Lundsberg. Ja. Vad har vi då åstadkommit?

Jämlikhet är på samma sätt en grundsten. Möjligheten att genom hela sitt liv få lära sig mera. Mera för att klara morgondagens förändringar. Det är då viktigare än någonsin att verkligen förstå att skolan inte fungerar som modell. Det är ett misslyckande att fler elever idag än någonsin och det är en utmaning att ta sig an. För de ogenomtänkta och kortsiktiga skapar skillnader. Skillnader som gör att vår framtid och vår förmåga att klara oss minskar.

Rättvisa är något vi alla kan sträva efter. Det bygger inte på att vi skapar hinder för varandra eller missbrukar maktspråket. Att våga leda på ett sådant sätt att människor känner sig delaktiga och villiga att delta. Det är svårt. Men önskvärt att skapa. Rättvisa är något som gör oss till bättre människor och det är ett ideal att sträva efter. Att grovt kränka äldre är inte i sin ordning. I DN framgår att en av de anställda på Carema har kränkt äldre på ett uppseendeväckande sätt. Jag vill på detta sätt också säga att det är bra att Carema agerar. Det är ingen lätt process att hantera för någon arbetsgivare. Samtidigt kan jag inte låta bli att fundera över varför M som sitter i majoriteten inte har genomfört alla de kontroller som behövs.

Nå, inspiration kommer genom förändring. Demokrati handlar om att ta ansvar för den förda politiken. Precis som att ge någon en bukett röda rosor eller för den skull bara inspirera genom att faktiskt tala om vilka man får partibidrag från – eller hur M?

Bloggat: Jinge, om Juholts uttalanden och läs gärna kommentarerna, Johan Westerholm genomför en politisk teknisk analys, HBT-sossen om vanvården (Lästips), Roger Jönsson om behovet av ny äldrevård, Peter Andersson om haveri, Martin Moberg om vikten av att inte tänka nostaligskt, Bengt Silfverstrand om att vi har ett guldläge

Media: SVT – 125 miljoner??, SVT – om misshandlade elever på Lundsberg, Expressen, Daniel och Victoria bojkottar Carema, DN – anställd sparkas efter sexskandal,

banner Shakespeare

M:s bubblor färdiga att brista?


Ingen LOV-sång i Flen, Eskilstuna eller Kalmar

Igår kväll debatterades det om privata aktörer på vårdmarknaden. Låt mig nu klart säga – jag vill inte betala skatt till andras vinster. Mina pengar som jag betalar till staten och kommunen ska gå till verksamhet. Därmed basta. Allt annat är ren lurendrejeri och kan inte annat än hånas för de som tror att jag tänker ge bort mina pengar. Därför är det allvarligt att M inte tar ett större ansvar för vårdpolitiken.

Därför känner jag mig stolt över att betala skatt i min kommun – Flen. Där har vi (majoriteten) bestämt tagit avstånd till privata aktörer. Det gäller inte endast den sk politiska eliten utan det gäller majoriteten av de som bor där jag bor. Vi växer och vi blir helt enkelt fler som säger – Basta skattemedel ska användas till verksamhet och inte till vinster!

Jag håller helt med dagens ledare i Folket  att kommunen gör klokt i att fokusera sin energi på upprätthålla kvaliteten. Däremot inte höja den. Jag tror nämligen att det är omöjligt eftersom vi blir alltfler och får allt mindre medel. Det är helt enkelt en svår tillvaro som vi möter. Om vi då kan diskutera vikten av en sund värdegrund som baserar sig på etik och respekt för individen och upprätthålla en god kvalitet (höja den där den inte möter dagens krav) då har vi kommit långt.

Men det är lätt att glömma bort att när vi kommer att bli äldre, då minskar ofta vår värld och behov av trygghet. Då om något är det viktigt att precis som kvinnan på debatt formulerade, ha anställda som vet vad trygghet för anhöriga innebär och trygghet för de som vårdas.

Nej det är verkligen dags att öppna upp Sverige och se till att M redovisar var de får sina partibidrag från. För att det råder brist på öppenhet och transparens det är helt klart när den privata sektorn som tar hand om de äldre inte ens diskuterar frågan.

Media: RD, AB, AB1 – lästips, DN

Bloggat: Alliansfritt om att M fortsätter att blockera vård, Röda berget om att M har anställda i Carema

 

 


Allt är inte bra!

Det roligaste jag vet är samhällsfrågor. Därför att det handlar om oss. Det bästa är att vi är allt fler som tycker om sådana frågor. Det handlar om frågor som är nära oss. Här i Flen är det frågor som rör skolan. En skola som det nu satsas fullt ut på. Men, det är också frågor som handlar om de äldre och hur dessa ska vårdas. Eller om att stödja näringslivet eller satsa på tex fri kollektivtrafik.

Det skapar diskussion och i diskussionen finns förhoppningsvis en förmåga att lyssna på sina motståndare. Därför blir jag lite förvånad när bilden av hur verkligheten ser ut inte längre presenteras. Hur kommer det sig att arbetslösheten permanentats på en hög nivå? Hur kommer det sig att antalet barn som blir vräkta aldrig har varit så många sett i relation till antalet vräkta? Och kom nu ihåg att det är frågan om svenska medborgare.

Här där jag bor, har vi haft en fest för barn. Inträdet till festen var en leksak som sedan skulle skänkas till välgörande ändamål. En sådan tanke var att följa en av leksaken för att se vart den tog vägen. Kanske till ett barnhem i Lettland. Men, efter att vi hade diskuterat klart och analyserat frågorna kring vräkta och omhändertagna barn konstaterade vi att det passade bättre om vi gav dessa 77 leksaker (vår orts alla barn måste ha varit på plats) till en svensk välgörande organisation.

Vi vände oss därför till Malva som är en  kvinnojour i vår kommun. De tackade men hade tillräckligt med kramdjur för de barn som följde med kvinnorna. Samma sak gällde systerföreningen Moa i Eskilstuna. Vad de däremot behövde var i allra högsta grad hygienartiklar. Där fick vi ett oerhört bra tips. Att ge leksakerna till Frälsningsarmen som i sin tur skulle kunna ge bort leksakerna till barn som inte får någon julklapp. Vi bestämde oss för att pröva det sista alternativet och nu ska det bli spännande och se om vi lyckas i vårt lilla projekt.

Det underbara i denna lilla historia är att det har skapat ett engagemang. Det visar också på en oerhörd vilja bland oss i vår ort att bidra till våra barns rättigheter. Nå, en del kanske säger – men det här är väl inte fattigdom. Mitt svar blir då att vi kan inte jämföra Sverige med Afrika. Det är lika illa som när mamma sa – om du inte äter upp skickar jag maten till barnen i Biafra. Som om den hade kommit fram och varit ätbar – svarade jag då. För så himla roligt var det inte att äta havregrynsgröt.

Vi måste våga stå upp för de som har fått det sämre i Sverige. De som inte har råd att bo, äta eller för den delen skämmas över att man som person hamnat i FAS 3 eller som jag läste i en insändare igår om en man som levt utan inkomst i ett år. Jag  citera angel som skrev en insändaren publicerad i Eskilstuna kurriren den 14 november 2011.

”…Jag tror inte att många i vårt välfärdsland SVerige som vet att det finns människor som jag. Vi som har psykiska besvär vi skriker inte, vi bråkar inte, vi märks inte. Vi finns inte med i Försäkringskassans statitstik för vi har blivit tvungna att vända oss till Socialtjänsten för att få försörjningsstöd eller som jag att vara helt utan inkomst. Jag har nämligen en sambo som försörjer mig och det är tydligen helt normalt (?) att det ska vara så. Jag är inte ensam om det här, det vet jag. Vi är många som kämpar med sjukdom, ekonomi och myndigheter men hur länge orkar man?

Angel”

Sådana här historier sprider en känsla av maktlöshet. Det är också ett tecken på ett slags sönderfall som inte är i sin ordning. Alliansen har misslyckats med att upprätthålla ordningen i samhället. Frågan är vad regeringen gör – mer än att sko sig själva? Peter Röda berget berättar att Annie Lööf som är ny ledare för Centern, har samma lön som Maud Olofsson. Är det i sin ordning? Eller borde inte hon som Peter skriver – ha ungdomslön? Hur kommer det sig att jordbruksminstern fått fem års hyra för lägenhet från riksdagen trots att han inte varit ledamot? Eller alla andra historier som nu finns. Varför är det skillnad?

För det är sannerligen inte högt till tak i Alliansens Sverige och vad värre är det finns ingen riktig vilja bland Alliansens företrädare att skapa ett hållbart samhälle. Det är mer en fråga om att skylla ifrån sig och komma med glättiga budskap. Till detta kommer en ovilja att ta ansvar för den politik som faktiskt förs. Privatiseringen är en sådan fråga. Ta tex det som Kent Persson skriver om Örebro. Att nedskärningar görs inom vårdsektorn – beror helt plötsligt på förd socialdemokratisk politik. Det är inte riktigt sant Kent Persson. Bakom dessa nedskärningar som görs ligger svåra prioriteringar. Detta som en följd av att staten lagt ut uppgifter på kommunerna, tex kostnader för privatiseringen av kollektivtrafiken. Det finns en anledning till alla protester från kommunerna.

När jag reflekterar över Vilgots betraktelse, kan jag inte låta bli och bara tycka att våra skattepengar inte ska gå till något annat än verksamhet. Då menar jag verksamhet av god kvalitet och där det behövs. För visst är det på det sättet att kommunerna behöver bli effektivare. Men, det får bli ett annat inlägg – en annan dag.

Rekommenderar: Apell mot barnfattigdom 

Storstad om Akassan som en förutsättning för ett öppet samhälle, Lena Sommerstad om företagsansvar, Annie Lööf (C) – tror att det handlar om att ta bort LOV, Kent Persson (M) – om att de inte kommer att svika de äldre

Media: SVD – om Alliansens varumärkesbyggnad – den nya Sverige ”sovjet” – staten, folket1, folket2, folket3 – om välfärdsmonteringen inom vården, AB – om åtal för moderat som tagit timeout, AB – om att vi måste hjälpas åt om att återta människovärdet


För att inte tala om…

Visst är det en underlig och osammanhängande retorik som Alliansen för. Å ena sidan finns det inget tydligt alternativ till Alliansen å andra sidan är det Socialdemokraterna som utgör alternativet – eller är det de ”röd-gröna”?

För att inte tala om siffror som hanteras med en ovarsamhet som är häpnadsväckande. Jag tänker bara på att restaurangmomsen – som just nu bara kostar pengar – helt plötsligt kommer att kosta ännu mer pengar när socialdemokraterna inför moms. Jag förstår det inte. Det är bara i Alliansens och moderaternas spår som minus kan bli ännu mer minus.

För att inte tala om att Alliansen tycks tro att samhället idag är tryggt och kanske det beror på att de egentligen är jätterädda? Å andra sidan förstår jag inte retoriken. Jag förstår det inte. Den ena forskningsrapporten efter den andra visar att Alliansens förda politik är ett misslyckande. Från socialförsäkringssystem, A-kassepolitik, antalet barn som blir vräkta med föräldrar ökar, skolor som inte fungerar och inte minst privatiseringarna.

För att inte tala om hanteringen av våra skattemedel. Aftonbladets exempel som handlar om privatiseringen. Jag undrar hur Alliansens kan förstöra fungerande verksamhet – av rent ideologiska skäl. Det är skrämmande och gör mig riktigt trött. Hur höga skatter kommer vi att få betala som en följd av verksamhet slås sönder och människor blir sjuka av vård?

Nej, jag undrar om det inte är dags för regeringsskifte. Verkligen. För att ha en regering som prövar gamla metoder och som bevisligen inte leder fram till förväntade effekter – det är inte bra. Socialdemokratins budget innehåller förslag som faktiskt kan leda till en förändring från gräsrots nivå. Men mer det kan du läsa på Dambergs blogg.

 

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen