En alliansfri energipolitik – tack!

Nuon-affären verkar vara en nysning. Vad affären visar är att regeringen inte klarat sin uppgift som ägare till Vattenfall. Att släta över eller skylla ifrån sig när det blåser är inte en strategi som är förenlig med en hållbar ekonomisk ansvarsfull strategi för Sverige. Vad värre är att sittande regering verkar leta efter ett slags mandat för att få accept för långt större förluster. 

Argumentationen kring att regeringen inte har ett ansvar är irrelevant. Regeringen har ett ansvar för att Vattenfall går med förlust. Det kommer att leda till ökade elpriser – även om det är en nysning i Vattenfalls balansräkning. Regeringen verkar vara medveten om att #nuon affären bara är en del av problematiken.  Anledningen är att Vattenfall har blivit en del av Europas energipolitik.  Som en del av Europa har nya affärsrisker uppstått.

De nya riskerna innebär att Vattenfall fått verklig konkurrens. I sig är det lite roligt – eftersom monopolets trygghet och skydd försvunnit. Istället är det konkurrensen villkor som gäller. Kanske har Vattenfall också förstått att Sverige inte är ett land där elpriset ständigt kan höjas. Åtminstone inte av de som styr och agerar. Det innebär att dåliga affärer måste få konsekvenser. Antingen iform av att Vattenfall förändrar sina positioner.

Frågan är då vilken energipolitik som i detta läge ska föras. Hur ägaren ska agera framöver och vilken roll regeringen har spelat? Att inte ta ansvar för eller ens inse sitt ansvar för den förda energipolitiken – det är rätt intressant. Det är som ett barn som blivit påkommen med händerna kakburken. Därför blir det inte svårt att förstå Peter Norman (M) förslag på att ta ett gemensamt ansvar.

Skottland kan komma att bli nästa affär. Visserligen har Vattenfall i sitt joint venture ”European Offshore Wind Deployment Center” ett stöd av sittande självstyre i Skottland. Här finns ett brinnande intresse för den gröna visionen. Däremot finns det flera orostecken. En sådan är det kraftiga motstånd som uppstått kring de 11 stora gigantiska vindkraftsturbinerna.  Det handlar inte bara om den långa tvisten med Donald Trump som sannolikt kommer att kosta pengar och vara över lång tid. Det handlar om att det sittande styret faktiskt riskerar att förlora sina mandat som en följd av det lokala motstånd som uppstått.

Det behövs en bättre ägarstyrning. Särskilt som vår regering frikänt sig från sitt ansvar.

För mig är det självklart. Visst ska vi ha  en alliansfri energipolitik.

Bloggat: Ola, Martin Moberg och så har vi den digra arbetslösheten du har så rätt det är inte bara energipolitiken Martin Moberg

(tack för länkarna Martin) Länstidningen Östersund och SvD och Dagbladet Alliansfritt Sverige och Göran Johansson och DNSvDExpressenDagens Industri 1DI 2SVTSR EkotVästerbottens folkblad

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Nuon-affären och en golfbana

Sommaren i Sverige är fantastisk. Vilka underbara tillgångar som vi har. För de som nu påstår att Vattenfall är illa skött, ni har inte sett hur bolagen sköts i Europa. Vattenfall är ett välskött energibolag – som precis som alla andra bolag – stundtals gör dåliga affärer. Den här gången är problemet att det kommer att kosta oss skattebetalare pengar. Att regeringen inte tidigt försökt att skydda svenska skattebetalare, kan faktiskt ha sina förklaringar. Det kanske helt enkelt inte gick -givet den juridik som omgärdar energibolagen i Europa.

För min del är det upprörande affären inte följts upp. De som var ansvariga för genomförandet av affären har tagit sin del av ansvaret och ett par miljoner med sig. Här kan diskuteras om det var rätt eller inte. Precis som den bonus som alla cheferna verkar få på Vattenfall. Fast det är inte dagens ämne. Dagens ämne fokuserar inte på varför regeringen inte presenterar färdplanen framåt eller hur de tänker rädda situationen. Nej istället försöker jag ta reda på varför affären inträffade.

Reuters skrev om den tekniska delen av affären 23 februari 2009. Av pressmeddelandet framgår strategin bakom köpet.

”Vattenfall’s Josefsson said the deal ”will accelerate the realization of Vattenfall’s strategy to make electricity clean,” as it planned to speed up investment in carbon capture and storage technology and wind power.”

Strategin är direkt spårbar till Vindkraftsintressenternas politiska konceptet om att vindenergin var framtidens port för den gröna elen. Det har aldrig varit Vattenfalls uttalade strategi. Istället kan jag se ett bolag som i sina årsredovisningar – satsar på storskalighet – dvs icke förnybar energi som kol. Däremot har vår regering ett ansvar för energipolitiken och för att politiken genomsyrar strategin i Vattenfall. 

Tidigare har Finansminister Anders Borg uttalat sig om att regeringen inte är ansvarig för affären. Absolut har han rätt – ministerstyre ska inte förekomma. Däremot är regeringen ansvarig för sin förda politik och för sitt ägande av Vattenfall. Av Reuters artikeln kan vi se att regeringen som ansvarig för energipolitiken i allra högsta grad varit delaktiga och lagt upp strategin till affären. Därmed har den nuvarande regeringen ett ansvar för att se till våra skattepengar förvaltas på bästa sätt. Att affären blivit dålig innebär att vi behöver mer information och fakta som skattebetalare. Den strategin som är utlagd har också lett ill en affär i Skottland och frågan är vad den affären kommer att kosta oss om inte något görs.

För det är väl ingen nyhet att Donald Trump har synpunkter på vindkraftsparken som enligt SvD beror på att hans golfbana vid Menie Links har utsikt över den flytande vindkraftsparken. Min fråga är; går det inte att flytta parken ett par kilometer utåt? Bygga lite mindre? Med annan teknik som Donald Trump kan vara med och investera i? Om det nu är det som är problemet? Nu ska jag inte lägga mig i storaffärer. Däremot tar jag mig rätten att fundera om det är därför som  Nuon-affären blivit en stor fråga och det verkar som om svaret är Donald Trump. 

Så jag ger mig ut och tittar lite på förutsättningar för el i Skottland och konstaterar att The guaridan precis har haft en intressant artikel om förnybar energi och påminns om de stora svårigheter som ligger bakom energipolitiken.

”The renewables debate is underpinned by the need to avoid the worst temperature rises, if possible, but is also about energy security, localism and lower costs over the next 30 years, which are all achievable.”

Här har teknikerna en sann utmaning och det är en kompetens som Vattenfall och Sverige har. Det som förvånar mig är den ensidiga satsningen på Vindkraft.  Varför inte tänka lite större? Satsa på något som Donald Trump kan vara med som riskkapitalist och bygga ut.

Självklart har regeringen ansvar för sitt ägandeskap och den förda energipolitik. Inte bara i goda dagar utan även i dagar när det blåser. 

Varför tar inte regeringen ansvar för den förda energipolitiken?

Bloggat: Roger Jönsson, Röda Berget, Göran Johansson (tack göran!), Alliansfritt 

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Det censurerade människovärdet

Det är sommar och jag har stängt av alla ljud. Ändå tränger det sig på i form av fågelsång och fattigfällor. Det är över hundra olika sånger i min trädgård precis som hundra olika ogrässorter. Jag tycker inte olikheter är enformigt. De flesta som tycker att allt och alla ska passa in i en mall har glömt bort att mångfald skapar styrka, jämlikhet och tillväxt. Orkar vi bara omfamna det som är olika kommer vi aldrig att ha vare sig tråkigt eller uppleva tiden som långsam.

Trägården är rik på färger och i solens glittrande strålar går den i allt från vitt till svart, rött till blått och gult till grönt. Det är då livet är som bäst. På trappen. I solskenet njutandes av den frihet som är. Ändå är den oberäknelig och kan inte nog studeras. Den kan inte ens modelleras. Här har jag tillgång till en rikedom som få i städerna har. Många som är i fattigfällan kan inte ens göra nässelsoppa. För stadens grönska har kommit att handla allt mer om det botaniska finrummet än om en trädgård som gör det möjligt att plocka sådant som är gratis mat.

Jag sitter här en stund och blickar ut och i mina tankar snurrar Reinfeldts uttalande. Varför är det viktigt för Reinfeldt att peka ut en grupp? Att ge oss en bild som inte stämmmer överens med verkligheten? Arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer och i dess spår kommer urholkningen av välfärden. Det skapar en otrygghet och inte minst som jag skrev i mitt förra inlägg – fattigfällor.

Fattigfällor för barn, unga, medelålders, gamla, intellektuella, tjänstemän och arbetare. Det som hänt med vår välfärd är ett svek mot väljarna. Det är faktiskt ett svek och något så obegripbart att det antagligen är på det sättet att Reinfeldt med sin regering måste ljuga. Eller definiera det otänkbara. Här håller jag med Damberg. På punkt efter punkt döms regeringens och Reinfeldts åtgärder ut. Istället för att göra något ägnar sig Reinfeldt och regeringen åt definiera om begrepp och definiera nya grupper som riskerar att få det värre. Det finns ett slags outtalat hot. Olustigt helt enkelt.

Barnen i biafara har det värre – vad glad att det inte är du. Etniska svenskar som är mitt i livet har det bättre…du kan få det värre.  Genom att definiera en grupp individer talar han om att det är i sin ordning att människor som inte tillhör gruppen är arbetslösa. Det är i sin ordning att människor hamnar i fattigfällor. Fattigfällor som beror på dålig arbetsmiljö. Fattigfällor som är skapade därför att de löner som betalas inte räcker till hyra och mat. Än mindre till A-kassa och framtida pension. För i den låga lönen försvann också tryggheten på ålderns höst.

Jag sitter på trappen och försöker njuta. Men Reinfeldts uttalande är som en sticka i själen. Det berör illa och känns respektlöst. Hur ska jag försöka förklara – det är som regeringen och Reinfeldt gjort det till sin skyldighet att vilja misstänkliggöra alla som är emot, arbetslösa, sjuka och utanför. Att censurera genom att försöka glömma och gömma är början på något dåligt. Ungefär som vår regering och Reinfeldt inte längre respekterar livets värde.

Så kommer jag då till början och slutet. Det är ett fantastiskt väder ute och livets mångfald har aldrig varit så bejakande.Kanske det är som Karin Pettersson skriver. Att alla politiska ­karriärer slutar i misslyckanden därför att markkontakten ­släpper när man ­börjar tro på det ja-sägarna säger.

Livets värde

Än tycks det mig just i de stormande, 
brottande lidelsers krig 
är just det byggande framtidsformande 
för allting, som lever, och mig.

Än tycks det mig just, att det leende 
världslivet just som det är 
med frittglada ögonen seende 
inom sig all himmelen bär.

Då komma de mörka förkrossande 
dödsdystra tankarnas flöde 
med budet: ”det enda förlossande 
för livets lycka är döden”.

”I paradisängden förtorkar ej 
det liv, som evinnerligt grönskar”, 
– då svarar jag: ”längta jag orkar ej 
till det jag ej känner och önskar!

Ur ”Gitarr och Dragharmonika” // Gustav Fröding

Läs mer: Peter Johansson om varför är folk arbetslösa, Westerholm, Andreas Johansson, Ulf Bjereld, Karin Pettersson ledare AB, Dambergs syn på regeringens hantering av siffror

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Oj oj oj…

Det finns stunder när jag undrar. Vad menar han? En grupp av människor som själva anser sig ha gemensamt ursprung och egenskaper? Så alla som är mitt i livet och som råkar veta det – gå inte på vad Reinfeldt säger. Det är helt fel – för att göra det hela lite tydligare. Skulle vi sedan ge oss på en tolkning av vad han säger, ja då är det på det sättet att alla andra som inte är svenskar eller för den delen i mitten av livet är arbetslösa.

TT: Hur länge ska man vänta innan man stimulerar ekonomin? Till tio
procents arbetslöshet? Det är nu en arbetslöshet som ni beskrev som
massarbetslöshet 2006.
 
– Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med
massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi
mycket låg arbetslöshet. Vi beskrev då (2006) ett vidare utanförskap som
handlade om att en stor del av de som var i arbetsför ålder, men som inte
jobbade, inte beskrevs som arbetslösa. Och utanförskapet har minskat, säger
Reinfeldt.
Alliansfritt, Peter Andersson, AB, ledarbloggenDN
Självklart kollar du också in twitterflödet – #ReinfeldtTT och #etniskasvenskar
Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen

Moderat politik gör hushållen till förlorare

Behöver jag säga något om den hjärtlösa politik som bedrivs av moderaterna? Ta bara arbetslösheten, den sjuka sjukförsäkringen, friskolereformen, vårdskandalerna, partibidragen, forskningen och för att inte tala om tillväxten. Den ena myndigheten efter den andra har kritiserat regeringens förda politik. En politik som absolut inte främjar vårt samhälle. Miljön är ett sådant område. Inte ens i dessa frågor kan regeringen hålla sams eller för den delen föra en politik som är trovärdig. Inte ens  Riksrevisionen ger regeringen godkänt.

En granskning som Riksrevisionen gjort och som presenterades på alla hjärtans dag visade att hushållen fick betala mycket mer än näringslivet för sina utsläpp. Hushållen betalar energi- och koldioxidskatter med cirka 2 800 kronor per ton koldioxid medan industri- och energiföretagen i genomsnitt betalar cirka 140 kronor per ton koldioxid. EU:s handelssystem för utsläppsrätter förstärker dessutom skillnaderna i Sverige.

Mellan 2005 och 2010 fick svenska företag i EU:s handelssystem ett överskott av utsläppsrätter som motsvarar ett värde på cirka 1,8 miljarder kronor. Stora delar av näringslivet har därför fått en stor förmögenhetsöverföring utan att ha behövt göra något för att minska sina utsläpp.

Det är därför inte bara en fråga om vad som ska utvinnas. Det är också i allra högsta grad idag en fråga om vem som ska betala för vad. Eller vem som har intressen för vad. Kina har tex starka intressen av att utvinna i Arktisk och Danmark ger dem rätt.

När Sverige nu tar över ordförandeklubban i det Arktiska rådet är det därför intressant att studera hur Carl Bildt agerar. Det är säkert inte bara miljön som ligger för hans ögon.

Hur går det (m)ed offentliggörandet av partibidragen?

Kete Kina Rangiputa beach verti

Kete Kina Rangiputa beach verti (Photo credit: mark_whatmough)

Bloggat: Johan Westerholm – mer pragmatisk och säger utvinn, Martin Moberg, om att Lena Eks uppfattning, Alliansfritt Sverige om att regeringen är både för och emot oljeborrning i Arktis, Peter Johansson om att Regeringen inte är en demokrati

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen


Sprickor i regeringsfasaden

Har ni tänkt på effekterna av den senaste opinionsmätningen? Det har lett till flera olika utspel och jag funderar. Är detta blå bubblor som brister? Är verkligen Borg och Reinfeldt överens? Det verkar inte vara på det sättet.  Ungefär  som jag skrev för ett tag sedan. ”Demokrati handlar om att ta ansvar för den förda politiken.” Det verkar just nu vara en aning svårt Moderaterna. För rösterna är inte jämt fördelade mellan Reinfeldt och Borg. Borg har ett större förtroende. Han leder över Reinfeldt och jag undrar hur det känns? Det kan inte vara särskilt roligt, för Reinfeldt. Det lustiga är att det har lett till att de båda försöker profilera sig, med motsättningar som följd.

Det positiva är att Reinfeldt blivit lite mer synlig. Det negativa för Alliansen är att om Fredrik Reinfeldt inte kommer ut positivt – då har de borgerliga partiledarna ännu svårare situation. Vi kan nog stå inför en ny situation där regeringen riskerar ett tapp i opinionen. Det mest förvånande är nog att det inte är Carl Bild som blir katalysator – den här gången är det mer troligt att  Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) riskerar att vara den som skapar oron. En oro som med säkerhet kommer att påverka relationen mellan Borg och Reinfeldt.

Läs mer (tack Johan Westerholm som jag knyckt länkarna från) Peter Johansson 12Göran JohanssonMoberg

Media: LO-tidningen,Ab 123Ka 12Expr 12Västerbottens folkbladTV 4 News 12SvD 1234BTDagens ArenaSvD / DN / Aftonbladet / Aftonbladet2 / Expressen / Chefstidningen / Krassman / Observer
English: Fredrik Reinfeldt Svenska: Fredrik Re...

Är Kristensson fallet?


Har Reinfeldt problem?

Läser och funderar över om det faktiskt kan vara som Ola skriver. Har Reinfeldt farit med osanning? Läs och begrunda följande rader.

”Fredrik Reinfeldt påstod att Sverige gått med överskott 2010 och 2011. Nu visar det sig att det hela var en lögn. Det var i SVT som Fredrik Reinfeldt under en intervju med Mats Knutsson påstod, helt felaktigt, att Sverige var det enda landet i Europa som gått med överskott under 2010 och 2011. När SvD:s faktakollen granska påståendet visar det sig att statsministern farit med osanning.”

Frågan är då när Reinfeldt hoppar av och är Anders Borg nästa statsminister?

Här är några exempel från Alliansfritt som dykt ner i  Reinfeldts hav av osanningar:

Dessutom har han passat på att dra till med:
  • Sjukförsäkringen (svårt för utförsäkrade att få ekonomin att gå ihop var inte del av planen, säger Reinfeldt. Hans egna dokument tyder på motsatsen)
  • Bankbonusarna (Reinfeldt har sagt att han har stoppat dem)
  • Vapenexport (Reinfeldt påstår felaktigt att Sverige inte säljer vapen till Egypten)
  • Da Buzz (Reinfeldt påstår att de är bra, när de i själva verket suger)
Att han nu drar en fuling om ekonomin är i det sammanhanget inte det minsta konstigt.

Bloggat: Peter J, Olas tankar, Alliansfritt-fel i SvDs faktakoll

Media: ExpressenSVTSvDAftonbladet

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligenM det himmelska partiet

När M vill beskriva något för oss väljare görs det nästan alltid uteslutande ur ett perspektiv ovanifrån. ”Vi tar ansvar för Sverige…” och ”…har lyssnat in kritiken.”  Visst låter det bra, inkännande, lyhört och sympatiskt – ungefär som om det skulle komma från ovan? Eller ska vi tolka de svar som M säger som DN:s reporter Johannes Åman formulerat sig:

”Nu går det inte längre, vi har mer att förlora på att framstå som om vi har något att dölja än på en lagstiftning som gör det svårare för oss att samla in pengar.”

Självklart ska frågan om partibidrag lagstiftas. Precis lika klart är det att M inte har någon egentligen önskan om att faktiskt bidra till öppenhet. Det är som Tord Oscarsson skriver, dags för Reinfeldt och hans partikamrater att stå för sin historia. Det är naivt att inte stå för sin historia, precis som Elisabeth Landgren Möller skriver. Riskkapitalbolag vill tjäna pengar och inte människor.

Det är när vi slutar tro på att vi själva kan åstadkomma förändring som vi blir maktlösa. Det måste vi sluta med. Tillsammans har vi kraften att förändra och åstadkomma något bra. Allt detta tal som inte längre stämmer överens med verkligheten gör inte M trovärdiga. De är alltför många tunga stenar att bära omkring på.

Nej, det enda hedervärda som M kan göra är faktiskt att redovisa partibidragen. Annars finns det väl en risk för att M blir mutornas parti? Eller? Ska vi betrakta detta som ett sätt att faktiskt legalisera möjligheterna att från olika intressenter få bidrag – legalt? Sen är det upp till oss väljare att fundera över vilka vi vill ska representera oss.

Det hedersamma vore om M redovisar sina partibidrag och inte med en skara vackra ord staplade på varandra försöker få oss att acceptera de enklaste pumpar. Eller där orden som formuleras inte är avsedda till något annat än att få acceptans för ordens smikerhet för öronen. Det är nästan som om orden skulle komma – så där lite från ovan. Självklart kan jag ha fel och det visar sig om M väljer att redovisa partibidragen. För när handlingen uppstår och de åtta frågorna besvaras då ökar också mitt förtroende för att M vill föra en ansvarsfull politik för sina medborgare och väljare.

Bloggat: Alliansfritt – om åtta frågor M måste besvara, Röda berget – om Arkelstens dimråder, Peter Högberg – om Ms kalla fötter,  Martin Moberg på samma tema, Tord Oscarsson presenterar en riktigt intressant historisk lista som vi alla borde fylla på.


Suck – Billström

Varför har migrationsminister Tobias Billström lagt utredningen om vård till papperslösa längst ner i byrålådan? Det övergår mitt förstånd? Är det utförsäljning eller rea på människovärdet just nu? Har M blivit fartblinda? Nå all heder åt  KD och C som faktiskt opponerat sig. Det tyder åtminstone på lite känsla och jag delar upprördheten med Staffan Lindström som skrev om detta ämne igår.

Själv kan jag tycka att Billström avsäger sitt ansvar som politiker. Att med öppna ögon verka för ett sämre människovärdet – ja – jag erkänner jag förstår det inte. Att inte vara solidariska med omvärlden leder i slutändan till ett förfall.  Ett såväl etiskt som moraliskt förfall. Det är inte i sin ordning.

Framför mig just nu har jag en bok skriven av Doris Lessing. Hon belönades med nobelpriset 2007. Inte för boken jag läser om igen – ”En överlevandes minnen”. Boken handlar om en kvinna som lever i en tid då civilisation förfaller. Hon och en del andra lever kvar i en stad där rädslan för ungdomsgäng, som drar omkring och plundrar, härskar. Helt plötsligt får hon ta hand om en flicka, som hon inte vet vem hon är. Dessutom så upptäcker hon nya verkligheter. Allt illustreras genom att hon passerar rum efter rum och får se scener ur det förgångna  Boken väckte redan första gången jag läste den (sisådär 1984) många tankar.

Vad händer om vårt samhällssystem krashar? Vad händer om vi inte tar ansvar för våra barn och ungdomar? Hur skulle jag fungera om jag fanns i den tiden som boken handlar om? Det här är en bok för den läsaren som är redo att ta sig an frågeställningar som kan kännas obehagliga. Kanske därför att det i hög grad väcker tankar om prioriteringar. Vikten av att behålla människovärdet. Vikten av att veta att vi alla är en del av det samhället som nu byggs.

Kanske jag ändå vill skicka med följande citat hämtat från boken. Ett av mina många favoritställen.

”Ja vad vore det för mening? De flesta skolor hade givit upp försöket att undervisa, de hade, åtminstone för den fattigare befolkningen, blivit en utvidgning av armén, av den apparat som krävs för att hålla befolkningen under kontroll. Det fanns fortfarande skolor för priviligerade klassens barn, administratörernas och myndighetspersonernas.”

Vi får helt enkelt inte tystna. Vi måste höja rösten och säga ifrån. Det här är ett sådant tillfälle. Vi måste förstå att de papperslösa har rättigheter och inte minst rätt till ett värdigt liv. Sverige ska vara ett föregångsland. Vi ska ta hand om våra flyktingar och migrationsverket ska göra sina bedömningar. Snabbare och bättre baserade på mänskligt värde. Det får inte reduceras till en ekonomisk fråga. Det innebär att vi plötsligt ger en signal om att det mänskliga värdet kan prissättas utifrån ett vi och dom -perspektiv.

Vi är inte ensamma. Mer än 40 organisationer står bakom, bland annat Amnesty, Caritas och Katolska kyrkan, Rädda barnen, Röda korset samt Sveriges kristna råd står bakom en namninsamling som pågår fram till den 5 februari. Syftet med namninsamlingen är att regeringen ska skicka ut SOU 2011:48 på remiss för att på så vis komma vidare i lagstiftningsarbetet. Titta in på http://vardforpapperslosa.se/ för att själv skriva under.

Å andra sidan sett vet jag landsting som gått före. Sörmland är ett sådant landsting.

 

Doris Lessing, Cologne, 2006

Det är inte i sin ordning. Precis som att M inte väljer att redovisa sina partibidrag – eller har de redan marknadssegmenterat oss? Fattiga, fattigare och så de som inte är värda ett blåbär?

Media: SVD, Dagen1, Dagen2, Ekurr

Bloggat: Jämliketsanden, Alliansfritt


Inget stöd för en fiskal union

Franska Presidenten Nicolas Sarkozy och förbundskansler Angela Merkel har inte något större stöd för sitt förslag vad gäller skatteuttag på finansiella transaktioner. Åtminstone om vi ska tro på inverterarna reaktion på börsen i Tyskland, Frankrike och London. 

Sarkozy och Merkel har tidigare försökt få igenom förslaget utan närmare gehör. Att åter igen ta fram ett förslag som mött på så stort motstånd – verkar enligt flera analytiker endast som desperata åtgärder. Inte minst mot bakgrunden av att såväl Tyskland som Frankrike står inför en allt svagare ekonomisk utveckling.

Tobin skatten som den också kallades, har prövats i Sverige. Då var det 1990-talet och effekten av skatten ledde till färre finansiella transaktioner. Inte nog med det flera av de större investerare valde också att placera sitt kapital i länder där skatt på finansiella transaktioner inte fanns.

Kanske det här ändå är starten på en större ekonomisk union? Allt fler börjar fråga efter obligationer i Euro. Kan det vara som en följd av att ECB redan köpt statspapper för dryga 22 miljarder euro? Det är värt drygt 200 miljarder kronor. Det innebär att ECB har statspapper för drygt 890 miljarder kronor. På så sätt verkar Eurobonds mer som en formalitet. Åtminstone för de länder som nu blivit uppköpta. Vilka de nu är…

Ni vet economisten med rätten att döda skulden, har helt frankt föreslagit att ECB skulle införa sk splittade obligationer. Det innebär att varje land står för sina egna lån och därmed skulder. Hur då? Varje land får växla in sina statsobligationer mot en Eurobond. Det skulle kunna tänkas ske mot någon form av växelkurs.För oss som kom ihåg vad som hände när Euron infördes, innebär detta sannolikt att såväl räntan som priserna går uppåt. Detta samtidigt som världens största länder möter en lågkonjunktur. Ytterst olägligt när ECB:s ordförande Jean-Claude Trichet förväntas gå i pension redan i slutet av oktober.

Stämmer teorierna kring NAIRU  finns det alltså en risk för en inflationsorm.  Åtminstone om man ska tro DN:s ledare idag. Å andra sidan visar erfarenheter från Norge och Storbritannien (plus Irland?) att det finns möjligheter till ekonomisk tillväxt och låg arbetslöshet där arbetskraften är rörlig utan att det finns inflationstendenser. Men det kräver också att det finns ett en god tillgång på såväl hög- som lågutbildade för att kunna upprätthålla tillväxten – i Europa. Det innebär inte att jag är för en Union. Snarare tvärtom, menar jag att de erfarenheter som finns i Norge och Storbritannien – indikerar ett behov av ett annat slags samarbete. Men, vad har jag inte klart för mig.

Så – vad står vi inför? Ja, som jag ser det en värld full av möjligheter där det är dags att förbereda oss för det värsta. En värld där vi alla måste förstå att vi bör bidra och har ett ansvar. Ungefär som vår moderata statsminister och finansminister. De har fattat ett klokt beslut. Regeringen har beslutat att inte införa femte jobbskatteavdraget efter att ha tagit intryck av det finanspolitiska rådet. Det är klokt och väl värt att en dag ta efter. Och som sagt, femte jobbskatteavdraget, hade inneburit kostnader för staten. Något som en del av ledarskribenterna tycks ha glömt bort.

 

Media: DN,SVD,AB

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen