Globaliseringen – vad är det?

Under våren 2013 ska socialdemokraterna ha kongress. En av huvudpunkterna kommer att vara det nya partiprogrammet som just nu håller på att mejslas ut. Programkommissionen har sänt ut ett diskussionsmaterial och vi i Flen/Hälleforsnäs håller som bäst på att diskutera hur vi ska ta upp stafettpinnen. Ikväll har vi vårt första möte och jag har tecknat ner lite tankar kring Globaliseringen som är ett av sex temaområden.

Stanley Fischer sammanfattade debatten om globaliseringen (Globalization and Its Challanges) för ett par år sedan till att den centrala frågan inte handlad om värderingar, utan om olika tolkningar av fakta. En diskussion som stundtals är het utan att vara definierad. Bara i den lilla undersökning som jag genomförde under tio minuter ramlade jag på åtminstone tio olika definitioner som speglade olika intressens syn på vad som är globalt eller vem som har intresse av att vi alla mer globala.

Kanske det har med att göra att vi som människor är en del av en helhet. Den helhet börjar med mig och min syn på hur jag upplever mig själv, mina tankar och inte minst känslor. Härligt. Redan här är alltså en utmaning. Om inte jag har kontroll på mina delar hur ska jag då kunna bedöma det som händer i närheten av mig – som min make. Eller ännu värre grannen? Hur ska vi då förstå det som händer i världen (globen) och inte minst vem tänker åt mig och varför?

På något sätt måste vi därför som människa renodla, kategorisera och förenkla. Om du så vill skapa en form av illusion om hur världen ser ut. Det är – om jag inte utmanar mig själv till att vara undersöka nya saker – en begräsning eller om du så vill ett eget skapat fängelse.  Att varje dag bryta upp för att ompröva, undersöka eller lära sig något nytt är eftersträvansvärt.

Det är här utmaningen ligger för mig som individ. Globaliseringen är ett faktum rent ekonomiskt. Globaliseringen är något så mycket mer än rent tekniskt. Eller för den delen politiskt. Det är en gigantisk process som påverkar oss alla. Det är en process som påverkar oss på olika sätt eller hur vi upplever processen, vilket väl beskrivs i sagan om de blinda vandrarna.

De blinda vandrarna stötte på en elefant.

Den som tog på snabeln sa: ”Det är en orm!”.

Den som tog på benet sa:”Glöm det – det är en trädstam!”

Den som klappade elefanten på sidan sa: ”Ni har alla fel – det är en vägg!”.

Alla hade rätt och ändå så fel. Vi som visste och såg – vet att det var en elefant.

För företaget som konkurrerar om kunder har många olika marknader stora fördelar. Ta bara vad en Iphone eller bokhylla från IKEA kostar i olika länder. Orsakerna till att priserna för samma produkt varierar mellan länder har diskuterats länge och det finns flera faktorer. En sådan är att företagen som blivit globala lärt sig att använda marknadernas olikheter. Dvs den som snabbast förstod att det var en elefant – kunde lättare ta sig an situationen.

För företagen och de som leder oss är problemet att de måste förstå hur vi föreställer oss världen vid varje ögonblick. Walter Lippman (Pulic Opinion, New York 1922/1997) menar att den information som vi exponeras för och uppfattar kommer att baseras på vilken information som vi riktar uppmärksamheten mot. Inte minst vilken information som vi väljer att komma ihåg.

Visst är det värt att som politiker fundera över? För vem kommer inte ihåg hur många gravida kvinnor som fanns när man själv väntade (tillsammans med någon eller själv) barn. Eller plötsligt hur mycket kylskåpsannonser som det fanns när kylskåpet behövde bytas ut. Problemet med dagens politiska arena är att den har stagnerat i att definiera problem som om de vore fakta. Antagligen för att det är enklare att hantera fakta som något objektivt. Vilket det naturligtvis inte är. Inget är mer subjektivt än fakta. Ett sådant exempel är att den brittiske konservative statsmannen Benjamin Disraeli lär ha sagt att det finns tre sorters lögner: lögn, förbannad lögn och statistik. Kontrolleras dessa fakta kan diskuteras vem som egentligen sagt detta.

Kontentan är att vara politiker handlar om att inte längre delegera bort det som är det politiska ansvaret. Frågan är då vad medborgarna anser vara det politiska uppdraget. Det är egentligen ointressant att fundera över vem som påverkar när vi ska ta ställning till vad som är det politiska uppdraget. Det är ointressant att fundera över vilken struktur som det handlar om. I första hand måste det handla om vilka politiska värderingar som ska ligga till grund för uppdraget.

Vår uppgift – måste vara att skapa en värdegrund som hjälper oss att utöka vår medkänsla. En medkänsla som inte bara omfattar omtanken om mig själv utan allt levande. Det kommer inte automatiskt utan kräver en social kompetens. Eller om du så vill, kognitiv förmåga. Därför är rätten till lärande, arbete, frihet och jämlikhet centrala begrepp. För att inte tala om människans självklara rätt att växa.

Mer material finns på SAPs hemsida eller på på Peters Slidesharekonto. Valet är fritt. Jag och initiativtagaren Peter uppmanar alla socialdemokratiska skribenter att delta i denna viktiga framtidsdiskussion, dessa vill jag definitivt se.

Röda Berget, Peter Andersson, Johan Westerholm, Alexandra Einerstam, ClaesKrantz, Martin Moberg, Ola Möller, Staffan Lindström, Annika Högberg,Veronica Palm, Lena Sommestad, Eva-Lena Jansson, Ess berg, Ulf Bjereld, Anna Ardin,  Michaela Leo, Ylva Johansson, Jan Andersson, Bengt Silverstrand, Peter Högberg, Kriss Krassman, MikaelDamberg, Leines blogg, Fyra nyanser av rött, Göran Johansson, GunillaKällenius, Marta Axner, Johannes Åsberg, Magnus Ljungkvist, JohanSjölander, Viktor Tullgren, Victor Svedberg, Sara Gunnerud & Rebella,Anna Vikström, Roger Jönsson, Anders Berglöv