Det var bara en vanlig affär…

Får ni inte rysningar när fd VD Lars G. Josefsson uttalar sig i Sveriges Radio? Först måste ni veta min ståndpunkt. Jag har inte förtroende för Josefssons rådgivare. Däremot har jag ett stort förtroende för Josefssons kunskaper om elmarknaden i Sverige och som fd VD för Vattenfall som då verkade i Sverige. Men, varför får jag rysningar?

Det första är att Josefsson får förklara något han inte längre har insyn kring. Josefsson förklarar hur affären gått till. De skedde analyser, bedömningar gjordes och fd näringsminister Maud Olofsson ställde frågor som sig bör. Inte minst förankrade hon beslutet. Ur Josefssons perspektiv är han inte längre ansvarig för effekten av beslutet. Det är här jag får en rysning. För visst har han rätt. Han jobbar inte längre för Vattenfall. Men det gör banne regeringen som ägare. Regeringen har ett ansvar för hela affären. Även att ta upp frågan om när och hur Vattenfall planerar att realisera förlusten. Inte minst att göra en bedömning av hur Vattenfalls varumärke skadats.

Tilltron till regeringen blir mer skadad. Det är våra företrädare som faktiskt ska klargöra vad som har hänt. Att han uttalar sig, verkar mer som om att Vattenfalls fd VD faktiskt styr landet. Var det så vid beslutstillfället? Är det verkligen på det sättet nu? Eller har vår nuvarande näringsminister inget ansvar?

Det andra är att det faktiskt måste vara i sin ordning att fatta dåliga affärsbeslut. Men det är vår regerings ansvar att som ägare ställa sådana frågor att riskerna minskas. Att inte ställa frågor som leder till att styrelsen får räkna på eventuella förluster som en följd av en ändrad energipolitik i Tyskland – ja det är nästintill – oansvarigt.

Det tredje är den uppenbara undanmanövrar som finns i samtalet med journalisten, vilket jag helt fullt förstår. Men Josefsson, det kan aldrig vara tjänstemännens fel. Precis som fd Vd för Vattenfall inte kan vara ansvarig för utvecklingen. Det har nuvarande VD, styrelse och regering.

Politikermissen handlar om att de ansvariga inte varit tillräckliga lyhörda och inte minst tillräckligt långsiktiga i sitt uppföljningsarbete. Det är inte en fråga för gårdagen utan i allra högsta grad en fråga för nuvarande regering och det är därför jag ryser.

Om vi har en regering som inte tar sitt ansvar – vart är vi då på väg? För låga energipriser är en förutsättning för vår industri och inte minst framtidens arbetstillfällen. Är alltså bristen på uppföljning och goda beslut en av många förklaringar till den höga arbetslösheten? Det krävs ett ansvar  och det ansvaret är nuvarande regeringens. Inte fd VD Josefsson, fd Näringsminister Olofsson eller dåvarande tjänstemän på departementet.

 

Ajabaja regeringen! Blir du upprörd över pekfingret? 

Tänk då på att det är nuvarande regering som har ett ansvar för de beslut som fattas i nutid. Det går inte att smita från sitt ansvar som ägare. Läs följande tänkvärda insändare från 2007.

Skrivet: Röda berget, Göran Johansson Martin Moberg

Länkar (tack Göran!)  di.seEkotdi.sedn.seSVTdn.sedi.seSvD

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Vattenfall – ett fall för regeringen?

Regeringens ansvar kan uppenbarligen inte nog betonas.  Som ägare av vattenfall, har regeringen misslyckats. Politiken har misslyckats och kan knappats förbättra läget. Våra gemensamma tillgångar är borta! Men istället för att ta sitt ansvar verkar det mer som att regeringen vill hindra folket från att både få insyn och därmed lägga sig i politiken.

Att minska våra tillgångar är i sig en skandal. En skandal lika omfattande som avregleringen av Apoteket, utförsäljningen av vårdcentraler i Stockholm och andra tokiga affärer. Därför förstår jag inte att regeringens intresse inte blivit större kring frågan om Vattenfall. För effekten är helt enkelt att vår industri fått högre priser för att tillverka och vi fått högre priser för att värma våra hus.

Den enkla frågan blir – Varför tar inte regeringen sitt ansvar? Argumentet att inte ta ansvar, kan endast leda till en logisk slutsats.Det finns ett egenintresse. För där kloka politiker sluter allianser i syfte att dölja vad som hänt- det är ett första tecken på att något är ohälsosamt. Eller på att affären är precis så stor att det liknar Enron? Som Peter utmärkt beskriver det på sin blogg är detta bara en nysning i Vattenfalls resultat. Men, det förklarar också Vattenfalls höga priser på el eller varför de så ivrigt verkat för att flera konsumenter ska teckna långa avtal.

Här infinner sig osäkerheten. För frågan är – hur stor är denna affär? Vet regeringen det? Enron- skandalen rullade upp. Utförsäljningen av vårdcentralerna i Stockholm – visar på miljardförluster som är större än Vattenfalls Nuon misslyckande. Eller är den?

Paul Krugman skrev en hel del om affären och det mest träffande enligt min mening är följande:

”There is one big difference this time: the number of victims — misled borrowers, homeowners whose neighborhoods are being destroyed by foreclosures, investors who thought they were buying safe assets — is even larger.” Economist view Monday October 01 2007

Här finns en moralisk dimension som i högsta grad handlar om den egna värdegrunden. Och just nu borde regeringens kompass, precis som Mickael Damberg gjort det tydligt i dagens artikel, ifrågasättas. Men enligt min mening – är det kanske dags att fundera – är kompassen så pass vilsen att Vattenfall affären borde bli ett fall där regeringen tar sitt ansvar fullt ut. Ni förstår säkert vad jag menar och om inte låt mig tala klarspråk.

Neonaffären

Skapa tydlighet eller borde oppositionen fundera på att lägga fram ett Misstroendevotum!

Skrivet: Röda Berget – Tack Peter för länkarna Röda Malmö, Lasses blogg, Roger Jönsson, Martin Moberg, Energiskandalen Aftonbladet, Expressen, Alliansfritt Slideshare, Alliansfritt om Nuonskandalen, Regeringen vad visste de?, Oförmågan att tala sanning (Tack Peter), SR Ekot 1SR2SR3SVT Nyheter 1SVT2 DISvD, (Tack Martin)

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Vardagen

Vad tycker du? Är du intresserad av att skapa en förändring eller bara intresserad av att delta i det liv du är i just nu? Vi har idag haft styrelsemöte i vår lokala förening. Det är alltid lika givande och jag blir ibland förvånad över de som är ”lite” från ovan som inte förstår vilken kunskap som finns. idag har vi diskuterat allt från Reinfeldts respektlöshet i partiledardebatten till effekterna av avregleringarna inom skola, äldrevård och kollektivtrafik.

Vi är inte nöjda. Vi vill se ett parti som blomstrar och lever sina ideal. Vi vill att färre ska vara fattiga och färre ska gå ut skolan med dåliga betyg. Vi vill att fler äldre ska klara sig själva och vara friska. Vi vill att fler föräldrar ska kunna hjälpa sina barn och framför allt ha tid för dem.Vi vill ha fler företag som växer sig starka och blommar därför att företag har en god ide. Vi vill ha ett starkt samhälle där välfärden ger oss en grundtrygghet. En känsla av att när vi är svaga då kan vi förlita oss på att andra hjälper oss.

Vi vill att vi blir fler som bryr oss om hur vårt samhälle ser ut. 

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen

Created for the template Mall:Användardiskussi...

Created for the template Mall:Användardiskussionshuvud (Photo credit: Wikipedia)


Vem snodde osten?

Om etiska dilemman och moral har jag skrivit tidigare. Då ur perspektivet vad rädsla gör när vi ställs inför svåra vägval. Hur många blir låsta av argument och inte förmår att kritisera. Kritik är viktigt eftersom det får fler att förstå ett sammanhang. Eller sin samtid. Kritik är ett känsligt tema därför att självkänslan kan bli tilltufsad.

Om det inträffar kan kritiken upplevas som obehaglig ungefär som när något skaver. Beroende på han/hon/hen reagerar kan hen/hon/han gå i försvar, bli arg, bli ledsen eller kanske till och med iskall. Den som känner sig kallad att kritisera vet om att kritiken kan leda till reaktioner. En del njuter av sådana reaktioner och letar efter tillfällen att få kritisera. Andra tycker att känsloreaktionerna är mycket obehagliga och undviker helst att ta upp kritik över huvud taget.

Det går att arbeta med sitt sätt att ta emot och ge kritik. Väl formulerad kritik är en värdefull gåva som gör det möjligt för den som tar emot den på ett konstruktivt sätt att lära och utvecklas. Att vara en kärleksfull kritiker är att öppna upp för nya tankesätt. När vi står inför etiska dilemman är det särskilt viktigt. Då gäller det verkligen att ta sig tid och samla in olika synpunkter. Här menar jag att vi alla mår bra att skärskåda hur vi kritiserar och framför allt hur vi tar emot kritik. Då får vi ett etiskt dilemma belyst och kan lättare förstå sammanhanget.

Det finns förstås olika sorters kritik. Det finns människor som älskar att kritisera andra därför att det ger dem själva en tillfredsställande känsla av att ha övertag och makt. Ju mer mottagaren lider av kritiken, desto mer tillfredsställande är det att kritisera för dessa personer. Ge inte dessa personer något utrymme och bli inte sårad. Låt dem inte sno osten. Det som är din självklara rätt att växa som människa.

Vad har då detta med politik att göra? När jag läser det som Moderaterna åstadkommer – handlar det just om att ge medborgaren dålig självkänsla. En känsla av att någon snott osten. En känsla av kaos där jobben inom tillverkningsindustrin bara försvann. Men det finns en annan marknad och den håller jag just nu på att försöka förstå. Det är en global arbetsmarknad som håller på att växa fram i rekordfart. Det är en marknad där allt fler frilansar inom områden som de själva är bäst på (komparativa fördelar). I det konkurrensperspektivet är det politiska livets lokala nivå ifrågasatt och det här möjligheterna finns. Det här är vi måste börja bygga vår framtiden och vara inspiratörer. Vi måste låta fler vara med i vinnarcirkeln. Annars finns det en risk att det blir som Högberg formulerar sig:

 ” Med andra ord kommer vi få ett otaligt massa sagoberättare som alla vill ha med raden om det lyckliga slutet i sin saga, men det kommer inte bli mer än en saga även om den kan tyckas vacker så är den inte verklig…”

Frågan är bara om det går med Moderaternas politik? Där löften är till för att brytas och lagen bra är till för de som ska styras. 

Bloggat: Högberg om sagoberättare, Alliansfritt om nya definitioner på fattigdom ger lägre fattigdom…

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen

Media: (Tack Peter) DNSvDExp.


Vad händer med människosynen i vårt rättsväsende?

Tobias Svedberg föddes med Downs syndrom och lider av svår autism med tvångsbeteenden. Försäkringskassan har, enligt Aftonbladet, fattat beslut om att dra in hans assistenshjälp. Det här kan inte ha varit avsikten med regeringsrättens domslut. Utan måste vara en ren och skär misstolkning.

Enligt 7 § LSS har personer som omfattas av lagens personkrets rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service som närmare anges i 9 § om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassa till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. (RegR 5040-2007)

För mig är det självklart att Försäkringskassans beslut omedelbart måste upphävas!

Bloggat: Röda Berget, Martin Moberg

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen


Ett förslag som värnar våra skattemedel

Kommer ni ihåg diskussionerna som varit kring vårdföretagen? Nu har det kommit ett riktigt intressant och bra förslag. Konkret handlar det om att se till att skattebetalarnas pengar går till vad vi betalar för – välfärd. För bara för att det finns femton limpor att välja mellan innebär det inte ökad frihet. Det kan snarare vara precis tvärtom. Min ekonomi är så pass dålig att jag tvingas köpa det bröd som inte är ekologiskt odlat. Precis som Westerholm skrivit om vid flera tillfällen under hösten, som det här. Själv har jag skrivit vid flera tillfällen om skillnaden mellan valfrihet och frihet. Det är viktigt att komma ihåg det.

När jag därför läser vårdval- almegas hemsida – blir jag lite förvånad. Där står det att socialdemokratin värnar valfriheten. Det skulle jag vilja säga är en grov missuppfattning. Socialdemokratin värnar friheten. Valfriheten begränsar vår frihet – genom att det redan har skett ett urval. Men också för att det finns olikheter i vårt samhälle. En har mer pengar och en annan mindre. En del orkar andra inte. Det kan vara fråga om ålder, tidsbrist eller orkar för att mångfalden gör det svårt att välja. Mer är inte nödvändigtvis bättre.

Det diskuteras i tex principal-agentteorin. I den teorin diskuteras just frågan om varför konkurrensen ibland inte fungerar. En sådan tes är att all information inte är tillgänglig för alla. Det kan vara för komplext eller så döljer någon av parterna information. Kunden är kanske sjukare änv vad som angetts i försäkringsformuläret och företaget kanske har sämre service än vad som angetts. Läs – det är väl värt att begrunda.

Därför tycker jag att det förslag som nu tagits fram är ett riktigt första bra steg. För det finns inte ett sätt och inte en metod. Det som är det central och det viktiga är att vi som betalar skatt också får välfärd för de pengar vi satsar.

Krassman har kort sammanfattat förslaget och beskriver förslag på följande sätt.

Socialdemokraterna vill att kommuner och landsting skriver i sina avtal med privata entreprenörer att meddelarfriheten, offentlighetsprincipen och kollektivavtal ska gälla.

Dessutom ska avtalsundertecknarna skriva under på en uppförandekod som bland annat förhindrar dem att exempelvis placera pengar i skatteparadis. Även ”kryphålet” underleverantörer ska täppas till i avtalen.
Bloggat : Tack Martin Moberg som också tycker förslaget är bra A-smedjan om ett bra S-förslag om vinst, Ola Möller 1 om ett väl avvägt förslag om vinster i välfärden, 2 om elprisområdena som Sverige delats in i, Alliansfritt Sverige om att regeringen lägger hundratals miljoner på privata konsulter, Tord Oscarsson om S förslag om hur vinst i välfärden ska hanteras
Media: LO-tidningenSocialdemokraternaCW 12DNAbDala-demokraten
Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen

Journalistiska ideal

Misstron mellan allmänheten och medierna har diskuterats under en lång tid. Har journalisterna möjlighet att underminera eller hota demokratin? Det finns all anledning att fundera över medias makt och roll i samhället. Särskilt som vi var flera som upplevde hela drevet som en skenhändelse. Kanske var vi flera som var en aning förundrade över det skådespel som pågick. Eller kalla det för misstroende.

Har då dessa journalister skadat demokratin? Det kanske är att ta i – men det har skadat en person och de har absolut bidragit till att erodera den egna trovärdigheten. Just detta kan faktiskt leda till inskränkningar i yttrande- och pressfriheten. Allt som en följd av att uppdraget som den kritiskt granskande etiska journalistiken uteblivit. Vill vi verkligen det? Eller vill vi ha en journalistkår som står upp för det som är verkligheten?

Amerikanska yttrandefrihetsjournalisten Bruce W Sanford menar att när media förlorar i anseende och trovärdighet då öppnar det för just det jag skriver ovan. Dvs rätten att inskränka medias rätt att skriva. Det finns helt enkelt inget enklare sätt att förlora sina rättigheter. En sådan självklar sak som friheten att yttra sig.  (John Saller 2003, A New Standard of News Quality:Burglar Alarms for the Monitorial Citizen. I Political Communication vol 20 no 2 s 122)

Det finns all anledning för ägare, redaktörer och journalister att självrannsaka sig. Kanske är jag inne på att mediernas dagordning inte bör följa vare sig politikers eller medborgares agenda. Kanske hade det varit mer intressant att faktisk få en media som tar upp frågor som är de viktigaste samhällsproblemen. Sådant som bygger på fakta och som leder till att vi som medborgare kan utkräva ansvar av våra politiker.

Visst det förekommer. Men händelsen kring Håkan Juholt gör att jag funderar varför vi som medborgare förpassats till åskådarläktaren. Som inaktiva subjekt som inte förmår att göra någon skillnad. Det är en typ av journalistik som är förödande för demokratin.

Kanske min kritik baserar sig på att jag har en uppfattning om vad journalisterna ska ägna sig åt. Men för mig är det viktigt att journalisten utgår från medborgarna och deras behov. Inte en elits eller liten krets tänkare.

Till sist låt mig citera Pelle Beckman som var journalist på DN och är kanske känd för att ha experimenterat.

Medborgerlighet handlar om att känna sig delaktig, att vilja vara med och ta ansvar för samhällsutvecklingen, att se längre än den egna plånboken. (…) Medborgerlighet ställer krav på en viss typ av information. Det kräver en journalistik som utgår från att läsaren vill vara medborgare – inte bara passiv konsument av nyheter. Det kräver att viktiga, gemensamma frågor behandlas på ett sätt som stimulerar till aktivt ställningstagande, reflektion och engagemang. Public journalism går ut på att minska maktslöheten i samhället. (Beckman Tidningen som torg. Erfarenheter från DN:S mobila redaktion. Public journalism på svenska s 31)

Bloggat: Röda berget – vem vågar Walraffa…, Martin Moberg om vad det innebär att vara öppen

Media (tack Martin): SydöstranETCDala-demokratenExpr 12


Gissa – vem tror att arbetslösa är lata?

Europa skulle ge oss arbete och Europa skulle ge företagen trygghet. Det ser inte ut på det sättet.

Jämlikhetsanden formulerar sig så här efter att ha sett Aktuellt:

”Folk vill tydligen inte jobba fast man får skatteavdrag när man gör det. Jäklar, vad lata svenskarna är!”

I rapport hör jag hur en ung kvinna berättar om sin rädsla. En rädsla om att efter utbildning inte få ett arbete. Den otryggheten kommer att kosta oss en hel del. För det är på det sättet att om vi kvinnor märker att världen blir mer otrygg och mer ojämlik – då kommer vi faktiskt att ge attan i att föda barn. Det händer i Ryssland, det händer i Spanien och det händer i våra sinnen. Just nu.

Men det är inte den enda effekten. Flera av de som riskerar att bli arbetslösa eller är det har lån. De är skuldsatta. Människor som är skuldsatta och arbetslösa drabbas i högre grad av ohälsa både psykisk ohälsa så som depression och sömnlöshet, men även fysisk ohälsa som exempelvis hjärt-/kärlproblem, magproblem och tusen andra problem. Det är en kostnad som samhället får stå för.

I detta finns också ett barnperspektiv som tex motion 2011/12:C369 belyser. Det är en oansvarig politik som förs. Idag har vi diskuterat hur vi inom vår lokala förening ska börja förbreda oss. Vi har (kanske lite vågat tycker en del) bjudit in Håkan Juholt. Vi hoppas att han kommer. För vi vill lära oss mer om det som kan ge människor livsdrömmar.

Alliansens politik är inte en sådan politik. Den ökar ojämlikhet och orättvisan. Det finns ingen valfrihet i det samhälle där marknaden styr. Det finns inget människovärdet. Det handlar inte längre om att du kan lyckas eller bygga dina livsdrömmar. Istället handlar det om att du ska känna dig maktlös. I Hälleforsnäs vill vi inte det. Vi vill bidra till en social demokratisk framtid. En framtid som i allra högsta grad börjar där vi står. En politik som behöver oss som människor och inte som knapptryckande samtyckande individer. Särskilt inte av ett parti som säger en sak och gör något helt annat. Var det inte M som skulle redovisa partibidraget på frivillig väg?

Därför tycker jag att det tråkigt att läsa :

…nej till ett antal motioner som går ut på att regeringen ska återkomma med lagförslag för bättre insyn i partiernas finansiering. 

Bloggat: jämlikhetsanden – Vi är inte lata – vi har bara inga jobb. Roger JönssonOscarsson
Media: SVTSRSRDNSvDSRLO-tidningenDagens Arena,Socialdemokraterna

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


Följetongen tio bästa – när ekonomi tvärbromsar

Igår slutade jag med den femte punkten. Häng med – det är inte femtiotal längre. Idag börjar jag med en historia som ska anknyta till den sjätte punkten. Nämligen konsten att att som regeringsföreträdare vara:

6. Samhällsintresserad

I det ingår att till exempelvis beskriva verkligheten utifrån hur vi lever våra liv. Inte har det blivit bättre. Snarare är vi med alla valen (usch för avregleringar) omgärdade av juridik, ekonomi, jobb, klimat, internationella konflikter och inte minst frågor som ligger oss nära – den kommunala servicen.

Men låt mig bara illustrera hur svårt det är att välja och hur lätt det är att tänka fel när den mentala kartan är präglad i femtiotalet.

En man och hans son var ute och åkte bil. Det var mörk en mörk kväll, och de var på väg hem från pojkens ishockyträning. Så kom de till en oövervakad järnvägsövergång. Där hände det som inte får hända. Tåget körde på bilen och pappan dog. Pojken klarade sig och när han slog upp ögonen satt en läkare vid sjukhussängen och sa: ”Min pojke, vad skönt att du lever.”  

Frågan är nu hur det här hänger ihop. Vad tror du? Om vi hade varit på femtiotalet – och levt i det samhället hade du sannolikt kommit fram till ett svar. Men idag kan det finnas lika många svar som det finns könsidentiteter.

Vårt samhälle har blivit mångkulturellt. Därför är det viktigt att vi förstår att tillväxt inte skapas av den som sitter högst upp. Därför är det viktigt att se till att alltfler får ett intresse för politik och samhällsfrågor genom att öppna upp för demokratiska diskussioner. Inte genom att pådyvla väljarna bilder som inte stämmer med deras verklighet. För det krävs en skola som fungerar och inte en skola som utarmas på grund av avreglering. Där våra skattemedel går till vinster utanför landet och våra unga blir offer för den utbildning som utarmats av privata aktörer. Det är inte längre en fråga om att se över friskolorna och systemet. Det är en fråga om att rädda ungdomarnas vilja att bidra till samhället och det samhället som de vill ha när de blir vuxna.

Men inte minst är det kanske viktigt att inte tro på alla opinionsmätningar som far fram som riktiga hejdundrande dura-cell- kaniner. Upp och ner. Ibland som en följd av felräkning (ups – En effekt av dagens mätning är det inte helt oväntade Centerns svek mot sina väljare.  Samtdigt förvånas jag över att moderaterna så uppenbart sviker sina alliansbröder. Det är inte en enda reflektion kring de konsekvenser som de små partierna har fått möta. Därför måste jag också peka på den spekulation som jag skrivit om tidigare. Nämligen effekten av att ”Hatt” väljs som partiledare. En klar och tydlig EU-linje tror även Nils Lundgren på som menar att en tydlig EU- linje kan rädda kvar Centern.

7. Empati

Statsministern och hans regering har makt. Det innebär att de har vårt förtroende att under denna mandat period hantera beslut som rör oss medborgare. Men det är också ett förtroende som ska hanteras varsamt och försiktigt. Det är så lätt att bli fartblind och lätt att glömma att varje beslut som fattas kring socialförsäkring eller för den delen kring bostadsbristens Stockholm (Attefall – är ett sådant bra exempel där insikterna behöver förnyas). Det är faktiskt så pass enkelt att beslut som bereds av regeringen och ibland fattas av regeringen kan skada hundratusentals människor. En enda ogenomtänkt ideé kan sätta spår för livet. Jag återkommer till de sista genomförda avregleringarna som utan tvekan delat in landet i två delar. De som har ett fullgott skatteunderlag och de som inte har det.

Att därför bjuda in socialdemokraterna och miljöpartiet till budgetdialog, verkar rätt förnuftigt. Särskilt i det ekonomiska läge som nu råder. För det handlar om att stöda den sociala infrastrukturen, skapa en värdeburen tillväxt så att människor får kraften att börja där de står. Bygga upp tillväxten där de bor. Skapa handelscenter som utgår från varje region och inte minst satsa på kunskap där den behövs.

8. Berätta historier

Lusten att berätta speglar framgången. Eller hur? Tage Erlanders klassiker ”Huka er gubbar…” är det kanske några få som kommer ihåg. Men, den här regeringen berättar inte historier. Kanske är det så enkelt att det inte finns några historier att berätta? De är helt enklet producenter av samhälle och de enda som de tycker att vi ska fokusera på är pengar. Det är deras historia. Det är ingen rolig historia. Att bara fokusera på pengar. Det går nämligen inte att köpa allt med pengar. Hur mycket man än vill. Lycka är ett sådant exempel. Jag undrar hur lycklig regeringen är nu – när alla förlorar pengar på sitt sparande? Eller när lönen inte räcker till för en undersköterska att jobba i Stockholm för att kostnaderna att resa för hög och bostadsbristen inte möjliggör flytt?

Det kanske förklarar varför regeringen inte har någon större lust att berätta historier. Därför att de historier som de berättar inte leder till något större samhällsengagemang. Det stämmer inte med bilden.

Därför är det viktigt att vi investera i varandras berättelser och försöker förstå. Att vi investerar i en infrastruktur som bygger på ett helt annat koncept än idag. Anbudskonkurrensen är misslyckad. Den har skapat inlåsningseffekter som delat upp landet i två delar. Den medger inte längre fri rörlighet och framför allt börjar såväl energi som -transportsektorn bli ett hot mot den lilla välfärd som vi har kvar.

9. Språket

”Förlåt mig att för att jag skriver så långt, men jag har inte haft tid att skriva enkelt” så skrev den engelska fd preminärministern Winston Churchille till en av sina kollegor i Europa. Det är därför det är viktigt att vi alla jobbar med att utveckla vårt språk och framför allt inte fastna i spår som tex att sänka skatten. Det handlar helt enkelt om visa artighet mot väljaren. För alla förstår faktiskt inte den jargongen som politiker använder sig av. Det är inte ens säkert att politikerna förstår sin egna jargong.

Att därför lägga ner tid på utbildning och skapa utrymme för människor att växa för att senare kunna delta i samhället. Det är en grundbult. Att satsa på livslångt lärande – som ständigt bjuder in till möjligheten att lära sig mer, det är helt enkelt bra. Att underlätta och inspirerar är viktigt. Att föregå med gott exempel en förutsättning för att skapa förtroende. Det är stort av SAAB:s styrelse att fundera över hur höga löner deras chefer ska ha. Särskilt när deras anställda för tredje gången – befinner sig i en situation där de inte vet om de får lön.

Det är min stora stora förhoppning att cheferna inser att de inte är de som skapar resultatet. Istället ska de inspirerar oss. Vi som är kunderna och inte minst deras leverantörer. För att inte tala om lojala löntagare – som just nu är deras ansikte utåt. SAAB har ett inre arbete att göra och oerhört många trogna varumärket. Kan  cheferna sluta sig bakom detta är SAAB en värdig konkurrent till många företag. De blir helt enkelt århundradets hjältar som är värda att lyckas. Hm…kanske det är dags att satsa på en hjälte – regeringen?

10. Se det stora i det lilla

Visste du att Sveriges största uppfinning skapades av en kvinna? Inte jag heller. Men tänk dig en kvinna som står i köket. Hon tycker att kokkaffe inte är det bästa så hon funderar och funderar. Det blir till slut ett filter. Det ska sägas att hon inte blev rik men hennes man skapade arbetstillfällen för generationer.

Därför är det viktigt att skapa ett smart klimat för ideer. Det är viktigt att våga tro på det som uppstår inte bara i ”finansänglarnas” omgivning utan också där arbetslösheten är hög. Det är där hoppet och framtidens tillväxt finns. För om fler har arbete – då skapas också hopp. Hopp som leder till att fler tror på framtiden och då föder allt fler barn.

Det är helt enkelt dags att stötta och inte bara tro att allt ska lösas av marknaden. För avreglering på avreglering visar att Sverige är för litet och landsbygden får betala dyrt för att storstädernas förda politik. Men det handlar också om servicegraden. Särskilt gäller det den misslyckade avregleringen av tågen och inte minst bristen på personal som kan se till att apoteken hålls öppet.

Till sist – ibland finns det saker som förena oss mer än vad vi tror. Undrar bara hur den här hade låtit idag. Alla tiders perspektiv. Så här lite från ovan. Kanske du redan vet vilken sång jag menar. Om inte annat här ett youtube – klipp som idag bara kan åstadkommas via en länk.

http://www.youtube.com/watch?v=wFECkW4TupU&feature=related

Lästips kring ämnet: Peter om nya stolpskott, Ett äldre inlägg som kommer från Johan Westerholm, Högberg, Moberg och Sebastian om dagens mätning,Veronica Palm om hallå regeringen – jorden anropar, Alliansfritt Sverige om dagens felsägning, Tord Oscarsson om Juholts och Waidelichs debattartikel i DN om en samling för Sveriges bästa, Löntagarbloggen om lögn, dikt och förbannad arbetslöshetsstatistik, Staffan Lindström om att det är dags att investera

Tack Martin och Sebastian för länkar.

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen


En tyst minut för de drabbade och de som för kampen vidare

Är det här sommaren som vi inte kommer att glömma? Eller är det här sommaren när vi valde att ta ställning för demokrati, tolerans och människors lika värde? Norge är ett land i chock och sorg. De allra flesta är nog berörda. Kanske några också funderar över intoleransen och vad som nu behöver göras?

Igårkväll var Mona Sahlin på Aktuellt. Precis som Sebastian Stenholm konstaterar var det en stark och samlad Sahlin som möte oss i rutan och han hyllar henne.  Det gör även Peter Andersson och Martin  Moberg.

Mona Sahlin menar i SVT:s  intervjun  att vi måste öppna ögonen. Många av oss har inte sett hur hatet växt. Det är viktigt att ta detta hat på allvar och ta debatten. Hon menar att vi måste visa att det finns ett annat sätt att vara på. Världen går att förändra. Var inte rädda, var vakna och var inte naiva.

För det är verkligen dags att ställa sig skuldra vid skuldra och hylla alla som tar kampen mot främlingsfientlighet och verka för ett öppet och demokratiskt samhälle. Det finns människor som inte önskar något annat är att vi står mot varandra. Det som inte gick att säga för tio år sedan går plötsligt att formulera i indirekta snirkliga inlägg. Det är verkligen dags att vara källkritisk och fundera på varför det är så viktigt att budskapet sprids.

Det måste vara självklart för oss alla att den negativa och intoleranta bild som nu sprids ersätts med förebilder. Inte minst av goda representanter som Mona Sahlin. Vi ska visa acceptans och inte minst lära känna varandra. Här har vi alla en nyckelroll. Det handlar om att ta vi tillsammans behöver ta ett ansvar för att vrida saker rätt.

Kanske det är som journalisten Emanuel Karlsten säger i SVT, att genom att återberätta blir vi en del av terrorn?

Men om vi bara gör det, bara återberättar vad han gett oss, blir även vi del av den terror han planerat.

Eller är det som Högberg formulerat det (och orsaken till att jag uppdaterar eftersom jag håller med),

Här måste partipolitiken visa på möjligheter. Visa på alternativ. Att Fredrik Reinfeldt och Håkan Juholt kramas och är ense löser inte samhällets problem utan bygge bara nya. 
Låt demokratin frodas genom att det öppna politiska samtalet 
lever och må vi våga ta konflikterna och se problemen.

Vi kan alla dra ett strå till ett mer öppet och tolerant samhälle. Demokratins grund förutsätter, precis som  Håkan Juholts formulerat tidigare, respekt för varandra. Dessa värderingar baserar sig på att vi alla har lika rätt och värde. Ett samhälle som inkluderar alla. För det krävs att vi är toleranta och inte främlingsfientliga.

Idag kan vi gemensamt tillsammans med Norge delta i en tyst minut kl 12. Det tänker jag själv göra. Inte bara för de drabbade familjerna utan också som ett manifest mot värderingar som skapar grogrund för främlingsfientlighet och intolerans. Kanske avslutar jag min tysta minut med att repetera kärleksbudskapet som Stine Renate Håheim vidarebefodrade och Mona Sahlin citerade i sin intervju:

”- La meg sitere en god venn av meg som tidligere i dag sa: Hvis én mann kan skape så mye hat, kan man bare forestille seg hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen.”

Bloggat: Högberg om vikten av att ta konflikter, Sebastian Stenholm om dagens gemensamma tysta minut i Norge och Sverige, Lena Sommestad om hatets grogrund och dess språk, Tokmoderaten om sd partiet som blundar när det passar, Kristian Krassman om galningar som är i gott sällskap, Johan Westerholm om utanförskap, Per Pettersson om att hat aldrig är svart,  Västros – om den som skrattar hatar inte

Blogginlägg på SAP ,  Netroots,  PolitometernBloggar.se, Pingat på Intressant från röda berget.

Media: SRSvD 123DN 123Expr 12Ab 1234, NRK, SVT debatt