Alliansen redo för en ansvarsfull politik?

För en liten stund sedan kom ett uttalande från förtroenderådet. Uttalandet pekar på något som inte är särskilt väl diskuterat i media. Det ansvar som nu måste tas. Vi står inför en situation där den Europeiska ekonomin är ifrågasatt. Inte bara som en följd av skuldbördan utan också som en följd av Europas förmåga att skapa breda politiska lösningar. Och om det inte går att åstadkomma i Sverige, hur ska det då gå i Europa?

Det är dags att satsa och framför allt respektera de små och medelstora företagens arbete. Det gör vi genom att faktiskt skapa en trygghet. För Euron är i farozonen och med det även tillväxten.

”…Det kan handla om tidigareläggning av infrastrukturinvesteringar, kunskapslyft, stärkt arbetslöshetsförsäkring, säkerställande av kreditförsörjningen för små och medelstora företag samt ekonomiskt stöd till kommuner och landsting.”

För detta behövs åsikter. Många olika åsikter och vi har ett parti, en ledning som klarar av att hantera detta. Högt till tak genererar lösningar. Det har aldrig ensidighet gjort. Att bryta åsikter mot varandra är ett lärande som är fruktbart och som genererar tillväxt.

Därför är det bra att läsa att socialdemokraterna är beredda att kämpa mot arbetslöshet. Fortsätta och ha höga ambitioner för välfärden och inte minst försvara socialförsäkringarna. Att bygga ett land börjar med att stå där vi är och inte minst ta tillvara på de olika åsikter som finns. För det krävs styrka och mod. Det har Håkan Juholt.

Frågan är om M har det modet? Vågar man svara på de åtta frågorna och redovisa partibidraget? Eller finns det ett behov av att sanera sina finanser först?

Bloggat:Roda berget, om uttalandet, Johan Westerholm om spekulationsteorier, Agnesmedia om hur vi bygger upp ett land

Media:AB – om att Kung Juholt som behöver hjälp, SR om vinster i vården, SvD om Juholts stöd och uppmaning till nystart,Exp om förtroenderådet som en terapikongress


Grattis till tio-årsdagen och farväl?

Euron är en valuta i gungning. Det är en valuta som när den introducerades var ett löfte om tillväxt genom företagande. Folkpartiet och för den delen de flesta Allianspartier menar att Euron är gynnar företagen. Spekulationerna kring Euron och när valutan kommer att upphöra – låter allt mer som ett styrt scenario. Ihåligt, anser en del och realistiskt redan nästa vecka.

Om Euron havererar då har vi ett stort problem. Peter Wolodarski, skriver idag på DN:s ledarsida en läsvärd artikel. Den är läsvärd av det enkla faktumet att Wolodarski beskriver en utveckling som påminner om den finansiella osäkerhet som var innan krigsutbrotten kring första och andra världskriget.  Nu är det inte längre tanks utan ett finansiellt krig. Det som är likt är att åter igen spelar Polen och Tyskland en roll. Wolodarski skriver formulerar sig på detta sätt.

Det värsta hotet mot Polens säkerhet är inte terrorism, tyska tanks eller till och med ryska missiler, hävdade utrikesministern. Den största faran är att eurozonen kollapsar.

Om Euron inte havererar då är det tack vare Julen och den amerikanska uppgången. För det Wolodarski har rätt i är att Europa måste agera. Det är inte längre ett enskilt lands angelägenhet om Euron ska kvarstå. Men, det ska inte ske genom obligationer eller ökad överstatlighet. Det skulle snarare driva på ett havererat ekonomiskt system. Lösningen ligger inte i en fiskal union.

Det måste alltså till en beredskapsplan. En plan som har en bred förankring. Annars är inte längre Euron eller Europa ett alternativ för vare sig företagare, entreprenörer eller ett demokratiskt samhälle.Därför tycker jag att de första förslag som igår framtonade med att satsa på investeringar är intressant på Socialdemokraternas förtroenderåd.

Å andra sidan sett – är det Euron som är problemet eller är det vårt konsumtionsmönster? Eller förd kvartalspolitik som lett till bristande respekt för politiker?

Dags att redovisa partibidraget M?

 

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen

Bloggat:Europortalen, ECB hyllar euron i en ny film, Andreas Berg, om att det inte är en Eurokris utan snarare skuldkris

Media: Svd – Greenspans förutsägelse i höstas, Svd – Buffet i samma tonläge

 

 


Att möta stormen – kräver en ny politisk vilja

Kommer ni ihåg ”den nya arbetslinjen”? Valfrihet som skulle skapa fler arbetstillfällen? Tanken om att alla behövs? Där alla skulle få delta i arbetslinjen? Tänk jag undrar om någon kommer ihåg vad M:s politik stod för. Verkligheten har blivit något helt annat. Med en ressesion framför oss och ett allt mer besvärligt ekonomisk klimat, kan vi verkligen fundera. Har Moderaternas nuvarande förda politik det som krävs. Har Moderaterna vad som behövs?

Det krävs något nytt och det krävs också ett ansvarstagande. Kanske också en förståelse för att vi inte kan spendera skattemedel på vinster. Vi kan helt enkelt inte sitta still i båten utan måste våga se de problem som finns. Frågan är om sänkta skatter och privatisering är lösningarna?

England har sina problem. Precis som Sverige. Vi är exportberoende och det kan gå fort när marknaden vänder. Skuldproblematiken är inte bara staternas. Det är också våra problem på så sätt att den vår konsumtion överlag baseras på att vi lånar för att betala. Det är inte en modell för framtiden.

Att då i dessa tider ge löneökningar som är under inflationen leder inte direkt till ökad konsumtion. Det leder inte heller till att statens finanser förbättras. Snarare kommer det att leda till  minskad tillväxt. För att det inte ska inträffa är det viktigt att Sverige agerar och tidigarelägger investeringar.För M har tagit Sverige tillbaka till Furstens dåtid. Vill vi verkligen ha det så?

Det finns ett klart alternativ. Det alternativet är alliansfritt. Det har Juholt idag visat i sitt tal. Ett tal som av flera var högt uppskattat och efterlängtat. Det vet jag.

Är det inte dags att redovisa partibidragen M?

Media: AB, Exp

Bloggat: Roger Jönsson om dagens tal, Jämlikhetsanden, Röda berget, Martin Moberg