Arbetsgivaravgifterna har förändrats

Här idagarna kommer jag att ändra möjligheterna att kommentera anonymt eller med fel adress. Däremot vill jag tacka dig – vem du nu var som talade om att pensionen inte hade ändrats sedan moderaterna kom till makten. Det är delvis sant.

Fakta är, enligt skatteverket att ålderspensionen legat på samma nivå sedan år 2005. Däremot har efterlevandepensionen, sjukförsäkringsdelen och flera andra poster i arbetsgivaravgiften blivit lägre totalt sett (även när hänsyn tas till egenavgiften). Här borde kanske någon genomföra en mindre utredning för att studera effekterna. För målet måste ha varit något, som tex konjunkturinstitutet som räknat på effekterna av ökad sysselsättning. Behöver jag säga att de är tveksamma?

Vad innebär det, frågade en annan anonym? Kort och gott betalar arbetsgivaren mindre. En del offentligt och en del privat. Det innebär att utgifterna för företaget och den offentliga sektorn minskar. Här finns det olika teorier som visar att det skulle kunna leda till fler arbetstillfällen. Ungefär samma tanke är det med restaurangmomsen.

Studeras förändringar av tidigare sådana försök har kunnat konstateras att så inte blivit fallet. Skälen är många och du kan läsa mer här i en rapport författade av IFAU.

Det som har kommit till nu är prisökningar. Dessa prisökningar är ett resultat av marknader som avreglerats. Elen har blivit dyrare och så även hyrorna. För att inte tala om resekostnaden eller för den delen läkemedel. Till detta kommer de ökade kostnaderna som kommunerna har för friskolorna och LOV:en. Dessa förändringar kostar mer än vad de smakar och genererar i positiva effekter för samhället.

Så när arbetsgivaravgiften sänktes minskades de offentliga utgifterna. Men istället för fler arbeten ökade kostnaderna för det offentliga som en följd av ökade kostnader för skolan, elen och inte minst maten. Dessa prishöjningar har trängt undan sysselsättningseffekten. Som kryddan på moset kommer att fler kommuner nu höjer sina skatter. Inte som en följd av högre löner utan snarare som en följd av de ökade kostnader som uppstått i avregleringens spår.

Kontentan är vi ger med andra handen och tar med den andra. Den totala effekten för dig är att du får mindre till pension, mindre offentlig verksamhet och ökad skatt. Bra va?

Sen, kanske min tredje anonyma kommentator har rätt. Priserna hade ökat även om det varit en vänstermajoritet. Men, jag undrar om de hade legat på dessa nivåer? Jag tror att den offentliga sektorn hade klarat av att hålla medborgare i arbete istället. Skillnaderna i disponibel inkomst hade inte varit så stor som den är nu. För jag håller med Håkan Juholt, inkomstklyftorna ökar. Det leder till en rädsla och en otrygghet. En rädsla som skapar okunnighet.

Vill du bidra? Gör det inte anonymt eller med falskt namn.

Bloggat: Peter J om varför Reinfeldt inte vill ha det bättre, Staffan Lindström om makten och avlägsenheten, Peter Högberg om vikten av att tycka olika, Martin Moberg om frustrationen kring skådespelet