Mystider?

Finanskrisen är ett faktum för staterna i Europa. Det är inte det enda. Tyvärr ökar såväl arbetslösheten som räntan. När räntan ökar leder till oönskade effekter. Nå inte för de som vinner förstås. Men för de stora antalet som upptäcker att de inte har marginaler för att själva klä sig eller ge sitt barn mat. Det måste innebära att finans- och statsministern myser. Ni kommer väl ihåg? Hellenius hörna?

Det som är problematiskt är att det finns en uppenbar risk för att räntan etablerar sig på höga nivåer. Precis som arbetslösheten. Frågan är vad vi kan göra åt detta? För när räntan ökar leder det ganska snabbt till att företag inte längre investerar. Investerar i sådant som leder till arbetstillfällen. Som i sin tur leder till ökad konsumtion därför att fler är i arbete. Reinfeldt menar att det egentligen behövs fler lärlingsutbildningar och jag funderar. Har detta med att friskolorna att göra? Ska vi ge ännu mer av våra skattemedel till företag där vinsterna istället hade kunnat gå till riktiga jobb inom tex skolan eller äldrevården?

Det är som kapitalet blivit blint och nu biter sig själv i svansen.

Fast är det sant? Det finns personer som vill satsa och som vågar prova nya tag. Själv tycker jag att projekt ”Uppstart Malmö” är suveränt intressant. Det är ett lovvärt initiativ som bygger på att du som entreprenör får möjlighet att visa vad du kan. Det här önskar jag fanns på fler ställen. Kanske också det är värt att titta igenom vad Lars Calmfors skrivit i globaliseringsrapporten nr 25.

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen

Bloggat: Alliansfritt