Journalistiska ideal

Misstron mellan allmänheten och medierna har diskuterats under en lång tid. Har journalisterna möjlighet att underminera eller hota demokratin? Det finns all anledning att fundera över medias makt och roll i samhället. Särskilt som vi var flera som upplevde hela drevet som en skenhändelse. Kanske var vi flera som var en aning förundrade över det skådespel som pågick. Eller kalla det för misstroende.

Har då dessa journalister skadat demokratin? Det kanske är att ta i – men det har skadat en person och de har absolut bidragit till att erodera den egna trovärdigheten. Just detta kan faktiskt leda till inskränkningar i yttrande- och pressfriheten. Allt som en följd av att uppdraget som den kritiskt granskande etiska journalistiken uteblivit. Vill vi verkligen det? Eller vill vi ha en journalistkår som står upp för det som är verkligheten?

Amerikanska yttrandefrihetsjournalisten Bruce W Sanford menar att när media förlorar i anseende och trovärdighet då öppnar det för just det jag skriver ovan. Dvs rätten att inskränka medias rätt att skriva. Det finns helt enkelt inget enklare sätt att förlora sina rättigheter. En sådan självklar sak som friheten att yttra sig.  (John Saller 2003, A New Standard of News Quality:Burglar Alarms for the Monitorial Citizen. I Political Communication vol 20 no 2 s 122)

Det finns all anledning för ägare, redaktörer och journalister att självrannsaka sig. Kanske är jag inne på att mediernas dagordning inte bör följa vare sig politikers eller medborgares agenda. Kanske hade det varit mer intressant att faktisk få en media som tar upp frågor som är de viktigaste samhällsproblemen. Sådant som bygger på fakta och som leder till att vi som medborgare kan utkräva ansvar av våra politiker.

Visst det förekommer. Men händelsen kring Håkan Juholt gör att jag funderar varför vi som medborgare förpassats till åskådarläktaren. Som inaktiva subjekt som inte förmår att göra någon skillnad. Det är en typ av journalistik som är förödande för demokratin.

Kanske min kritik baserar sig på att jag har en uppfattning om vad journalisterna ska ägna sig åt. Men för mig är det viktigt att journalisten utgår från medborgarna och deras behov. Inte en elits eller liten krets tänkare.

Till sist låt mig citera Pelle Beckman som var journalist på DN och är kanske känd för att ha experimenterat.

Medborgerlighet handlar om att känna sig delaktig, att vilja vara med och ta ansvar för samhällsutvecklingen, att se längre än den egna plånboken. (…) Medborgerlighet ställer krav på en viss typ av information. Det kräver en journalistik som utgår från att läsaren vill vara medborgare – inte bara passiv konsument av nyheter. Det kräver att viktiga, gemensamma frågor behandlas på ett sätt som stimulerar till aktivt ställningstagande, reflektion och engagemang. Public journalism går ut på att minska maktslöheten i samhället. (Beckman Tidningen som torg. Erfarenheter från DN:S mobila redaktion. Public journalism på svenska s 31)

Bloggat: Röda berget – vem vågar Walraffa…, Martin Moberg om vad det innebär att vara öppen

Media (tack Martin): SydöstranETCDala-demokratenExpr 12