En oförsiktigt förd politik

Moderaterna har vid flera tillfällen visat att de skapat en egen moderat matematik.  På fullt allvar menar arbetsmarknadsministern Hillevi Engström att det fattade beslutet om rea ut ungdomarna skulle bli dubbelt så dyrt. Felräkningar på den här nivån leder ofta till en oförsiktighet. En oförsiktighet som leder till att frågan måste ställas – är de kapabla att leda landet genom krisen?

För de senaste tidernas skandaler visar att moderaterna har problem och när sådana problem gestaltar sig då börjar man tala i ett allt högre tonläge. Från Kalmar  till Aftonbladets debatt där retoriken går ut på att det är ungdomar måste reas ut för att det idag är för dyrt för arbetsgivarna att anställa. Eller som Peter Johansson skriver – Matte är enligt moderaterna för Sossigt.

Jag har egentligen bara en fråga. Arbetsgivaravgiften är lön som vi nu avstår från för att i framtiden få pension, föräldrarförsäkring, a-kassa och inte minst sjukförsäkring.

Frågan som kan ställas är varför ungdomarna ska avstå från sin pension, rätten till föräldrarförsäkring, akassa och sjukförsäkring för att företagens vinster ska öka?

Till detta kommer en värld där ekonomin är svajig. Hur ska vi då som medborgare kunna lita på en regering som uppenbarligen tror att Sveriges ekonomi går bra och dessutom inte kan föra en politik som leder vår konkurrenskraft framåt?

När kommer Moderaterna att redovisa sina partibidrag? Alla?

Kent Persson och Fredrik Reinfeldt klarar inte av att räkna eller förstå konsekvenserna för vanligt folk

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen