Moderat politik gör hushållen till förlorare

Behöver jag säga något om den hjärtlösa politik som bedrivs av moderaterna? Ta bara arbetslösheten, den sjuka sjukförsäkringen, friskolereformen, vårdskandalerna, partibidragen, forskningen och för att inte tala om tillväxten. Den ena myndigheten efter den andra har kritiserat regeringens förda politik. En politik som absolut inte främjar vårt samhälle. Miljön är ett sådant område. Inte ens i dessa frågor kan regeringen hålla sams eller för den delen föra en politik som är trovärdig. Inte ens  Riksrevisionen ger regeringen godkänt.

En granskning som Riksrevisionen gjort och som presenterades på alla hjärtans dag visade att hushållen fick betala mycket mer än näringslivet för sina utsläpp. Hushållen betalar energi- och koldioxidskatter med cirka 2 800 kronor per ton koldioxid medan industri- och energiföretagen i genomsnitt betalar cirka 140 kronor per ton koldioxid. EU:s handelssystem för utsläppsrätter förstärker dessutom skillnaderna i Sverige.

Mellan 2005 och 2010 fick svenska företag i EU:s handelssystem ett överskott av utsläppsrätter som motsvarar ett värde på cirka 1,8 miljarder kronor. Stora delar av näringslivet har därför fått en stor förmögenhetsöverföring utan att ha behövt göra något för att minska sina utsläpp.

Det är därför inte bara en fråga om vad som ska utvinnas. Det är också i allra högsta grad idag en fråga om vem som ska betala för vad. Eller vem som har intressen för vad. Kina har tex starka intressen av att utvinna i Arktisk och Danmark ger dem rätt.

När Sverige nu tar över ordförandeklubban i det Arktiska rådet är det därför intressant att studera hur Carl Bildt agerar. Det är säkert inte bara miljön som ligger för hans ögon.

Hur går det (m)ed offentliggörandet av partibidragen?

Kete Kina Rangiputa beach verti

Kete Kina Rangiputa beach verti (Photo credit: mark_whatmough)

Bloggat: Johan Westerholm – mer pragmatisk och säger utvinn, Martin Moberg, om att Lena Eks uppfattning, Alliansfritt Sverige om att regeringen är både för och emot oljeborrning i Arktis, Peter Johansson om att Regeringen inte är en demokrati

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen


Forskning viktigt för framtiden

Två tredjedelar av svensk högskoleundervisning bedrivs av lärare med låg eller ingen egen forskningsaktivitet. Det är inget förvånande. Vem har inte stött på elever som lär elever. Men det allvarliga i detta är att kvaliteten blir lidande. Nu finns det oerhört begåvade elever som lär elever, men erfarenhet och vägledning kan många gånger vara centralt för ett lyckat resultat.

Agenda för forskning har granskat forskningsanknytningens teori och praktik i dagens svenska högskola. Projektets bearbetningar av siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att endast få aktiva forskare undervisar vid svenska lärosäten. Andelen är generellt lägst inom medicin (när de ännu ej forskningsintensiva vård- och omsorgsvetenskaperna räknas in). Lärarnas meritering är också tämligen låg inom teknikutbildning utanför de ”gamla” lärosätena.

Här finns idag stora brister vad gäller politiska mål. Det är farligt för Sverige att tro att de bästa inte ska behöva lära upp de som kommer att bli bäst. Det behövs en tydlig strategi och inte minst satsningar på forskning. För forskning är lika viktigt precis som att vi behöver se över regler som finns till för reglerentreprenörskap och god arbetsmiljö.

 

ANDEL UNDERVISNING SOM BEDRIVS AV AKTIVA OCH MERITERADE FORSKARE
Utbildningstyp Hum/sam Medicin Naturvet Teknisk Samtliga
Samtliga lärosäten 8 % 5 % 12 % 7 % 8 %
”Gamla” universitet och fackhögskolor 12 % 7 % 14 % 8 % 11 %
Nya universitet och högskolor med rätt att utfärda examina på forskarnivå 4 % 2 % 4 % 6 % 4 %
Övriga statliga högskolor (exklusive konstnärliga högskolor) 4 % 1 % 4 % 5 % 4 %


Tabell:
 Antal årsverken inom undervisning på grundutbildning utförda av professor, forskarassistent, lektor eller forskare som forskar minst 50 % av sin arbetstid, i förhållande till det totala antalet årsverken inom undervisning. Källa:www.iva.se

 

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen


Vilket kanongäng och kungagäng!

Först ett stort grattis till kungafamiljen som nu är på väg att bli ett helt gäng. Sen vilket kanongäng som nu kommer att inspirera oss till valseger. Det här ger oss den balans och styrka som behövs. Styrka, tydlighet och enkelhet är ord som jag ser framför mig. Men också rättspatos och inte minst empati med förmåga till ett klart kyligt intellekt.  Det här är ett gäng som tillsammans med alla andra erfarna (som jag nu hoppas vi tar tillvara på) kommer att sätta fart på galoscherna.

Det är som Martin Moberg formulerar sig  ”Nu kör vi! :o)”

Till båda gäng (ja – jag gillar kungafamiljen – fast fy kungen) har jag bara en enda liten hälsning. Den kommer här…

Dröm om morgondagen, minns gårdagen och Lev idag.

Gängens device? Dröm om morgondagen, minns gårdagen och Lev idag. Nu kör vi :o)!

 

Bloggat (TACK M) : Ola Möller om det nya laget, Staffan Lindström om att precis allt kokar ner till skolan och barnen, Tord Oscarsson 1 om Magdalena Andersson, 2 om S nya laguppställning, Tokmoderaten om ”Waidelich 2.0” och slutet på demoniseringen?, Möjligheterna(s) Vilhelmina om (S) nya laguppställning, Mikael Andersson om att vänsterfalangen ska ha bitit tillbaka mot Löfven (?)

Media: ANPAb 1234GPSVT 12SvDDNExpr 12

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen


Har vi förtroende för regeringens politik?

Gång på gång menar Alliansen att oppositionen håller ett för högt tonläge. Det är i allra högsta grad en oppositions roll. Att faktiskt påtala och kritisera när en förd politik inte fungerar. Det är inte som Kent Persson skriver, att socialdemokraterna leker med elden. Tycker att såväl Peter Johansson som Andersson har rätt i vad de framför. Det räcker inte med en pudel. Här måste regeringen nu ta sitt ansvar för att ordna upp vad Martin Moberg brukar kalla den ”sjuka sjukförsäkringen”.

Det är inte eld eller vem som har högt tonläge som vi pratar om. Det vi pratar om är människor vars liv nu trasas sönder. Det som en följd av ett felaktigt regelverk och en del fattade beslut. Det är oändligt mer allvarligt.

Är det så att Moderaterna och Folkpartiet leker med människors liv? Isåfall är det kanske det enda som just nu förenar dem. För jag hoppas innerligt att det är som Staffan Lindström skriver, att polletten kan ha ramlat ner. Folkpartiet har visat en mognad när det gäller skolfrågan som är viktig. Det som gör mig betänklig är att Moderaterna inte verkar ta Folkpartiets diskussioner på allvar. Friskolorna med en lägre lärartäthet och mobbingskandaler är allvarligt. Det handlar om framtida generationers förmåga att klara sig själva. Om nu 75 som pensionsålder räcker.

Det är alltså inte bara en fråga om förtroendekrisen för Socialförsäkringsminister Ulf Kristensson, utan i allra högsta grad en förtroendekris för regeringens förmåga att föra en politik som skapar tillväxt. Frågan är om de inre stridigheterna såväl inom Moderaterna som Allliansen gynnar regeringens politik?

För det krävs innovationer och entreprenörer som vet hur man når en marknad. Precis som Socialdemokraternas partiledare Stefan Löven sa här om dagen. Det handlar om att skapa förutsättningar för detta. Det går knappast genom att precis som Annika Högberg skriver idag, köra leken ”hela havet stormar” när det blir uppsägningar. Det verkar som de borgerligt unga inte anser att alla har rätt till att växa eller för den delen bidra till ett samhälle. De vill ha ett samhälle som är ojämlikt.

Ändå kan jag tycka att  Ylva Johansson rader idag på Facebook är träffande och inte minst återspeglar det sig i köerna till Svenska Mässan ditt arbetslösa valfärdade;

Regeringens försämring av arbetslöshetsförsäkringen har lämnat över hundra tusen arbetslösa på bar backe. Deras s.k. ”arbetslinje” har inte lett till att sysselsättningen har ökat, bara att de arbetslösa och sjuka blivit fattigare. ”Arbetslinjen” är falsk marknadsföring. Det bör kallas regeringen ”fattigdomslinje”.

Själv kan jag bara konstatera att kön till arbetsförmedlingens rekryterings mässa visar en verklighet som är skrämmande. Alliansen lider brist på idéer för framtiden. Det är inte längre ung, medelålders eller äldre. Bilden som jag sett visar en kris som börjar närma sig 20-talet. Det här är som demoskops bild (se nedan)  visar ett tecken på en misslyckand förd politik. Precis som Martin Moberg konstaterar. Det är ett fiasko när över 120 000 personer står utan A-kassa.

 

 

Tack Martin Moberg för följande länkar.

Bloggat: Peter Johansson om att Borgs a-kassa fungerar som det var tänkt,Ola Möller om en tung alliansdag, Anders Svensson om de flesta arbetslösa får ingen ersättning, Mikael Andersson om att en obligatorisk a-kassa är ett måste, LO-bloggen om att Ulf Kristersson kringelkrokar och slingrar sig vidare, Tord Oscarsson om 120 000 arbetslösa utan ersättning – alliansregeringen har raserat a-kassan sedan 2006, Mattias Lundbäck om att regeringen har hittat en bra lösning, Löntagarbloggen om en kommande storstrejk i Indien som i sådana fall blir världshistoriens största, Peter Andersson om att en pudel från Kristersson ändrar inte sakfrågan, Roger Jönsson om att framtiden för socialdemokratin ligger inte i det förflutna

Media: SRTV 4 NewsExprDala-demokratenAbDN 12GP 12LO-tidningen om socialförsäkringsministern som mötte mothugg på LO-tidningen live, DN:s ledare om att Stefan Löfven visar vägen, Ab:s ledare om ett raserat förtroende för Kristersson, alliansens ungdomsförbund på SvD:s Brännpunkt som blickar tillbaka istället för framåt och så menar entreprenören Tomas Tjajkovski också på SvD Brännpunkt att Arbetsförmedlingen har havererat…

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen


Arbetsmarknad lokalt och centralt

I vår förening har vi haft en studiecirkel. Det har idag resulterat i en insändare och ett försök att gemensamt samla våra tankar kring arbetsmarknadspolitik. Förhoppningsvis ska det leda till ett gemensamt svar från vår arbetarkommun till partistyrelsen. Det ska bli riktigt spännande att se vad som händer.

Men, arbetsmarknadspolitiken fungerar inte. Hur kommer det sig att arbetsförmedlingen förmedlar praktik och inte arbetstillfällen? Jag skulle förstå det om det handlade om oerfaren arbetskraft. Men till människor som är civilingenjörer? Till människor som har färdiga utbildningar inom vårdyrket? Till forskare som har kompetens? Det visar bara att det som alliansen håller på med just nu är exakt samma fenomen som jag tidigare beskrivet i inlägget – jobba gratis.

Jag skakar på huvudet och funderar på när kom Englands politik till Sverige?

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen

 

 


Jobba gratis?

Vilket underbart väder! Solens strålar tittar in och känslan av att det snart är vår får mig att le. Fingrarna vill ut och påta i jorden. På samma sätt är jag idag uppriktigt glad över att våra siffror ser bättre ut än på länge. Samtidigt är jag glad över att skillnaderna mellan blocken minskar. Ändå är jag inte nöjd. Vi har massor av arbete att utföra. För det som händer i världen speglar en framtid som inte är lika ljus. Det måste bli ett stopp på sparpaketen. Greklands väg är inte den rätta vägen.

Problemet är att jag inte har en lösning. För hur skapas ett förtroende hos väljarna så att skatt betalas? Hur skapas ett klimat så att företag kan etablera sig inte bara i Grekland utan också i Europa? Hur skapas ett samhälle där alla är redo att bidra. Om Europa istället stjälper landet och ökar arbetslösheten då finns det en risk för allvarligare konsekvenser. Oron handlar inte bara om att missnöjet för risken att människor raserar sitt land. Det är också en oro för vad som kommer i dess spår.

I Sverige har vi fått en ny kategori hemlösa och arbetsföra. De kommer från Spanien, Polen, Ryssland och hoppas inte bara på att få arbete utan också då och då lön. De är EU-medborgare som söker jobb och upptäcker att arbetsmarknaden här är värre än vad de trott. Statsmissionen i Sverige har fullt upp. För många gånger handlar det kanske bara om att få ta en dusch. De är byggnadsarbetare, städare och inte minst människor som vill försörja sig.

Å andra sidan finns samma problem i England. Ungdomarna har  ofta investerat såväl tid som pengar på att bli anställningsbara. Inte alltför ofta demoraliseras ungdomarna när de får insikten om att det inte är tillräckligt. De känner sig lämnade i sticket av systemet och samhället. Hur kommer det sig? Cait Reilly har stämt staten för att slippa praktik. Anledningen är att hon skulle ut i praktik och jobba gratis hos en lågpriskedja för att få erfarenhet. En erfarenhet som hon redan hade. Till detta kom också att Reilly redan hade ett frivilligt uppdrag för ett museum. Fallet togs upp av en advokatbyrå och drivs nu vidare där linjen är att Reilly ålagts tvångsarbete.

Guy Standing som är professor i ekonomisk säkerhet vid Bathuniversitetet har kunnat konstatera att staten blivit mer benägna att kräva insatser i utbyte mot bidrag. Det är inte längre en medborgerlig rättighet eller om du så vill en återbetalning av skatt när du längre inte har jobb. Det här är naturligtvis inte bra. Istället borde de som är arbetslösa få utbildning. För vad kan vara viktigare än att tillåta människor att växa? Att se till att arbeten är riktiga arbeten? Standing menar att regeringens strategi är att skapa ett utanförskap och genom detta pressa ner lönerna.

 

Tack Westerholm (läs gärna inlägget!) som jag knyckte dessa från SvD PJ Anders Linder DN EkotGöran PetterssonSvensson,

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionen,Bloggar.seNyligen

 


Varför följer inte regeringen fattade beslut kring sjukförsäkringen?

Demokrati handlar om att följa beslut som är fattade. Att ge strunta i beslut som är fattade av folkvalda är inte i sin ordning. Det här borde vara en fråga för konstitutionsutskottet särskilt som det bryter mot hur statsskickets ska styras, något som Peter Johansson påpekar i sitt inlägg.

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. RF

Regeringen har två gånger fått ett nej och krav på att de tidigare reglerna ska återinföras. Första gången i juli 2011 och andra gången i december 2011. Vad är det som gör att moderaterna tycker att de kan stå över fattade beslut? Det är förståeligt att socialförsäkringsutskottet är påtagligt irriterade.

För vad är det som regeringen gör med alla människor? Vad var det som blev så bra med de ändrade reglerna? Det är ett vansinne som pågår och det finns inga som helst ursäkter eller försvar för det regering och myndigheter gör med sjuka människor i Sverige idag. Det här visste regeringen (Svd)och nu vägrar man följa fattade beslut. Läs fler bra inlägg om den sjuka sjukförsäkringen, hos Martin Moberg.

Samtidigt kan jag bara tacka alla som nu skrivit under www.utförsäkrade.se. Det närmar sig nästan 11 000 underskrifter.

Rekommenderar också att ni läser Anders Lindbergs artikel om Högerns obehagliga sida. Vill du kommentera gör du det på aftonbladet.

Mer hittar du på NetRoots, Intressant, SAP, Politometern, Öppna kriskommissionen, Bloggar.se, Nyligen