Vårmotionen ger en väg framåt och hopp!

Det är med viss glädje och viss oro som jag läser den socialdemokratiska vårmotionen. Är du som jag politiskt intresserad – läs. För här finns den mjuka varianten av din framtid. Vad det handlar om är att vi alla måste börja samarbeta och faktiskt diskutera vad vi vill att samhället ska stå för. Det handlar om att vi alla bjuds in till ett konkret samtal för att se vad som kan göras. Istället för att bli lyssnad på och förstådd.

Vi måste ha företag som överlever – dagens lokala, nordiska, europeiska och globala klimat. I detta måste vi stå starka för att värna den framtida (hur den nu ska se ut) välfärden. För vi får inte mer än vad vi betalar för. Med moderat politik kommer dessutom en större del att försvinna till annat än välfärd. Ja – ni vet. Vinster till riskkapitalbidrag (nej jag är inte vänster).

Vi måste satsa på utbildning. Samtidigt visar en rapport från Konjunkturinstutitutet idag att det finns en uppenbar risk för att just kvinnor blir för överutbildade. Ja- hoppa nu inte till. För till viss del har författaren rätt. Vi kvinnor är i högre grad välutbildade – men inom fel områden. Som en följd tjänar vi kvinnor ungefär tio kronor mindre i timmen än männen.

Därför är det riktigt intressant att det finns ett konkret embryo till nyckeltal. Embryo därför att det behöver utredas mer och nyckeltal därför att det ställs i relation till en slags förväntad utveckling. Varför jag tycker att det är intressant är för att det blir en metod för en slags prioritering när satsningar ska kunna ske mellan mjuka (vårdyrket= ofta kvinna) kontra hårda (infrastruktur = ofta män) investeringar. Intressant för att det som KI rapporten säger är att vi kvinnor behöver tänka om när det gäller konkurrens och inte minst yrkesval.

Det som jag tycker är mest glädjande är ett erkännande till alla de som nu är arbetslös, utbildningskontrakt och andra goda förslag inom innovationsområdet. Det är glädjande för att här beskrivs äntligen vi medborgare som vuxna individer som vill något. Inte  som Moderaterna välvilligt formulerade sig när de välkomnade Magdalena Andersson med orden:

Nya Moderaterna är det parti som tar deras missnöje på allvar, lyssnar in kritik och försöker lösa de problem människor upplever i sin vardag.

Det låter mer som en mästrande fader som vill fostra, istället för att ge oss egenmakten, möjligheten och friheten. Friheten att vara med för att bygga upp ett gott liv i ett samhälle där etik, samarbete och hopp blomstrar.

Mitt betyg – fyra av fem stjärnor…så här långt.

Ja till hopp som möjlighet till insikt, påverkan, frihet och inte minst ett gott samhälle

Läs mer här: Socialdemokratiska vårmotionen, Aftonbladet1, Aftonbladet 2, (tack Martin) DNSVTExprSR

Annika HögbergJohan Westerholm, Peter Högberg, Eva Borg Martin MobergPeter Johansson och Roger Jönsson

Mer hittar du på NetRootsIntressantSAPPolitometernÖppna kriskommissionenBloggar.seNyligen